<

Šta (ne)ispravlja sehvi-sedžda: Šta je potrebno znati o sehvi-sedždi?

Ona se sastoji u tome da se nakon predatog selama na desnu stranu, učine dvije sedžde kao i obične, pa se sjedne, prouči tešehhud, salavat i dove i preda selam. Ona se čini kada čovjek nehotice izostavi koji namaski vadžib ili učini nehotice nešto drugačije nego što je vadžib da se učini, npr. izostavi se prvo sjedenje, sura ili Fatiha, ili prouči najprije suru pa onda Fatihu itd.

Ne čini se sehvi-sedžda ako se izostavi neki namaski sunnet kao ni za farz. U ovom drugom slučaju treba namaz ponoviti. Sunnet je, prema mišljenju hanefijskih učenjaka, sehvi-sedždu učiniti poslije selama, i to samo jednog, onog na desnu stranu, nakon čega se ponovo uči tešehhud, salavati, dova, te se predaje selam u potpunosti.

Kada se više vadžiba izostavi, treba samo jedna sehvi-sedžda. Zbog imamova zaborava I muktedija sa njim čini sehvi-sedžda.

Muktedija neće činiti sehvi-sedždu zbog vlastitog zaborava.

Musallija koji klanja farz od tri ili četiri rekata pa držeći da je sve ispravno klanjao preda selam i sazna da je klanjao samo dva rekata, dovršiće namaz i sehvi-sedždu učiniti.

Ako ne prouči Fatihu na prva dva rekata ili na jednom od njih, ili ne prouči suru na prva dva ili na jednom od njih, biće dužan učiniti sehvi sedždu.

U osnovi svako ne učenje Fatihe ili sure na mjestima gdje je propisano povlači za sobom sehvi-sedždu.

Ako počne suru pa se sjeti da nije proučio Fatihu, proučiće Fatihu pa suru i učiniti sehvi sedždu nakon selama.

Ako prouči većinu Fatihe a zaboravi ostalo neće činiti sehvi sedždu.

Ako prouči Fatihu ili ajet na sjedenju ili na ruku’u ili sedždi, ili prouči Et-Tehijjatu na ruku’u ili na sedzdi, činiće sehvi sedždu.

Ako na prvom sjedenju posle šehadeta prouči: “Allahumme salli ala Muhammed” ondje gdje nije propisano, činiće sehvi sedždu.

Ako zaboravi prvo sjedenje kod trorekatnog ili četvororekatnog obaveznog namaza činiće sehvi sedždu.

Ako zaboravi Kunut dovu pa se na sjedenju ili nakon uspravljanja sa ruku’a sjeti da je nije proučio, neće činiti Kunut ali će učiniti sehvi sedždu.

Ako zaboravi bajramske tekbire činiće sehvi sedždu. Ako zaboravi proučiti tešehhud (ettehijjatu) obaviće sehvi-sedždu.

Ako u namazu doda ruku’ ili sedždu, nije mu pokvaren namaz ali će biti obavezan učiniti sehvi sedždu.

Čovjek neće činiti sehvi sedždu ukoliko izostavi: podizanja ruku pri početnom tekbiru, Subhaneke, Euze, Bismile na prvom rekatu, Semi’allahu limen hamideh, tespiha na ruku’u i sedždi, podizanja ruku pri tekbirima bajrama, te salavata i dove na zadnjem sjedenju.

Ako se klanjač dvoumi koliko je rekata klanjao, klanjaće onoliko koliko smatra da je približno istini, pa će učiniti sehvi-sedždu.

U suštini potrebno je naučiti namaske vadžibe, jer se u većini slučajeva sehvi-sedžda i obavlja zbog njihovog propuštanja.

Ovaj kraći siže o sehvi-sedždi ne sadrži baš sve elemente koji su vezani za sedždu nadoknade (sehvi-sedždu). Ovdje sam dao prikaz samo onih propisa koji se vezuju za hanefijsku pravnu školu, ne tretirajući određene razlike i preporuke po ovom pitanju koje imaju druge pravne škole u islamu.

Za Akos.ba priredio: Admir Iković

<