<

Sanjali ste smrt,sihr ili nešto drugo? Potražite značenje svojih snova ovdje

Sabah
Sanjati sabah ili jutro simbolizira ispunjavanje obećanja. Ko sanja da se pojavilo jutro, a on bude bolestan, bolest će nestati – bilo smrću ili izliječenjem; ako sanja da je klanjao sabah-namaz sa ljudima – čekat će putovanje, otići će na hadž ili će dosegnuti do Dženneta, ako umre; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu.… Sabah-namaz
Ako neko sanja da klanja sabah-namaz, započet će neki posao koji je od koristi za njegov i život njegove porodice ili će mu se ispuniti skoro obećanje.…

Sablja
Simbolizira muško dijete, vlast, opskrbu i znanje. Ko sanja da je svojoj ženi ili ona njemu uručila isukanu sablju, a žena mu je trudna – rodit će mu se sin. Ako je uručio svojoj ženi sablju u koricama, dobit će kćerku. San da se opasao sa četiri sablje: od čelika, olova, bronze i drveta – rodit će mu se četiri … Pročitajte ostatak

Saće
Simboliziraju halal-nasljedstvo, halal-opskrbu ili lijek od bolesti. Ko sanja da se pred njim nalazi med u saću – on posjeduje veliko znanje i ljude vole da ga slušaju. Ako ljudima daje med u saću i time ih hrani, on uči Kur’an milozvučnim glasom. Jedenje meda u saću – simbolizira pogibiju u ratu i zadobijanje stepena šehida.…

Sadaka u snu upućuje na iskrenost, dobro, opskrbu, ozdravljenje i otklanjanje belaja. Ako učen čovjek sanja da dijeli sadaku, to označava njegovu angažiranost na prenošenju znanja drugima; ako to čini vladar, država će mu se proširiti; ako to čini trgovac, izvući će korist od trgovačkih transakcija; a ako sanja pripravnik, onda to upućuje na njegovo ovladavanje poslom za koji se …

Safir
Simbolizira radost, veselje i zabavu. Prsten sa safirom simbolizira dobru vjeru i ugled, a ugradnja safira na prsten označava rađanje djeteta ili ženidbu lijepe i karakterne žene.

Simboliziraju sjedinjenje srca prilikom susreta sa neprijateljem, ali i obavezu lijepog i pravilnog redanja u safove prilikom klanjanja namaza u džematu.

Sakupljač otpada
Simbolizira sakupljanje i gomilanje kapitala, svejedno da li se radi o dozvoljenom ili nedozvoljenom gomilanju.… Pročitajte ostatak

Salih a.s.
Simbolizira izlaganje ponižavanju od strane svojih protivnika koje će se sretno završiti, a protivnici će biti poraženi. Ovaj san, također, upućuje na iskrenost onoga koji sanja

Samar
Simbolizira ženu strankinju bez ugleda i nepoznatog roda. Ako čovjek jaše na samaru, pokajat će se za neistine kojima je bio preokupiran dugo vremena.…

Samoća
Simbolizira slobodnu ženu iz bogate porodice, stremljenje ka olakšicama, putovanja i uživanja.… Pročitajte ostatak

Samostan
Samostan ili manastir u snu ima identično značenje kao i kada se sanja crkva. Uz to, može označavati rješavanje briga, odagnavanje teškoća; a ako je snivač bolestan, može upućivati na njegovu smrt

Samostrijel
Simbolizira laž, potvoru i ogovaranje – kada se sanja u naseljenom mjestu; a plijen i halal-imetak – kada se sanja u nenaseljenom mjestu. Ko sanja da gađa golubicu, on potvara ženu; a ko sanja da strijelama gađa iz samostrijela, on govori riječi koje nisu na mjestu. Ako je strijela pogodila cilj, njegove riječi će biti prihvaćene

Sandale
Simboliziraju ženu, dijete, jahalicu i put. Hodanje u sandalama – put i putovanje; otkinut kaiš na sandali – odustajanje od puta; raspadanje sandala protiv njegove volje – sprječavanje od puta. Dobijanje sandala, ali nehodanje u njima – ženidba; hodanje u sandalama i spadanje jedne s nogu – rastanak sa bratom ili ortakom; popravljanje sandale – popravljanje nedostataka svoje žene. Sanduk
Simbolizira ženu, lijepu poslugu, tabut, snivačevu kuću, dućan ili mjesto gdje se čuva novac ili hrana. Za neoženjenog sanjanje sanduka može simbolizirati ženidbu; a za siromašnog obogaćenje.

