<

Sjeti se Dana kada će sve tajne postati javne

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Rečeno je Hasanu el-Basriju: ”O Ebu Seide, ima ljudi koji učine grijeh, pa se pokaju, pa opet učine grijeh i pokaju se, i tako stalno. Dokle će tako činiti?” Hasan el-Basri je rekao: ”Sve dotle dok šejtan ne izgubi svaku nadu da će ih moći zavesti i upropastiti.”

Mudri i pobožni ljudi su kazali: ”Ko sebe ‘pokloni’ i preda dunjaluku, dunjaluk mu neće dati osim parče zemlje u koju će biti ukopan, a ko se preda Allahu, Allah će mu dati Džennet koji je prostran koliko nebesa i Zemlja.”

Kur’an je jedini prijatelj koji te nikada neće izdati niti napustiti. Vjernici će naći Kur’an sa sobom u kaburu, naći će ga na Sudnjem danu i naći će ga u Džennetu. Kur’an je prijatelj koji donosi samo korist, onaj koji se zauzima (na Sudnjem danu) i koji povećava deredže u Džennetu (zbog njegovog učenja na dunjaluku).

Zar misliš da su dobri i pobožni ljudi bez grijeha? Oni samo skrivaju svoje grijehe, a ne čine ih javno, oni traže oprosta, a ne ustrajavaju u grijesima, oni priznaju svoje grijehe, a ne opravdavaju ih, oni su potišteni (zbog grijeha), a nisu oholi.

Sirijski mislilac i pisac Halil Mikdad, rekao je: ”Prije islama bili smo podijeljena i raštrkana plemena koja su čuvala ovce i deve, zatim je došao islam i učinio nas jedinstvenim narodom (ummetom) koji je predvodio druge narode, a zatim smo ostavili islam i postali smo poput stada koje ‘čuvaju’ drugi narodi.”

Neki čovjek je tražio od ashaba Ebu Derde, r.a., da ga posavjetuje i da mu oporuči nešto što će mu koristiti, pa mu je Ebu Derda, r.a., rekao: ”Sjeti se Dana kada će sve tajne postati javne.”

Molim Allaha da naša tajnost bude bolja od naše javnosti. Amin!

<