<

ŠTA ĆE SE DESITI ONOME KO ODLUČI NE HALALITI UMRLOM MUSLIMANU NA DAN KLANJANJA DŽENAZE?

Zbog čega je bitno da se traži od nekog halala? Šta bude ako neko nekom ne halali, da li onaj ko halali ima nagradu kod Allaha dž.š. za to, i slično.

Onaj ko halali svome bratu na ovome svijetu ima za to nagradu od Uzvišenog Allaha i to je bolje i vrijednije, u protivnom može svoje pravo uzeti na Sudnjem danu, tj., uzeti od njegovih dobrih djela ili da ovaj preuzme neka loša djela onoga koga je zakinuo.

Onaj ko halali svome bratu na ovome svijetu ima za to nagradu od Uzvišenog Allaha i to je bolje i vrijednije, u protivnom može svoje pravo uzeti na Sudnjem danu, tj., uzeti od njegovih dobrih djela ili da ovaj preuzme neka loša djela onoga koga je zakinuo.

Dakle, važnost halala se ogleda u tome da se računi svedu ovdje na dunjaluku prije ahireta, kada neće biti zlatnika i srebrenjaka već dobra i loša djela, pa je lakše tražiti halala i sanirati štetu bilo kog oblika, nego skupo platiti tu cijenu na onome svijetu, a Allah najbolje zna, prenosi “Ljepota-Islama“.

Svjedoci smo da kroz ozbiljan razgovor, na dženazama ili kroz šalu postavljamo pitanje jedni drugima: ŠTA AKO SE NA DŽENAZAMA ILI OPĆENITO U ŽIVOTU DESI DA NEKO NEKOME NE HALALI?.

Po pitanju toga mnogi učenjaci i alimi, profesori i islamski misionari daije vele da svaki čovjek treba da spozna rahmet i milost Allaha s.w.t.a. Kada On može oprostiti svome robu mnogo veće stvari, a kako onda da čovjek ne može imati sabura, rahmeta i da halali oprosti svome bratu muslimanu ili komšiji. A uz to, ako Lavatory da, imat će veći hajr, sevape od toga i Allah s.w.t.a. će i njemu oprostiti.

A i ako se desi da neko neće nekome halaliti još na ovome svijetu – on na to ima pravo, ali gubi onda Božiju milost. Dakako da onaj koji umre ima posljedice zbog toga ako neko ne halali, a u kakvom će stanju biti do konačnog Sudnjeg dana – Allah najbolje zna. Ali, zapitajmo se koja mi sve protustanja prizivamo na sebe tim gestom. Štaviše, to su stvari o kojima ne treba ni zalaziti u dublje teme bojeći se da nas šejtan ne nagovori da u uđemo u zonu sumnjivih stvari. Bolje je izbjegavati i halaliti na ovome svijetu.

U tu svrhu neka nam uvijek budu na umu ovaj kur’anski ajet i hadisi:

I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Dženet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Ali Imran, 133-134)

“Ko je bespravno oštetio svoga brata u njegovoj časti, ili bilo čemu drugom, neka od njega zatraži halala (oprosta) odmah danas, prije nego što dinari i dirhemi neće imati vrijednosti, niti će ih biti, nego, ako imadne dobrih djela, njima će se naplatiti njegovo nasilje i nepravda, a ako ne bude imao dobrih djela, onda će mu se dati od grijeha oštećenog, prema šteti koju mu je načinio.” (Buhari)

“Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu.” (Ebu Dawud)

Neka nam Allah s.w.t.a. podari sabura i oplemeni naša srca da međusobno opraštamo i halalimo jedni drugima.

<