Sapun
Simbolizira imetak koji se postiže ili iščezavanje briga. Ko sanja da pere odjeću sapunom, bit će izliječen, pokajat će se, iščeznut će njegove brige i regulirat će dug.

Sastajalište
Dolazak u snu na neko mjesto koje predstavlja njegovo uobičajeno svratište, ili sastajalište simbolizira neprijatnost koja će izazvati sjećanje na ugodan, ili neugodan minuli doživljaj

Sastanak
Simbolizira brak. Ko sanja da se sastao sa nekim koga voli – oženit će se. Također, i djevojka ako sanja da se sastala sa svojim voljenim – udat će se. Ko sanja da ga je obišla draga osoba obasut će ga radost i zadovoljstvo.

Sastavljanje
Sastavljanje u snu stvari koje jedne drugima odgovaraju, kao što su biser i zlato, dragulji i biseri i sl., simbolizira da će se ljudi koristiti njegovim znanjem i mišljenjem.

Saturn
Ova planeta simbolizira potčinjavanje, svladavanje i vlast, posebno ako se sanja zajedno sa Mjesecom. Sanjanje Saturna može označavati i siromaštvo, propast i poteškoće.

Saučešće
Simbolizira radosnu vijest, dobro, iskrenu ljubav, ljubazan govor ili štetu koja može osobu zadesiti. Ko sanja da je izrazio saučešće nekome koga je zadesila neka nesreća ili smrtni slučaj, steći će sigurnost; a ko sanja da se njemu izražava saučešće bit će obradovan.

Savjet
Ako neko sanja savjet koji mu upućuje njegov neprijatelj, onda to simbolizira obmanu i varanje

Sedlo
Simbolizira lijepu, čednu i bogatu ženu, jahaću životinju ili prijevozno sredstvo, dobijanje uprave ili imetka. Ako neko sanja da ima sedlo, oženit će tri žene; ako sanja da jaše na sedlu, imat će uspjeha u poslovima, a ako mu se sedlo uništilo ili palo, imat će problema ili će se razvesti od žene.

Sedžda
Ko sanja da čini sedždu to simbolizira vjeru u Uzvišenog Allaha, slijeđenje sunneta Allahovog Poslanika s.a.v.s. i druženje sa njim u Džennetu, pobjedu, pokajanje za učinjene grijehe, dobitak nekog imetka, dug životni vijek ili rješavanje neke opasne i mučne situacije. Ko sanja da nekome drugom sedždu čini, a ne Jedinome Allahu ili sanja da pada ničice, ali bez namjere da …

Sef
Simbolizira suprugu, čuvanje tajni i skrivanje nekih poslova. Ko sanja da mu je sef uništen, umrijet će mu supruga.…

Sehur
Ustajanje u zoru radi objedovanja za vrijeme posta simbolizira pokajanje za griješnika, uputu za nevjernika i lahku opskrbu.

Selam
Simbolizira radost, dobro i sigurnost. Ako je selam ili pozdrav učinjen sa prijateljem, onda to upućuje na dobro; a ako sanja da se pozdravlja i selami sa osobom neprijateljski raspoloženoj prema njemu, to upućuje na prestanak njihovog neprijateljstva, posebno ako se, uz pozdravljanje, još i rukuju ili zagrle. Ako, pak, neko sanja da ga selame meleki, Allah će mu dati

Selo
Simbolizira tiraniju, nasilje, propast ili mravinjak. Uz to, selo, također, simbolizira kuću u kojoj se čini nasilje, sprovode novotarije, izaziva smutnja i napušta zajednica. Poznato selo simbolizira dotično selo, njegovo stanovništvo ili nešto po čemu je to selo karakteristično i prepoznatljivo. Ako neko sanja da je ušao u selo, zadesit će ga od strane vlasti neka neprijatnost.

