<

Sredstva liječenja u sunnetu Poslanika, s.a.v.s.

Jedna od aktuelnih tema u današnjem vremenu jeste medicina Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o čemu svjedočne i brojne knjige napisane na ovu temu čime se oživljava sunnet Allahovog Poslanika.

Tumačenjem hadisa dovelo je do integriranja islamske medicine sa samom materijom medicine što je rezultiralo brojnim studijama pod nazivom Tibbu nebevi kojima se počinje vraćati Poslanikovoj medicini od prije 1400 godina utemeljenoj na Kur’anu i sunnetu jer brojni kur’anski ajeti i hadisi govore prije svega o ispravnom načinu ishrane kojih se čovjek treba pridržavati jer u suprotnom šteti i narušava svoje zdravlje.

Samim istraživanjem života Posljednjeg Božijeg Poslanika zaključuje se da je veliki značaj pridavao medicini te da je ujedinio narodnu i božansku medicinu, medicinu tijela i duše jer Uzvišeni Allah je dao lijek za svaku bolest osim za smrt, a Kur’an kao lijek za dušu. Zabranjivao je ono što šteti kako čovjekovom tako i životinjskom zdravlju i uvijek je bio spreman ponuditi savjet svome narodu i usmjeravao ih ka zdravom načinu života i praktičnim primjerima, podsticao ih da se posvete izučavanju medicine. Slijedeći poslanikove upute muslimani su još u ranom periodu novog doba za vrlo kratko vrijeme unaprijedili medicinu i postali njeni predvodnici. Još od VIII i IX stoljeća u doba Abasija medicina je kod Arapa doživjela puni procvat. Osnovane su škole za arapski jezik u kojima su prevođena djela sa perzijskog, indijskog i grčkog tako da su arapi zaslužni za očuvanje mnogih djela i upoznavanje Evrope sa medicinom preko arapskih prijevoda. Uprkos epohalnim otkrićima XX stoljeća i naglom razvoju tehnologije, ogromnim ulaganjima u zdravlje, ljudi sve više obolijevaju prema podacima svjetske statistike gdje 10% stanovništva umire od starosti, 20% u nesrećama i ratovima te 70% od raznih oboljenja zbog nezdravog načina ishrane i življenja o čemu nam je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govorio kada nije postojala napredna tehnologija i nauka, a do kojih medicina dolazi tek nekoliko decenija unazad.[1]

Literatura korištena pri izradi seminarskog rada su Kur’an i hadiske zbirke, te knjige koje govore o medicini Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ljekovitim svojstvima biljaka, njihovom značaju i načinu primjene kroz primjere Allahovog Poslanika, a seminarski rad je podijeljen u tri cjeline kako je i Poslanik, aljehi-selam podijelio sredstva u liječenju.

2. SREDSTVA LIJEČENJA U SUNNETU BOŽIJEG POSLANIKA S.A.V.S.

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, metode i sredstva liječenja je podijelio u 3 vrste: prirodni, božanski te kombinacija prirodnih i božanskih, o kojima će se u nastavku govoriti o svakoj metodi pojedinačno uz detaljniji prikaz najznačajnijih i najpoznatijih sredstava u liječenju.[2]

2.1. Liječenje prirodnim sredstvima

Preventivna medicina zasnovana je na tradicionalnim izvorima o ljekovitom bilju i predstavlja poslaničku mudžizu u pogledu liječenja i navođenja određenih ljekovitih vrsta. Prirodno medicinsko znanje imalo je za cilj osiguravanje fizičke ugodnosti i izlječenje kada je potrebno.[3]

