<

Saopštenje za javnost povodom pokušaja devastacije i uzurpacije historijskog područja Starog grada Stolac

Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca

Obraćamo Vam se kako bismo ukazali na ozbiljnost situacije i realnu opasnost koja prijeti gradu Stocu usljed kontinuiranog i sihronizovanog djelovanja Župe sv. Ilije Proroka, na čelu sa župnikom don Rajkom Markovićem i HDZ-om BiH, odnosno njegovim visokopozicioniranim funkcionerima Stjepanom Boškovićem, koji je većčetvrti mandat načelnik općine Stolac, predsjednik općinske ogranizacije HDZ-a, a odnedavno i predsjednik kantonalne organizacije ove stranke, te Mladenom Boškovićem koji je na poziciji zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i član predsjedništva HDZ BiH, odnosno jedan od potpredsjednika ove stranke.

Posljednih dvadeset godina imenovani trojac predstavlja ključne aktere u kreiranju politike usmjerene na održavanje stanja potpune obespravljenosti Bošnjaka u našoj općini.

Istrajno i dosljedno provođenje ovakve politike, premda imaju malu izbornu bazu, Boškovićima je omogućilo vrtoglavi uspon u stranačkoj hijerarhiji, što dovoljno govori o stvarnim ciljevima HDZ –a BiH, a ti su: očuvanje etničke dominacije i ponova uspostava HRHB na teritorijama koje su kontrolisali u ratu.

U ostvarenju ovih ciljeva Stolac predstavlja općinu gdje HDZ BiH, ali i HDZ RH ulažu posebne napore i fokusiraju značajne resurse, naprosto iz razloga što je u našoj općini ostvaren masovan povratak Bošnjaka čiji opstanak vide kao stalno prisutnu prijetnju od gubitka kontrole nad teritorijem koji pokriva ova općina, a što bi imalo za posljedicu narušavanja zacrtanog koncepta teritorijalnog integriteta HRHB kroz sužavanje povezanosti sa općinama Ravno i Neum, koje također ulaze u ovaj koncept, odnosno dugoročni strateški plan politike HDZ-a

Osim toga, Stolac je grad koji na svakom koraku odiše islamom, bošnjačkom tradicijom i kulturom, te samim tim snažno opovrgava propagiranu ideologiju ‘vjekovnih hrvatskih prostora’. Potpuno svjesni ove činjenice, uz nesavladivi poriv da sebe i druge uvjere u opravdanost i istinitosti svoje nazadne ideologije, nakon što je obnovljena većina objekata koje su u ratu porušili u nastojanju da izbrišu svaki trag postojanja muslimana, sada nastoje da različitim metodama falsifikuju historijske činjenice i preoblikuju spomenike kulturnog nasljeđa. Sa navedenim ciljem, posvećeni ostvarenju velikohrvatskog sna, kao autori mnogobrojnih knjiga, monografija, članaka i glavni idejni tvorci različitih projekata ističe se grupa akademika i stučnjaka raznih profila, od arhitekata, historičara, arheologa, dizajnera, prof. hrvatskog jezika i drugih zanimanja, koji kao univerzitetski profesori, urednici programa i časopisa sa hrvatskim predznakom ili rukovodioci kulturnih institucija imaju značajan utjecaj na oblikovanje ‘hrvatske misli’, definisanju i realizaciji strateških planova.

Imamo potvrđene informacije da je u ovoj velikohrvatskoj ideološkoj kuhinji nastao i idejni projekt kojim se Stolac želi svakom posjetiocu prezentovati kao srce katoličanstva, mjestom u kojem Hrvati imaju, i u kojem su kroz historiju uvijek imali dominatnu ulogu. Međutim, mnogostruko opasnija namjera je da se Bošnjaci prisile na iseljavanje kroz stvaranje osjećaja potpunog beznađa, da su zaboravljeni i ostavljeni u nemilosti HDZ-a, trajno izgubili svoj grad i nadu da će u njemu ikada moći, za sebe i svoju djecu, ostvariti elementarna ljudska prava i dostojanstven život.

Radi se o idejnom projektu izgradnje crkve na stolačkom Starom gradu, nacionalnom spomenikom Bosne i Hercegovine.

Kroz tehničku i finansijsku podršku različitih institucija vlasti od općinskog do državnog nivoa koje kontroliše kadar HDZ-a, već se uveliko pristupa realizaciji ovog projekta. To rade postepeno i suptilno, još uvijek ne iznoseći u javnost krajni cilj svoga djelovanja. Od strane različitih subjekata realizuje se više naizgled nepovezanih aktivnosti i projekata.

Koliko strpljivo i pomno planiraju sprovođenje u djelo ovog nauma, kao i koliki značaj za njih ima njegova realizacija, dovoljno govori i činjenica da je Općina Stolac još 2013. godine Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika BiH uputila zahtjev da se pokrene postupak izmjene i dopune odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima sa prostora općine, jer upravo obaveza zaštite velikog broja kulturno-historijskih objekata, uspostavljena odlukama Komisije, predstavlja najveću prepreku u nastojanjima falsifikovanja historije i potpunog izobličenja slike grada.

