SANJALI STE SURU JA-SIN, JABUKU, JACIJA-NAMAZ…? POGLEDJTE ZNAČENJE VAŠIH SNOVA!

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Ja-Sin (sura)

Ko sanja da uči suru Ja-Sin – zavoljet će časnu Poslanikovu s.a.v.s. porodicu.

JABUKA

Simbolizira djecu, ambiciju, preokupaciju i opsesiju. Dobijanje, posjedovanje ili jedenje jabuke u snu – postizanje uspjeha u onome čime je osoba preokupirana, srazmjerno kvalitetu i količini jabuka. Slatke jabuke – halal imetak; kisele – haram; stablo jabuke – vjernik koji je blizak ljudima; zasađivanje jabuke – odgajanje jetima; zagristi jabuku – jesti ono na što ljudi ne obraćaju pažnju, postizanje dobra, zadovoljstva i uspjeha; mirisanje jabuke u džamiji – ženidba; mirisanje jabuke od strane žene na nekom skupu – ta žena će postati poznata i respektirana; a jedenje jabuke na nekom poznatom mjestu od strane žene – rodit će lijepo dijete

Jacija-namaz

Simbolizira kraj životnog vijeka, ispunjavanje obaveza prema porodici ili pripremu za putovanje, brak, odnosno prelazak iz mjesta u mjesto. Ako neko sanja da klanja jaciju-namaz to upućuje da se on lijepo ophodi prema svojoj porodici, izazivajući radost i smirenost u njihovim srcima.

Jahač

Simbolizira buduću ženu, ženu koja prihvaća, babicu ili akušerku.

Jahanje

Jahanje jahalice simbolizira slijeđenje svojih niskih želja; jahanje svih jahalica – postizanje ugleda i ostvarivanje želja; smušenost u jahanju – slijeđenje niskih želja; vještina u jahanju – spašavanje od smutnji i postizanje onoga što se želi; a jahanje na vratu nekog čovjeka – težak posao, i ako ga taj čovjek zbaci s vrata – neće dovršiti svoj posao.

Jaja

San da je kokoška snijela jaje ukazuje na dijete koje će mu se roditi. Kuhana jaja – završit će dobro posao koji je započeo; oguljeno kuhano jaje – lahka zarada; jesti kuhana jaja – oženiti ženu koja posjeduje imetak; piti nekuhano jaje – jesti haram-imetak, zapasti u brigu ili počiniti grijeh; mnogo jaja, za neoženjenog – ženidba, a za oženjenog – djeca; onaj ko sanja da daje jaje – rodit će mu se dijete, a ako se jaje, pri tom, razbije – dijete će mu umrijeti.

Jaja (kuhana)

Simboliziraju brzu opskrbu, zadovoljstvo i radost.

Janje

Simbolizira dijete. Zaklati janje, ali ne iz razloga da se jede njegovo meso, upućuje na smrt njegovog djeteta ili djeteta iz njegove rodbine, dok dobijanje janjećeg ili telećeg mesa simbolizira dobijanje manjeg imetka.

JARAC

Simbolizira čovjeka ili neznalicu koji ima loš izbor, a katkada stabilnog i jakog čovjeka u vjeri. Njegovo značenje je slično značenju koje je navedeno kod ovna.

JARAK

Simbolizira čuvare ili vojsku koja čuva i obezbjeđuje vladara ili zemlju.

JAREBICA

Simbolizira neprivrženu, ali lijepu ženu, kradljivca ili osobu koja skriva tajne. Uz to, jarebica upućuje da će čovjek imati više žena. Uzimanje jarebice u snu, upućuje na ženidbu sa neprivrženom, ali lijepom ženom. Ko sanja da ima mnogo jarebica, družit će se sa nasmijanim ljudima; a ko sanja da je ulovio mnogo jarebica, zadobit će obilan imetak od ljudi na vlasti. Ukoliko neko sanja mužjaka jarebice, a ima trudnu ženu, rodit će mu se muško dijete.

