<

Sinoćnim akšamskim ezanom počela je druga trećina ramazana/Priča o Iblisu

Allahov Poslanik Muhammed, a.s., podijelio je Ramazan na tri djela. Tako je prva trećina ovog mubarek mjeseca rahmet, odnosno Allahova milost; druga trećina je vrijeme magfireta, oprosta grijeha, dok su posljednjih deset dana vrijeme kada Allah Uzvišeni oslobađa Svoje robove od vatre džehennemske.

Dakle, večeras sa nastupanjem akšama i iftara počinje druga trećina Ramazana, a to je vrijeme oprosta naših grijeha. Vrlo je korisno da imamo na umu ovu napomenu. Život svakog čovjeka, pa i vjernika, protkan je grijesima. Međutim, Milost našeg Gospodara je veća te nam je ostavljena mogućnost pokajanja za naše grijehe.

Prvi čovjek, Adem, a.s., neposredno nakon učinjenog grijeha čini pokajanje i pokazuje šta je jasna razlika između čovjeka i šejtana: čovjek griješi i kaje se a šejtan uporno griješi i ne kaje se. „Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, ja tražim oprosta za svoje grijehe od Allaha svakog dana više od 70 puta“, rekao je Muhammed, a.s.. „Kada učiniš grijeh, obavezno nakon njega učini i neko dobro djelo koje će ga izbrisati“, stoji u drugom hadisu.

Zato iskoristimo drugu trećinu Ramazana i što više se kajmo za naše grijehe, a naš Gospodar je Milostiv i On će nam oprostiti. Najjednostavniji način činjenja pokajanja jeste da izgovaramo riječi „ESTAGFIRULLAH“ koje u prijevodu znače „Molim Allaha da mi oprosti“. Naravno, za svoje grijehe se možemo kajati i na svom bosanskom jeziku, riječima koje sami izaberemo.

Na kraju, vrijedi podsjetiti i na 53. ajet sure Zumer u kome Allah dž.š., poručuje: „Reci: O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on je doista onaj koji prašta i Samilosni je.“.

Prenosi se da je neki čovjek žurio na sabah. Išao je mračnom ulicom i u jednom trenutku pade i pokvasi svoju odjeću u bari koja je bila na ulici. Čovjek se vrati kući, opra prljavštinu, promijeni odjeću i ponovo krenu na sabah. Ponovo se dogodi isto, pa se on ponovo vrati kući i ponovi sve kao i prije. Kada treći put krenu, pred sobom vidje čovjeka koji je nosio svjetiljku i osvjetljavao mu put. Čovjek ga uze za ruku i povede ga do pred džamiju. Kada su stigli, on upita svog vodiča: “Ko si ti, čovječe?”
On mu odgovori: “Ja sam Iblis.”
“Zašto si mi, onda, pomogao” – začuđeno upita čovjek.
Iblis mu objasni: “Kada si prvi put pao, pa se vratio kući i pripremio ponovo za namaz Allah ti je oprostio grijehe. Kada si drugi put pao i vratio se kući pripremajući se za namaz, Allah je oprostio grijehe tvojoj porodici, pa sam se pobojao da će Allah oprostiti grijehe čitavom ovom gradu ako bi ti još jednom pao, pa se vratio i ponovo se spremio za namaz.”

<