Septička jama
Simbolizira trap, skladište za hranu, sakupljeni novac ili dug. Ako neko sanja da je ispraznio i očistio septičku jamu, to znači da će prodati robu koju posjeduje, a koja nema mušterije. Ako je ispraznio jamu tako što je napravio odvodni kanal iz nje ili je sanjao da se sama ispraznila, izgubit će imetak i osiromašit će
Sezam
Simbolizira halal-opskrbu koja se konstantno povećava. Ko sanja da sije sezam postići će vlast, zaradu, dobit, zadovoljstvo i pobožnost
Sigurnost
Simbolizira strah i nesigurnost, a neki to tumače kao sigurnost od straha.…
Sihir
Simbolizira smutnju, varanje, razdvajanje muža i žene i nevjerovanje. Ko sanja da čini sihir ili da mu ga neko čini, bit će nepravedno rastavljen od supružnika, a ako sanja da taj sihir dolazi preko džina, onda će još teže posljedice imati
Sijanje sjemena
Simbolizira dijete, obilnu nafaku i znanje.
Sijede vlasi
Ko sanja sijedu kosu ili bradu to simbolizira počast, dug životni vijek, slabost i siromaštvo. Ko sanja bijele dlake u bradi, ali je nisu potpuno osvojile to upućuje na snagu i čast. Ko sanja da mu je kosa osijedila, a bude imao trudnu ženu – rodit će mu muško dijete. Ako žena bude sanjala da joj je kosa osijedila, muž
Silazak
Ko sanja da silazi sa krova na zemlju simbolizira njegovo sustezanje i bogobojaznost, a ko sanja da je pao sa nekog visokog mjesta, razočarat će se u osobu u koju je imao povjerenje
Sir
Simbolizira veličanstven imetak stečen na lahak način, a suhi sir simbolizira putovanje.
Sirće
Simbolizira berićetli imetak, sigurnost od straha, maltretiranja i neprijatelja, čuvanje od harama, dug život, ibadet i minimiziranje besposlice i zabave. Ko sanja da jede sirće sa hljebom to upućuje na radosne trenutke; konzumiranje sirćeta za zatvorenika upućuje na njegovo skoro oslobađanje; a ko sanja da pije sirće, a nije zatvorenik posvađat će se sa svojim ukućanima.…
Siromah
Simbolizira neku vrstu ispita i provjere. Ko sanja da je nahranio nekog siromaha znači da će se riješiti briga i steći sigurnost; a ako nahrani siromašnog nemuslimana to označava da ojačava neprijatelja.
Siromaštvo
Simbolizira bogatstvo. Ko sanja da je siromašan dobit će obilnu hranu, bogatstvo i blagodat; a ko sanja da je siromašan i da traži od ljudi, puno će učiti dove.
Sito
Simbolizira znanje, osobu koja ima jasnu distinkciju između dobra i zla, osobu koja je savjesna u stjecanju sredstava za život, ponos, čast i položaj.

