<

Šta da radite kada dođu iskušenja i kada imanski padnete…

Kada naiđu teška vremena iskušenja kada vam je iman nizak, kada ste bačeni na koljena, ili možda na samo jedno koljeno… iskoristite taj trenutak poniznosti da biste slavili Allaha, Najuzvišenijeg. Zatim pronađite nešto u svome životu na čemu ste zahvalni. Možda ste zahvalni na svojoj djeci, dobrom zdravlju, izobilju hrane na stolu, ili što imate čistu vodu za piće koja vam neće izazvati bolesti ili prijatelja koji vas zasmijava, ili na činjenici da vas je Allah počastio islamom dok mnogi tumaraju u tami i očaju. Ili možda samo na tome što možete sjediti na travi i osjećati povjetarac, ili imati mačku koja sjedi u krilu i prede…

Možete pronaći jako puno blagodati u svom životu, skrivenih izvora sreće, i ustati i zahvaliti Allahu.
Krenite naprijed podignute glave, usmjerite se na blagodati kojima vas je Allah počastio i na svoju zahvalnost. Koračajte zahvalnog srca i tako će tuge i nedaće nestati.

Napisao: Veal Abduldževad

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

<