2.1.1. Med i njegova ljekovita svojstva

Od davnina se pridaje velika važnost medu i pčelinjim proizvodima te je tokom cijele historije korišten zbog svoje hranljive i ljekovite vrijednosti o čemu se i u Kur’anu kaže:”…Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.”[4] Ibn Kajjim je rekao:” Zaista je med hrana uz hranu, lijek pored lijeka, piće uz piće, slatko uz slatko, nâmaz uz nâmaz i dodatak koji razveseljava. U onome što je za nas stvoreno nema ništa bolje od njega, ništa ravno njemu, ništa ni blizu njemu. Mudri drevni narodi su se oslanjali samo na njega, a Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ga je redovno pio sa vodom na prazan stomak svaki dan što svjedoči i predaja Aiše, r.a., da je mnogo volio jesti med i slatko za koga je rekao:’Držite se dvaju lijekova: meda i Kur’ana.” Redovnim konzumiranjem meda povećava se imuno-biološka reaktivnost organizma i čini ga otpornim na infekcije i obezbjeđuje dug život.[5]

2.1.2. Hidžama

Hidžama je medicinski postupak čiju je ispravnost potvrdio Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem, i podsticao na njeno činjenje objasnivši mjesta i vrijeme obavljanja puštanja krvi. Jedna od blagodati hidžame je povećana memorija i razboritost kako Allahov Poslanik kaže:”Puštanje krvi zarezivanjem kože u kupicu povećava memoriju i razboritost. Primjenjujte puštanje krvi zarezivanjem kože u kupicu sa imenom Allaha, ali ne primjenjujte ga četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom, dok je ponedjeljak najbolji.” Postoje tri načina činjenja hidžame:

  1. Suha hidžama
  2. Puštanje krvi zarezivanjem kože (skarifikacija)
  3. Tranzitorna (prelazna) hidžama[6]

2.1.2.1. Vrijeme puštanja krvi

Ibn Tirmizi je izvjestio da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:”Sedamnaesti, devetnesti i dvadeset prvi dani lunarnih mjeseci su najbolji dani za izvršavanje puštanja krvi kroz zarezivanje kože i njeno oticanje u kupicu” jer je otkrivena povezanost između Mjesečevih mijena i plime i oseke na moru, kod rijeka i jezera što se odražava i na čovjeku koji je 80% sastavljen od vode. Puni mjesec se javlja sedamnaeste, devetnaeste i dvadeset i prve noći u mjesecu kada dolazi do plime i oseke kada voda naraste za 80% i više.[7]

2.1.2.2. Način vršenja hidžame

Medicinski tretman hidžame je nephodan i treba ga primjenjivati na tačno određenim dijelovima tijela jer npr. bolesti jetre imaju svoje tačke i posebna mjesta, kao i bolesti srca, krvni pritisak, dijabetes, reumatizam i druge bolesti. Ove tačke ujedno predstavljaju i tačke jačanja organizma. Ako se javi neki zdravstveni problem, njegova tačka se mora tretirati na odgovarajući način i tako će se ponovo ojačati protok impulsa i energetski impulsi će se vratiti u normalno funkcionisanja.[8]

Od prirodnih sredstva kojima se Poslanik alejhis-selam koristio pored meda i hidžame su hurme, kana za glavobolju, indijska aloja za upalu grla, liječenje otrova njegovim antidotom i mnoga druga sredstva.

2.2. Vrste božanskog liječenja

Medicina Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nije obična medicina jer je utemeljena na Božanskom nadahnuću što ujedno predstavlja jednu od svjetiljki vjerovjesništva i izvanrednog zaključivanja koje se ne mogu opovrgnuti savremenim eksperimentom i pretpostavkama.[9]


2.2.1. Učenje Kur’ana i dove

Kur’an je osnova svakog liječenja i univerzalan lijek kako za duhovne tako i za tjelesne, ovosvjetske i onosvjetske bolesti. Međutim, da bi bio djelotvoran na nekoga neopohodno je da se adekvatno primijeni vjerujući u njegovu istinitost, potpuno se prihvati, ispune njegovi zahtijevi i tada mu ni jedna bolest neće biti prepreka jer ne postoji ni jedna duhovna niti tjelesna bolest a da u Kur’anu ne postoji put ka njenom izlječenju, uzrocima nastanka, načinima liječenja, o čemu se u Kur’anu u suri Al-Isrā’ kaže:”Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.”[10]

Također, brojni hadisi svjedoče da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koristio rukju kao liječenje za sebe i druge, te da je i sam bio bolestan od sihira od kojeg je izliječen. Prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla:”Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, opsihiro je jedan Zurejćanin po imenu Lebid b. A’sam, tako da se Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pričinjavalo da čini nešto što nije činio (tj. da prilazi svojim suprugama), dok jednog dana, ili jedne noći, dok je bio kod mene, dugo predan dovi, nije upitao:’Aiša, znaš li da mi je Allah uslišao dovu za ono što sam Ga molio? Došla su dva meleka, od kojih je jedan sjedio pored moje glave, a drugi pored mojih nogu, pa je jedan od njih upitao:

‘Šta čovjeka muči?’
‘Opsihren je’, odgovorio je.
‘A ko ga je pshirio’, upitao je.
‘Lebid b A’sam’, odgovorio je.
‘Čime?’, upitao je.
‘Češljem, dlakama i prahom čaške od kuškog cvijeta palme’, odgovorio je.
‘A gdje je to?, upitao je.
‘U bunaru Zervan’, odgovorio je. Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s nekim svojim drugovima otišao tamo, i, vrativši se, rekao:’Aiša, voda mu je (crvena) kao da je rastvor od kne, a vršci njegovih palmi su kao glave šejtana.’ Rekla sam:’Allahov Poslaniče, zar ih nisi izvadio?’ ‘Allah me je izliječio’, odgovorio je, ‘pa nisam htio da o tome među svijetom potpirujem zlo.’ Zatim je naredio (da se to zakopa), pa je zakopano.”[11]

Od Osmana ibn Ebi-Asa es-Sekafija, r.a., se prenosi:”Otišao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Imao sam veliki bol. Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi je rekao:’Potari sedam puta desnom rukom mjesto gdje te boli, govoreći:Bismillāhi (U ime Allaha) – tri puta, a sedam puta prouči:E’ūzu bi ‘izzetillāhi ve kudretihī min šerri mā edžidu/Utičem se Allahovom veličinom i moći od zla onoga šo osjećam.’ Uradio sam to i Allah je od mene otklonio bol. Sad to stalno preporučujem svojoj porodici i drugima.”[12]

2.2.2. Namaz

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori o namazu kao pomoći koja nas približava Gospodaru svih svjetova i otklanja bolesti iz organizma, a kad god bi se suočio sa problemima zatražio bi uputu kroz namaz. Prenosi se od Bilala, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Obavljajte noćni namaz, on je obilježje dobrih prije vas. Noćni namaz je približavanje Allahu, on sprečava činjenje grijeha, briše loša djela i otklanja bolest iz organizma.”[13] Obavljanje propisanih namaza ima čudotvorne rezultate u odbacivanju zlih iskušenja koja su povezana sa našim prolaznim životom na ovome svijetu. Oni su čuvari našeg zdravlja, odbacuju štetu, štite protiv bolesti, pomlađuju srce, povećavaju mudrost, njeguju dušu, donose Allahov blagoslov, zaustavljaju Allahovu srdžbu te nas probližavaju Milostivom Gospodaru. Redovni namazi imaju veličanstvene i zapanjujuće posljedice u očuvanju dobrog zdravlja i jačanju srca.[14]

Pored ovih sredstava liječenja Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u liječenju bolesti koristio se abdesnom vodom, učenjem sure el-Fatihe, učenje određenih kur’anskih ajeta i sura, sustezanje kao lijek, spavanje na desnoj strani, brak za liječenje ljubavi i mnoga druga sredstva.[15]

2.3. Prirodni i božanski načini liječenja

Metoda liječenja ljekovitim biljem seže unazad sve do drevnih Egipćana i Hindusa (Indijanaca), a u Evropu je donose monasi u II stoljeću, dok njihov posao upotpunjavaju arapski učenjaci kao što su Ibn Sina i Razi.[16] Liječenjem ljekovotim biljem Poslanik je spojio prirodni i božanski način liječenja što je detaljno prikazano u knjizi Ibn Kajjima Poslanikova medicina, u trećem dijelu knjige, gdje su navedene sve biljke i njihova ljekovita svojstva u liječenju raznih bolesti.