Sjedenje
Simbolizira slabost i neuspjeh, a za žensku osobu udaju sa zakašnjenjem.
Sjekira
Simbolizira pomoć, ono što donosi korist, opskrbu, dijete, povjerenje i stabilnu vjeru. Ko sanja sjekiru, a bude ga boljela glava – nestat će boli; a ako bude sanjao da u ruci drži sjekiru – bit će pouzdan, poboljšat će mu se vjera i pobijedit će svoje protivnike.
Sjeme
Sjemenke, posebno ljekovite, simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za mnoge stvari. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira rođenje djeteta koje će imati karakteristike slične prirodi dotičnog sjemena.
Sjena
Simbolizira pravednog vladara, pobožnog i karakternog učenjaka i suprugu.
Sjetva
Simbolizira ljudska djela, ovaj svijet i mjesto gdje se zarađuje Ahiret. Sijanje lošeg – loša djela; a sijanje dobrog – dobra djela. Ako neko sanja da sije njivu – žena će mu zatrudnjeti; a ako je neoženjen – oženit će se; a ako sije gdje ne treba – učinit će zinaluk.
Skakanje
Skakanje s jednog mjesta na drugo: bolje mjesto simbolizira da će promijeniti stanje nabolje. Skakanje sa Zemlje skoro do nebesa – putovat će i stići nadomak Mekke. Skakanje do nivoa između nebesa i Zemlje – snivačeva smrt i njegova dženaza. Sanjanje da je snivač skočio na drugog čovjeka – on će tog čovjeka savladati.
Skakavci
Simboliziraju vojsku, kaznu, iskušenje, neprijatelja, kišu – ukoliko se sanjaju da padaju na krovove kuća; ili halal zaradu – ukoliko se sanjaju da jedu. Ko sanja da su skakavci pali na neko mjesto ili da lete po nebu, osjetit će neku neugodnost. Ko sanja da ih sipa u neku posudu zadobit će neki novac. Ko sanja bilo koje mjesto na
Skitnja
Simbolizira pretjeranu opterećenost imetkom, siromaštvo, uznemiravanje, krađu, šarlatanstvo ili nevjerovanje.
Skok
Simbolizira tjelesnu snagu, ali i dosadan i naporan govor. Skok iz mjesta u mjesto simbolizira prelazak iz jednog u drugo stanje. Ako neko sanja da je skočio sa višeg na niže mjesto, to je prelazak sa boljeg u gore stanje. Ko sanja da je skočio na nekog čovjeka, to upućuje da ga je nadvladao i pobijedio.
Skraćivanje
Simbolizira šišanje ili brijanje glave, ograničenost u poslu ili kratkoća i ograničenje olakšica
Skrivanje
Simbolizira neki oslonac. Ko sanja da se skriva, rodit će mu se kćerka. Skrivanje u kući označava brijeg. Ko sanja da se skriva iza brda, oslanja se na nešto veličanstveno; a ko sanja da se skriva iza stabla, oslanja se na učenog čovjeka
Skup
Skup simbolizira položaj na kome se čovjek nalazi, suprugu ili dijete. Ko sanja da drži predavanje, smisleno i mudro, na nekom skupu – oslobodit će se teškoća, bolesti, dugova i siromaštva. Ako to čini a nije kvalificiran, zapast će u teškoće ili će se razboljeti. Ako drži predavanje i uspješno ga privede kraju, uspješno će obaviti započeti posao.
Slama
Slama
Simbolizira veliki imetak i izobilje. Ko sanja slamu očekivati je dobitak nekog imetka i halal-opskrbe, a ko sanja u jednom mjestu puno slame očekivati je u toj godini puno rastinja i plodova.
Slastičar
Simbolizira slatkorječiv govor, umiljato stvorenje, ljubaznog dobročinioca – ukoliko u snu ne naplaćuje svoje kolače; a ukoliko ih naplaćuje, onda se radi o osobi čija je dobrota svedena na to da je drugi vide
Slatkiš
