<

Sinko moj, pravi uspjeh nije sačuvati novac i imetak, već sačuvati dušu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedan muslimanski mladić je ispričao: ”Svako jutro sam kupovao novine od starog prodavača novina, i on me je jedanput naučio važnu životnu lekciju koja će mi ostati u sjećanju za cijeli život. 

Naime, jednom sam ga upitao: ‘Kako si danas, prijatelju?’ 

Rekao je: ‘Allaha mi, uživam u blagodati zaštite i sačuvanosti.’

Bio sam zapanjen njegovim odgovorom, pa sam upitao: ‘A zašto baš spominješ zaštitu i sačuvanost?’

Odgovorio mi je: ‘Jer sam zaštićen i sačuvan u svakom pogledu.’ 

U šali sam mu rekao: ‘O kakvoj zaštiti i sačuvanosti govoriš kad ti je odjeća zakrpljena različitim zakrpama?!’

Rekao mi je: ‘Sinko moj, postoje razne vrste zaštite:

Kad si bolestan, ali možeš hodati na svojim nogama, to je zaštita i sačuvanost od poniženja bolesti.

Kad u džepu imaš malu količinu novca koja ti je dovoljna da zanoćiš sit, to ti je zaštita i sačuvanost od poniženja gladi.

Kad imaš odjeću, čak i ako je zakrpljena nejednakim zakrpama, ona ti je zaštita od poniženja hladnoće.

Kad si u stanju da se nasmiješ iako si ophrvan tugom, to ti je zaštita od poniženja slomljenosti srca. 

Kad si u stanju čitati novine, to ti je zaštita od poniženja neznanja.

Kada u bilo koje vrijeme možeš nazvati svoju ženu i djecu i razgovarati sa njima, to ti je zaštita od poniženja usamljenosti.

Kad imaš neko zanimanje ili posao, makar i prodavača novina, koji te sprječava da pružiš ruku i tražiš od bilo koga, to ti je zaštita i sačuvanost od poniženja prošenja.

Kad ti je Allah podario bereket u sinovima i kćerima, u njihovom zdravlju, obrazovanju, braku i situiranosti, to ti je zaštita i sačuvanost od poniženja brige i tuge. 

Stoga, ako sve to imaš, sjeti se da posjeduješ blagodati koje milioni ljudi žele.

I zapamti, sinko moj, pravi uspjeh nije zaštititi i sačuvati novac i imetak, već sačuvati dušu.”’ 

 

saff.ba

<