2.3.1. Crno sjeme-ćurekot

Ovo je živuća biljka čije su nam koristi dostupne kroz uputu Allahova Poslanika, a svjedoci smo da upotreba ovog sjemena se sve više povećava kako u ishrani tako i kozmetičkoj i medicinskoj primjeni za liječenje mnogih bolesti. Ebu Hurejre, radi…, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:”U zrnu čurekota je lijek za svaku bolest, osim za smrt.”[17]

2.3.2. Misvak

Misvak je drvo kojeg je Poslanik, alejhi-selam koristio i čistio usta, a od kojeg se danas prave paste za zube jer analizom sastojaka misvaka zaključuje se da sadrži neka tečna ulja, aromatičnu smolu i mineralne soli od kojih su najvažnije: hlorid natrijum, hlorid botasijum, kalcijum i dr., a imaju djelovanje poput različitih pasti koje se prave danas u svijetu.[18]

Prenosi se da je Ibn Abbas rekao:”Deset je fadileta od korištenja četkice za zube: daje nam lijep dah i usta, jača desni, razlaže pljuvačku, uklanja naslage sa zuba, i priprema stomak za hranu. Njeno korištenje je u skladu sa šerijatom, jer povećava vrijednost čovjeka i daruje radost melecima.” Također, Ebu Hanifa kaže da je misvak najbolji za čišćenje zuba jer govor čini mnogo ljepšim, oslobađa jezik, uklanja slabosti koje dolaze zbog bolesti, stimuliše apetit i jača mozak.[19]

2.3.3. Hurme

Poslanik, alejhi-selam, je pridavao veliki značaj hurmama u ishrani, tako da postoje brojni hadisi koje o njima govore, kao što je hadis u kojem je Poslanik, alejhi-selam, rekao:”Ko svakog jutra pojede nekoliko svježih hurmi, neće mu toga dana nauditi otrov ni sihr.” U drugom hadisu se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, rekla svome sestriću ‘Urvetu:”Tako mi Allaha, sestriću, mi smo znali ispratiti jedan mlad mjesec, pa drugi, pa treći – tri mlađaka u dva mjeseca, a u sobama Božijeg Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi bila potpaljena vatra.’ ‘Od čega ste živjeli’-upitah. ‘Od dvije stvari-reče – hurmi i vode. Uz to, Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao susjede ensarije, koji su nam davali mlijeka od ovaca koje su iznajmili na mužu.” Iz ovog hadisa vidimo koliko su hurme bogate vlaknastim tvarima koje preporučuju međunarodne zdravstvene organizacije u većim količinama zbog mnogih koristi za zdravlje. Nova naučna istraživanja pozivaju ljude koji pate od visokog pritiska da se hrane jelima sa malo soli a puno potazijuma, čime su hrume veoma bogate i ujedno pogodna hrana za ljude oboljele od visokog krvnog pristiska. Također, bogata je mnogim drugim svojstvima prikazanih u tabeli 1.[20]

Kalorije248
Šećer63,9 g
Vlaknaste tvari8,7 g
Proteini2 g
MastiVrlo mala količina
Sodijum5 mg
Potasijum750 mg
Kalcijum68 mg
Magnezijum59 mg
Fosfor64 mg
Gvožđe1,6 mg
Bakar0,21 mg

Tabela 1. Sastojci u 100 g hurmi

(H. Š. Baša, Islamom i medicinom do zdravog života, str. 20.)

ZAKLJUČAK

Nakon elaboriranja teme dolazimo do zaključka da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo pažnje posvećivao medicini i liječenju kao što se može vidjeti i u knjigama koje govore na tu temu. Poslanik o fenomenima do kojih dolazi nauka zadnjih godina, objašnjava još prije 1400 godina čime otvara mnoga vrata medicini, gdje objašnjava načine i sredstva u liječenju koje je podijelio u tri grupe: prirodni, božanski i njihova kombinacija koja ujedno predstavljaju poslaničku mudžizu i svjetiljku Poslanikovog vjerovjesništva i ukazuje na prevenciju ljudskog zdravlja kako bi se izbjegle kobne posljedice u slučaju nepridržavanja uputa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Također, sunnet Poslanika se u znatnoj mjeri oživljava, jer u današnjoj medicini, kozmetici, ishrani se sve više primjenjuju savjeti Allahovog Poslanika, kao što je sjeme ćurekota, maslinovo ulje, med, hidžama, učenje rukje oboljelima i mnoge druge metode.