I pored toga što Komsija još uvijek nije izvršila tražene izmjene odluka, preduzeli su sve aktivnosti sa ciljem izgradnje ‘križnog puta’ koji treba da se sastoji od trinaest križeva postavljenih uz pristupni put Starom gradu.

Odlukom o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi Općinskog vijeća, broj: 01-01- 048 /19 od dana, 19.07.2019 godine (Službeni glasnik Općine Stolac broj: 03-2019), izvršena je promjena statusa nepokretnosti iz statusa javno dobro – put, u građevinsko zemljište. Prethodno je prema potrebi izvršeno cijepanje parcele kako bi se formirale nove katastarske čestice površine 2m2. Nakon toga Općinsko vijeće je donijelo Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu općine, broj: 01-01- 063/19 od dana 08.11.2019 godine (Službeni glasnik Općine Stolac broj: 05-2019), kojom se predmetne nekretnine metodom neposredne pogodbe prodaju Župi sv. Ilije Proroka Stolac radi gradnje sakralnih objekata, za ukupan novčani iznos od 320,00 KM.

Odlukom o proglašenju Starog grada Stolac nacionalnim spomenikom BiH, broj: 06-6-32/03-4 od dana 21.01.2003 godine (“Službenom glasniku BiH”, broj 15/03), u tački I, decidno navedeno da “nacionalni spomenik sastoji se od donjeg grada, gornjeg grada, središnjeg platoa sa gradnjom iz razdoblja austrougarske uprave, pristupnog puta uz Veli-dedino brdo u ukupnoj duljini od 1200 m udaljenosti od donje kapije sve do gornje kapije, kao i dijela brda ispod bedema”, te samim tim područje na kojem je planirana izgradnja ‘križnog puta’ sastavni je dio nacionalnog spomenika i spada uI zaštitnu zonuu kojoj prema navedenoj odluci Komisije nisu dozvoljene bilo kakve intervencije odnosno nije dozvoljeno građenje, promjena terena, postavljanje privremenih objekata, oznaka, panoa i reklama, sječa stabala, izvođenje infrastrukturnih i poljoprivrednih radova. Na nacionalnom spomeniku dozvoljeni su samo istraživački radovi i radovi konzervacije, konstruktivne sanacije, restauracije, uključujući i radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, u skladu sa tehničkom dokumentacijom izrađenom prema uslovima nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Usprkos tome, pod floskulom da Odlukom Komisije nije precizno definisan prostor nacionalnog spomenika (I zaštitne zone), lažno navodeći da se ruta ‘križnog puta’ nalazi izvan područja nacionalnog spomenika, odnosno u prostor zaštitnog pojasa (II zaštitne zone), ovu intervenciju kojom se zloupotrebom vjerskih simbola, narušava autentičnost nacionalnog spomenika i umanjuje njegova valorizacija zbog skrnavljenja i promjene izvornog oblika, žele prikazati legalnom.

Ovdje je važno napomenuti da su još 2004. godine na putu do Starog grada postavljeni betonski postamenti na kojem treba da bude križni put, te izgrađen veliki kameni križ sa oltarom na središnjem platou, te je ovo nastavak tog nelegalnog djelovanja.

Pored ‘križnog puta’ gdje je nosilac realizacije Župa sv. Ilije Proroka, Općina Stolac u 2020. godini planira realizaciju još dva projekta. Prvi je „Izgradnja amfiteatra na Starom gradu“ podržanog sa iznosom od 25.000,00 KM od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta (ministrica Zora Dujmović – HDZ BiH), koji se planira izgraditi na središnjem platou, nasuprot oltara. Drugi projekt je „Izrada glavnog projekta Iluminacije Starog grada Stolac“ koji je podržan sa iznosom od 20.000,00 KM od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja (ministar Josip Martić – HDZ BiH). Koji se radovi planiraju ovim projektom nije poznato, ali sudeći po iznosu sredstava potrebnih za izradu glavnog projekta radi se o ozbiljnijim građevinskim intervencijama na Starom gradu.

Veliku ulogu u plasiranju historijskih falsifikata i prihvatanju od strane šire javnosti kao vjerodostojnog, ovog velikohrvatskog modela ‘rekonstrukcije’ koji ima za cilj da se od Stoca napravi ‘Vatikan u malom’, zasigurno ima i srednjovjekovni sajam Stolačka tarča, kao projekt koji se organizuje od strane J.U. Radimlje i Općine Stolac već petu godinu zaredom, a koji predstavlja defile križara maskiranih u križare.

Imajući u vidu sve navedeno, a naročito dugoročno planiranje, istrajnost i dobru organizovanost snaga usmjerenih na ponovu uspostavu Herceg-Bosne, ovim saopštenjem želimo ukazati na nužnost uključivanja i djelovanja svih nadležnih institucija na provođenju pozitivnih propisa Bosne i Hercegovine, jer je vladavina prava jedini adekvatan odgovor na dugogodišnje institucionalno nasilje koje lokalna administracija provodi u općini Stolac.

<