Simbolizira iskrenost u vjeri, oslobađanje zatvorenika, dolazak putnika, izlječenje bolesnika, ženidbu neoženjenog, uputu, pokajanje, znanje, halal-opskrbu i lijep govor. Za vjernika ovaj san predstavlja slast imana, a za nevjernika slast dunjaluka.
Slavuj
Simbolizira malo dijete, nadareno dijete koje uči Kur’an, bogatog čovjeka, učača Kur’ana, bogatu ženu, lijepu ženu prijatnog govora. Ako vladar sanja slavuja, on mu označava ministra koji dobro vodi svoje poslove.
Slijepi miš
Simbolizira pobožnog čovjeka. Isto tako, šišmiš može simbolizirati nasilnog i nepravednog čovjeka i sihirbašicu.
Slikar
Simbolizira znanje, mudrost i poeziju, ali češće simbolizira laž na Uzvišenog Allaha, novotarije, svirače, pjevače i druge koji zarađuju imetak na besposlicama koje su produkt njihovih ruku ili riječi.
Sline
Simboliziraju dijete. Brisanje nosa – vraćanje duga ili rješavanje briga; oseknuti sline na zemlju – rađanje kćerke; oseknuti se na svoju ženu – zatrudnjet će i pobaciti muško dijete. San da se žena oseknula na njega – rodit će mu sina. Oseknuti se na postelju nekog čovjeka – varanje sa njegovom ženom. Oseknuti se, nakon čega žena uzme njegovu slinu
Sljepilo
Simbolizira zalutalost u vjeri, zaboravljanje Kur’ana ili skrivanje tajni. Ko sanja da je slijep – obogatit će se ili će zaboraviti Kur’an. Ako sanja da ga je neki čovjek oslijepio, to znači da ga taj čovjek vodi u zabludu. Ako sanja da ga je nevjernik oslijepio – zavest će ga nevjernik. Ko sanja da je nevjernik slijep – zapast će
Slon
Tumači se kao zastrašujući vladar, ne previše inteligentan, ali snažan da podnese razne terete i uz to, sposoban za rat i borbu ili, po drugima, tumači se kao proklet čovjek. Sanjati slona – pretrpjeti neki materijalni gubitak; jahati slona – zadobijanje vlasti; za neoženjenog – ženidba; za putnika – putovanje. San da je u nekoj zemlji ubijen slon – umrijet
Slušanje
Simbolizira uputu i pokajanje Uzvišenom Allahu, ako se sluša u snu učenje Kur’ana, hvalospjev o Poslaniku s.a.v.s., predavanje o islamu i sl., a simbolizira laž i ogovaranje, ako sluša nešto suprotno tome. Ko sanja da sluša ispravan govor, ponašajući se kao da ga nije ni čuo, on je lažac i laž mu je navika.
Smeće
Sanjati smeće simbolizira, za siromahe, imetak i blagostanje, a za bogate čelništvo i materijalno izobilje.
Smijanje
Simbolizira tugu – ako se grohotom smije; a radost – ako se osmjehuje ili smije bez puštanja glasa. Ako se neko u snu smije bez razloga za smijeh ili ako nije čuo nešto smiješno, to upućuje na neku vrstu poniženja snivača na javi. Ako neko sanja umrlu osobu da se smije ili osmjehuje, to upućuje na njen uspjeh na Ahiretu.
Smokva
Simbolizira obilan imetak, opskrbu, lahkoću, najbolje ljude i potpunu radost i zadovoljstvo, a po nekima žalost i brigu. Jedenje smokvi u snu – brojnost potomstva. Po drugima, jedenje smokvi simbolizira žalost i kajanje.
Smola
Simbolizira izvrstan imetak i vrijednost što sadrži svako stablo
Smrad
Simbolizira glavobolju, loše vijesti i otkrivanje tajni.
Smrt
Simbolizira oslobađanje bolesnog od bolesti, zatvorenika od zatvora, putovanje, osiromašenje, sastanak sa onim koji je bio odsutan, kajanje za neku veliku stvar. Ko sanja da je umro, pa zatim oživio – učinit će grijeh, a zatim se pokajati.