LITERATURA

–      Abdulbasit Muhammed Es-Sejjid, Medicina Poslanika Muhammeda, a.s., Ilum, Bužim, 2008.

–      Dželaluddin Es-Sujuti, Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, medicina, Libris, Sarajevo, 2003.

–      Ebu Davud Sulejman Eš’as Es-Sidžistani, Sunen Ebu Davuda, preveo: Mahmut Karalić, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2012., knjiga V

–      Halid Faik El-‘Ubejdi, Kur’an i medicina, Grabus, Sarajevo, 2008.

–      Hassan Šemsi Baša, Islamom i medicinom do zdravog života, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006.

–      Ibn-Kajjim El-Dževzi, Poslanikova medicina, Libris, Sarajevo, 2001.

–      Korkut, Besim, Kur’an s prevodom, Medina, Saudijska Arabija, 1991.

–      Muhammed Ismail el-Buẖari, Ṣaḥīḥ al-Buẖari: Buharijeva zbirka hadisa, preveli: Enes Ljevaković, Haso Popara, Muhamed Mehanović, Šukrija Ramić, Halil Mehanović, Ahmed Adilović,Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 2009., knjiga IV

–      Zekijjuddin Abdu-l-Azim el-Munziri Ed-Dimiški, Muẖteṣar Ṣaḥīḥ Muslim: Muslimova zbirka hadisa,, preveo: Šefik Kurdić, Kuća mudrosti, Zenica, 2004., knjiga II


[1]Halid Faik el-‘Ubejdi, Kur’an i medicina, Grabus, Sarajevo, 2008., str. 5-8.

[2] Ibn-Kajjim el-Dževzi, Poslanikova medicina, Libris, Sarajevo, 2001., str. 31.

[3] Ibid., str. 32.

[4] Kur’an, An-Nahl, 69. Prijevod je Korkutov.

[5] Abdulbasit Muhammed es-Sejjid, Medicina Poslanika Muhammeda, a.s., Ilum, Bužim, 2008., str. 152.

[6] A. Muhammed es-Sejjid, Medicina Poslanika Muhammeda, a.s., str. 239-240.

[7] Ibid., str. 233-234.

[8] Ibid., str. 238.

[9] Ibn Kajjim el-Dževzi, Poslanikova medicina, str. 32

[10] Kur’an, Al-Isrā’, 82. Prijevod je Korkutov.

[11]El-Buẖari, Ṣaḥīḥ al-Buẖari, Kitābu-l-ṭibbi, Bābu-l-siẖri

[12] Ebu Davud Sulejman ibn Eš’as Es-Sidžistani, Sunen Ebu Davuda, Kitāb-l-ṭibbi, Bābu kejfe-l-ruqi

[13] A. Muhammed es-Sejjid, Medicina Poslanika, a.s., str. 108.

[14] Ibn Kajjim El-Dževzi, Poslanikova medicina, str. 322.

[15] Ibn Kajjim El-Dževzi, Poslanikova medicina, str. 155-244.

[16] A. Muhammed es-Sejjid, Medicina Poslanika Muhammeda, a.s., str. 5

[17] Muslim, Muẖteṣar Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābu-l-ṭareḍi we ṭibbi, Babu men teṣabbeḥa bitemri ‘ǧweti, lem jeḍurruhu semm we la siḥr

[18] A. Muhammed es-Sejjid, Medicina Poslanika Muhammeda, a.s., str. 19.

[19] Dželaluddin Abdurrahman es-Sujuti, Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, medicina, Libris, Sarajevo, 2003., str. 72.

[20] Hassan Šemsi Baša, Islamom i medicinom do zdravog života, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006., str. 18-20.

<