<

Smiješna priča: „Vaša porodica je poput krompira!“

Dr. Šefiku Kurdiću se jedan čovjek pohvalio: „Moj dedo je išao na hadždž, a nana mi je klanjala pet vakata!”

 

Dr. Kurdić mu reče: „Mašallah, vaša porodica je poput krompira!”

Čovjek se zbuni, pa upita: „Halalite, doktore, nisam razumio. Kako poput krompira?”

 „Pa sve što vam valja u familiji je pod zemljom”, odgovori dr. Kurdić.

 

Poruka ove priče je jasna: čovjek nema koristi od toga što mu je neko u familji bio pobožan, ako se on osim toga ne drži i ne praktikuje vjeru.

Nećemo moći Allahu, dž.š., reći: “Ja Rabbi, nisam klanjao, ali moj dedo jeste i išao je na hadždž, pa mogu li ja kako u Džennet na osnovu njegovih sevapa?”

Slično tome, Allah, dž.š., nas neće pitati kako su i koliko drugi učili Kur’an, već je bitno šta smo mi uradili i koliko smo naučili i primijenili od naučenog.

Allah, dž.š., u Kur’anu ljudima jasno stavlja do znanja do paze na svoja djela  i da će na osnovu vlastitog (ne)rada biti pitani:

„Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio…“ (Kur’an, El-Muddesir, 38.)

„….i niko neće tuđe breme nositi“. (Kur’an, El-Isra, 15.)

Nažalost, mnogi ljudi navode primjere svojih predaka i rođaka koji su bili odani vjeri, kao vid opravdanja za svoju nesavjesnost u izvršavanju istih. Na taj način nam šejtan ulijeva lažnu nadu, i odvraća nas od povratka Allahu, dž.š., i činjenja ibadeta.

Lijek za ovaj problem je u prihvatanju vlastite odgovornosti za svoje postupke i prestati s traženjem opravdanja u drugima za naša djela.

Potrudimo se da budemo poput naših hajirli predaka koji su hrlili da čine dobro, i učinimo da se oni ponose s nama zbog naše odanosti Stvoritelju.

Piše: Nedim Botić

<