Ko sanja da je umro iznenada bez ikakvih simptoma smrti i bez bolesti, život će mu se produžiti. Ko sanja da neće
Snaga
Simbolizira slabost. Ko sanja da mu se snaga povećala, to upućuje na neko vjersko ili svjetsko dobro. Ako je ta snaga nastala nakon slabosti, produžit će mu se bolest, ali je očekivati dobro i produžetak životnog vijeka. Ko sanja da je jak – osjetit će slabost i nemoć.
Snijeg
Simbolizira opskrbu, korist, lijek, ljubav, a ponekad nezgode, bolesti i patnje. Ako neko sanja da je pao snijeg i prekrio zemlju, a radi se o poljoprivrednom kraju kada bi snijeg mogao koristiti – to upućuje na rodnost i obilje prinosa koji će prekriti tu zemlju. Ako je to vrijeme kada snijeg ne donosi korist, onda to upućuje na nasilje vladara
Snop
Snop trave, pšenice ili neke druge biljke simbolizira skupljanje imetka ili iskup za zakletvu.
Soba
Simbolizira suprugu uz koju se čovjek smiri. Ko sanja u kući veliku i prostranu sobu – to upućuje na dobru ženu. Mračna soba – loša žena, a također i dug put bez koristi i zadovoljstva; a osvijetljena soba – put na kojem će se zadobiti svako dobro. Ko sanja da mu je soba porušena – neko drugi će naslijediti njegov
Sofra
Simbolizira neko važno putovanje koje čeka, neko bogatstvo i komoditet onoga ko je sanja.
Sok
Simbolizira neko obilje za onoga koji ga sanja. Ako siromah sanja da cijedi sok od nekog voća, obogatit će se. Ako ljudi vide da se na svakom mjestu cijedi sok iz grožđa ili masline, a budu u nekom problemu – riješit će ga se; ako ti vidi bolesnik – ozdravit će; zatvorenik – bit će oslobođen; neoženjen – oženit će
Soko
Simbolizira poštovanog i uglednog muškarca; a također simbolizira vlast, dostojanstvo, pobjedu nad neprijateljem, ispunjavanje želja, otklanjanje briga, zadobijanje djece i žena i puno putovanja. Klanje sokola simbolizira vladarevu smrt; a konzumiranje njegovog mesa – imetak od vladara. Ko sanja da u kući ima sokola, pobijedit će svoga protivnika.
Sol
Simbolizira imetak bez teškoća, dobro, berićet i zuhd na dunjaluku. Ko sanja da jede hljeb i so, bit će zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara; ko sanja da je našao so, zapast će u poteškoće ili će se teško razboljeti. Ko se u snu bude plašio, pa sanja so – oslobodit će se straha i bit će siguran.
Sova
Simbolizira okrutnog vladara, naoružanog lopova, rastanak, divljaštvo i ružan govor. Ko sanja da liječi sovu – liječit će čovjeka; a ko sanja da mu je sova doletjela u kuću – do njega će doprijeti vijest o smrti nekog čovjeka.
Spavanje
Simbolizira nemarnost. Spavanje na leđima – ojačavanje situacije, zadobijanje vlasti i dobijanje imetka. Spavanje potrbuške – izgubit će imetak i snagu. Spavanje na strani – neko dobro, bolest ili smrt. Ležanje pod nekim stablom – brojno potomstvo. Buđenje iz sna – sreća će mu biti naklonjena i imat će uspjeha.
Spolni odnos
Simbolizira postizanje željenog cilja. Spolni odnos sa svojom suprugom – on će od nje ili ona od njega dobiti ono čemu se nada i šta očekuje. Snošaj sa nekom osobom od bliske rodbine, tj. mahremom, s kojom, inače, ne može stupiti u brak označava uspostavljanje rodbinskih veza i dobro postupanje prema majci. Spolno općenje sa poznatim životinjama – činjenje dobra …
Spoticanje
Ko sanja da se spotakao na nožni palac bit će zadužen, a ako mu pritom iz prsta poteče krv – zadesit će ga nešto užasno, neki vele, zadobit će haram-imetak.… Pročitajte ostatak

Spuštanje
Simbolizira postizanje ovosvjetskih blagodati, promjenu situacije ili nemogućnost postizanja cilja. Spuštanje s nebesa, nakon uspinjanja simbolizira poniženje nakon uspona. Ko sanja da se spušta s brda – doživjet će neku radost; a ko sanja da se pomoću užeta spušta s krova na zemlju – pobožan je u svim situacijama i preokupiran bogobojaznošću, odriče se mnogih uživanja i potreba.
Srce
Simbolizira čovjekovu vjeru, hrabrost, velikodušnost, darežljivost, dobrotu i ustrajnost. Vađenje ili izlazak srca iz utrobe znači ljepotu i čistotu vjere, ispražnjavanje srca uputu, a otkinuto ili presječeno srce ozdravljenje, ako je onaj koji sanja bio bolestan.
Srdžba
Srdžba u snu simbolizira iznenadnu smrt, siromaštvo ili gubljenje imetka. Ko sanja da se ljuti na nekog čovjeka – situacija će mu se izmijeniti, izgubit će i imetak. Ko sanja da je zbog nečega ovosvjetskog na nekoga srdit – omalovažava Allahovu vjeru; a ako je srdit zbog Uzvišenog Allaha – dobit će moć i upravu
Srebrenjaci
Srebrenjaci, kao novčana jedinica, simboliziraju znanje, zikr, slušanje lijepih riječi, namaz, rađanje djeteta (ako je žena trudna) ili udovoljavanje nekoj potrebi. Ako ih sanja pobožan čovjek, simboliziraju njegovu dobru vjeru. Ako ih sanja čovjek ophrvan ovosvjetskim poslovima, simboliziraju njegova ovosvjetska dobra. A ako ih sanja žena, rodit će lijepo dijete.
Srebro
Simbolizira sakupljeni kapital. Ko sanja da je izvadio veliki komad srebra – zadobit će veliki imetak; ko sanja da topi srebro – imat će spor sa suprugom. Ko sanja srebreno posuđe to upućuje na djela koja ga uvode u Džennet.
Srp
Simbolizira opskrbu ili istinitu vijest, a nekada može upućivati i na umiranje.
Stablo
Simbolizira ljude i žene različite u ahlaku i ponašanju. Ako je razgranato, simbolizira brojnost djece, braće i rodbine. Stablo sa kojeg opada lišće upućuje na siromaštvo i bogatstvo, pamćenje i zaborav ili radost i tugu; a stabla sa kojih ne opada lišće upućuju na dugovječnost, dugotrajnost opskrbe i stabilnost u vjeri i uvjerenju. Ko sanja da leži pod stablom
Staklar
Simbolizira osobu koja obmanjuje i sebe i svoj imetak i koja se druži sa glupim osobama. Po nekima, sanjanje staklara označava trgovca bijelim robljem.
Staklo
Simbolizira ženu, imetak ili obmanu. Nošenje stakla ili nekog staklenog predmeta – obmana; razbijeno staklo – imetak; staklena posuda – žena. Sanjanje velikog broja staklenih posuda – okupljanje žena u toj kući u povodu neke radosti ili žalosti.
Starac
Simbolizira djeda, nemoć, slabost, neuspjeh i ljenost. Ako žena sanja starca, to simbolizira njen dunjaluk. Ako mladić sanja da je postao starac, postići će znanje i odgoj. Ako starac sanja da je postao mladić, to upućuje na njegovu snagu i opskrbu. Nepoznat starac upućuje na ugled i čast. Starac Židov simbolizira neprijatelja koji želi čovjekovu propast, starac kršćanin – neprijatelja
Starica
Simbolizira dunjaluk i njegovu prolaznost, mrtvu zemlju, ruševnu kuću i obmanu. Ovo se odnosi ako je starica ružna. Ako je, međutim, starica lijepa i pobožna, onda simbolizira Ahiret i ono što vodi Ahiretu, kao što su dobra djela, halal i sl.…
Stegno
Simbolizira najbližu rodbinu. Otkinuto stegno – napustit će svoj narod i svoju rodbinu, tako da će i umrijeti daleko od njih. Bol u stegnu – loš odnos prema rodbini; a stegno od bakra – njegova porodica je sklona griješenju.
Simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog položaja i posebnog ugleda, kako na ovom tako i na Budućem svijetu, dobra djela, etape ili odmarališta na putu na kojim se odsijeda, a nekada lažni uspon i odbrajanje dana života. Ako neko sanja da se popeo uz stepenice: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao na vrh stepenica
Stid
Simbolizira Allahovu milost, apstinenciju od bestidnosti, uputu za griješnika i islam za nevjernika.
Stijene
Simboliziraju strpljive žene, odlučnost, čvrstinu, stabilnost i dug životni vijek. Uz to, mogu simbolizirati i grube, nemarne ljude, neznalice i mrtvace.
Stolar
Simbolizira osobu koja odgaja ljude i čini im dobro u ovosvjetskim poslovima, budući da stolar oblikuje drvo i dotjeruje ga na način kako želi.
Stolica
Simbolizira dobijanje nekog položaja od strane vlasti, žene, djecu ili dostojna mjesta stanovanja. Sjedenje na stolici – dobijanje vlasti i visokog položaja; drvena stolica – moć i licemjerstvo; metalna stolica – velika moć; sjedenje trudnice na stolici – krevet na kojem će se poroditi, kojom prilikom će pretrpjeti bolove. Ako neko sanja umrlu osobu na stolici, to simbolizira uspjeh
Stolnjak
Simbolizira osobu koja nepravedno troši imetak jetima ili rješavanje problema.
Simbolizira djecu, rodbinu, imetak, kabur, zatvor, tajnu, zdravlje i bolest. Veliki stomak – brojnost imetka i djece; ali i jedenje kamate; mali – nedostatak imetka i djece; gladan stomak – zadobijanje imetka; sitost – zasićenost imetkom; žeđ – loše stanje u vjeri onoga koji sanja; a napojenost – dobro stanje u vjeri.
Stopalo
Simbolizira ukras čovjekovog imetka i njegovu stabilnost. Nožni prsti simboliziraju njegove kćerke ili poslugu, a kosti stopala i prstiju imetak na koji se oslanja. Dva stopala upućuju na prevozno sredstvo i imetak, lomljenje oba stopala na nestanak prevoznog sredstva i imetka, lijepo stopalo za vjernika na upotpunjenje namaza, za griješnika pokajanje, a za nevjernika prelazak na islam. Povećanje stopala – … Pročitajte ostatak

Strah
Strah u snu simbolizira sigurnost, a ponekad i pokajanje. Ko sanja da je prestrašen postići će neku vlast; a ko sanja da očekuje neki strah – borit će se.
Stranci
Simboliziraju neke teške poslove, a ako neko sanja da je postao stranac – doživjet će neko poniženje ili uvredu.…
Stražnjica
Simbolizira suprugu ili njen imetak. Velika stražnjica – veliko ženino bogatstvo. San da je neko otkrio stražnjicu onoga koji sanja upućuje da ta osoba želi otkriti njegovu sramotu. Odnos sa ženom u stražnjicu znači da to za čim traga, traži na nedozvoljen način. Ko sanja da ga neko vuče za stražnjicu – simbolizira zapadanje u neku nevolju.
Strijela
Simbolizira izaslanika, korespondenciju, snagu i pomoć protiv neprijatelja, a za ženu muža. Ko sanja da je gađao strijelom i nije pogodio cilj – poslat će izaslanika, ali on neće izvršiti zadatak; a ako pogodi cilj, izaslanik će izvršiti predviđeni zadatak. Zabadanje strijele u cilj – izvršenje zapovijedi; strijela od zlata – pismo upućeno ženi. Ko sanja da ga neka žena
Strpljivost
Simbolizira radosnu vijest, visok ugled, sretan završetak nečega čijeg se ishoda pribojava i upozorenje na nadolazeća iskušenja. Ko sanja da se strpio prilikom nanošenja štete, bit će spašen, postići će dobro, visok ugled, zdravlje i pobjedu
Stupanje vojske
Simbolizira pripremanje za hadž ili posjetu nekom svetom mjestu, predanost u sakupljanju znanja ili kapitala, a može simbolizirati i neku žalost.
Subhanallah
Ko sanja da slavi Uzvišenog Allaha – označava da je on vjernik. Ko sanja da izgovara Subhanallah!/Slava Allahu!, a bude zabrinut, zatvoren, bolestan ili prestrašen – riješit će se tih iskušenja odakle se i ne nada.
Sudija
Ko sanja sudiju vesela lica – postići će nešto što će ga obradovati i razveseliti. Ko sanja da je postavljen za sudiju i da tu svoju dužnost obavlja besprijekorno; ako je trgovac – bit će pravedan; a ako bude izvršavao neki posao koji zahtijeva mjerenje i vaganje – bit će tačan i neće zakidati. Ko sanja da se preobrazio u
Suhoća
Simbolizira sačuvanost od straha, dok suhoća kože ili mladog lišća simbolizira siromaštvo, težak život i nespokojstvo
Sulejman a.s.
Simbolizira vlast, znanje, razboritost, poznavanje stranih jezika, ozdravljenje bolesnika i visoko mjesto kod Uzvišenog Allaha.…
Sultan
Simbolizira Uzvišenog Allaha. Ko sanja zadovoljnog sultana, to upućuje na Allahovo dž.š. zadovoljstvo, a ko sanja namrštenog sultana, to ukazuje na Allahovu dž.š. ljutnju. Ko sanja da je postao sultan – zadobit će ugled kod ljudi postići će ono što želi.…
Sunce
Simbolizira vrhovnog vladara, emira, oca, učenjaka za kojim se povodi ili muža za ženu. Sve promjene koje se odnose na Sunce u snu, odnose se na osobe koje simbolizira Sunce.
Suncobran
Suncobran
Simbolizira vlast, čast i respekt. Ko sanja da je raširio suncobran postići će ugled i čast.
Sunnećenje
Simbolizira čišćenje od prljavštine, radost, ženu, djecu ili vjeru. Ko sanja da je osunnećen to znači da čini djela kojim će ga Uzvišeni Allah na najbolji način očistiti od grijeha, a ko sanja da nije osunnećen to znači da žrtvuje vjeru zbog dunjaluka i dunjalučkih interesa.
Sunnet (namaz)
Simbolizira da je snivač čista i iskrena osoba, da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose, da je uzor i primjer drugima, da je samilosna prema Allahovim stvorenjima, da plemenito postupa prema svojoj porodici i svojim podređenim, čineći im dobro i pružajući im više nego i što je obavezna.
Suze
Simboliziraju usamljenost, teškoću, krizu ili žudnju za voljenom osobom. Hladne suze – radost; a vrele – briga i tuga.
Svadba
Simbolizira smrt. Ko sanja da je napravio svadbu, ali nije vidio niti poznaje mladu – umrijet će. Ako je vidi ili mu je drugi opiše, simbolizira dunjaluk koji će se pred njim otvoriti. Ako na svadbi prisustvuje dosta poznanika i zabavljačica, umrijet će neko iz naselja u kojem je bila svadba.…
Svađa
Sanjati svađu simbolizira pomirenje. Ko sanja da se s nekim prepire – znači da će se s njim izmiriti.

<