Jasmin

Simbolizira dobro, zadovoljstvo i sreću, ali, katkad, brigu i žalost. Ko vidi ili nađe u snu jasmin – zadobit će dobro, zadovoljstvo i sreću, bit će otklonjene od njega brige; a ako je bio neoženjen – oženit će se; a ako sanja da su mu meleki spustili i skupljaju jasmin – nestat će učenjaka u dotičnom mjestu.

Jastreb

Simbolizira čovjeka, punog snage i nasilja, muško dijete, a može simbolizirati i zatvor ili smrt. Ko sanja da je uzeo jastreba u ruku – strpat će nekog lopova u zatvor; ako mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb – rodit će mu se sin koji će biti silan i hrabar, a ko sanja da ga jastreb prati – naljutit će se na njega hrabar i smion čovjek.

Jastuk

Simbolizira dijete, ženu, majku, slugu, sačuvan kapital ili rahatluk. Ko sanja da mu je jastuk ukraden – umrijet će mu žena ili služavka, a ko sanja da nosi jastuk – zadobit će neko dobro.

Jazbina

Simbolizira slijeđenje novotarija i prvrženost neutemeljenoj tradiciji. Jazbina ili leglo, također, simbolizira i usta, pa ko sanja jazbinu ili pećinu iz koje je izišao neki hajvan – to simbolizira izlazak riječi i govora iz njegovih usta.

Ječam

Simbolizira imetak, tjelesno zdravlje, postizanje dobra, koristi i zarade ili dijete koje neće dugo živjeti. Mladi ječam – rodnost; kupovanje ječma – veliko dobro, a sijanje ječma – djelo kojim je Plemeniti Allah zadovoljan.

Jedenje (s drugim)

Jedenje sa odsutnom osobom simbolizira dobro; sa umrlom osobom – neku kaznu i globu; a sa džinima i šejtanima – postupke suprotne djelovanju zlih ljudi.

Jedra

Simboliziraju vlast. Ko sanja da su mu jedra podignuta – steći će vlast, ugled i čast.

Jelen

Simbolizira krunu, dostojanstvo, korpulenciju i dominaciju nad neprijateljem, a nekada čovjeka stranca koji živi u planinama i čija je hrana halal. Ko sanja da mu se glava pretvorila u jelensku, označava zadobijanje vođstva i upravljanja.

Jelo

Ko sanja da nekoga zove jesti – odmorit će se nakon umora; ko sanja da ga drugi poziva na objed – otići će na dalek put; ko sanja da jede sopstveno meso – on jede od svog imetka i iz svoje riznice; ako sanja da jede tuđe meso – ogovara ga, a ko sanja da jede kuhano ili pečeno meso – jede tuđi imetak.

Jetim

Simbolizira poniženje. Ko sanja da je siroče, to upućuje da se neko izigrava, jer su jetimi nemoćni, a imetak im je u rukama drugih.

Jež

Simbolizira uskogrudnu i nemilosrdnu osobu, varku i obmanu, zlo, utajivanje i špijuniranje.

Jezero

Simbolizira komunikativnu i bogatu ženu, sudstvo i vlast, a za putnika nemogućnost putovanja.

Jezik

Jezik je u snu tumač onoga koji sanja i realizator njegovih zamisli. Dug jezik u snu predstavlja snagu i uspjeh protiv neprijatelja; a vezan jezik siromaštvo i bolest. Crna dlaka izrasla na jeziku nagovještava zlo koje će se brzo desiti, a bijela dlaka zlo koje će se kasnije desiti. Dva jezika znače stjecanje i drugog znanja i argumenata, a više jezika upućuje na rađanje više djece.

Jutro

Simbolizira ispunjavanje obećanja. Ko sanja da se pojavilo jutro, a on bude bolestan, bolest će nestati – bilo smrću ili izliječenjem; ako sanja da je klanjao sabah-namaz sa ljudima – čekat će putovanje, otići će na hadž ili će dosegnuti do Dženneta, ako umre; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu.