<

Sanjali ste šejtana, šumu, šah ili nešto drugo?POGLEDAJTE ZNAČENJA SVOJIH SNOVA!

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noćuOsoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Šadrvan

Simbolizira dobre vijesti, ugodne melodije, ugled, opskrbu i bezbrižnost.

Šafran

Simbolizira ugled i lijepo sjećanje, ako se ne vidi njegov trag, nego samo osjeća miris. Ako se vidi njegov trag na tijelu ili odjeći, onda simbolizira bolest za onoga ko ga sanja.

Šah

Simbolizira varku, lažan govor, neprijateljstvo, rat i prelazak iz jednog u drugo stanje. Ko sanja da igra šah – doživjet će neko neprijateljstvo. Ako igrajući šah pobjeđuje, na javi će pobijediti u svađi sa nekim. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra – osobe će biti smijenjene sa svojih položaja. Figure sa kojima se igra upućuju na ljude koji upravljaju drugim ljudima.

Šahovska tabla

Simbolizira dunjaluk koji sadrži život i smrt, ispravne i neispravne postupke, mir i rat, bogatstvo i siromaštvo, uzlete i padove, te razna iskušenja.

Šaka

Simbolizira čovjekovu snagu. Pružena šaka – materijalno bogatstvo; skupljena – siromaštvo; mala – slabost i kukavičluk; lijepa – primanje dove; a dlaka na dlanu – dug.

Šakal

Simbolizira osobu koja zakida ljudima njihova prava, zaradu koja se stječe na nedozvoljen način i druženje ljudi na temelju igre i zabave.

šal

Šal u snu simbolizira ženu.

Šala

Simbolizira uputu, znanje, radost, veselje, nedostatak u imetku, bolesti i smrt za bolesnog.

Šamar

Simbolizira savjet i upozorenje na nemar. Šamar po licu žene simbolizira muštuluk da će roditi, nakon gubljenja nade, muško dijete. Ko sanja da je ošamario neku osobu, on je savjetuje i pokušava istrgnuti iz nemara.

Šator

Simbolizira vladara, upravu, moć i ugled, odlazak na put, ženu ili Kudusi-šerif. Nalaziti se u razapetom šatoru – pobijediti nekoga uz pomoć vlasti; posjedovanje razapetog šatora – dobijanje vlasti i predvođenje vojske; izlazak vladara iz šatora – gubljenje jednog dijela vlasti; vladarevo smotavanje šatora – gubljenje i vlasti i života. Zeleni, bijeli ili neki drugi šator koji ukazuje na neko dobro – šehidska smrt ili postizanje šehidskog stepena i deredže.

Šećer

Simbolizira radost, veselje, liječenje bolesti, iščezavanje briga, ispunjenje očekivanih želja, lijepu ženu, pametno i inteligentno dijete i halal-imetak. Jedna kocka šećera simbolizira poljubac od voljene osobe ili djeteta, a puno šećera ono što mi kažemo: čula-kazala.

Šećerna trska

Simbolizira opskrbu škrtog čovjeka. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok – njegovo imanje će imati obilan rod, ukoliko prilikom cijeđenja soka nije koristio vatru; a ako sanja da siše šećernu trsku – naći će se u nekoj situaciji u kojoj će puno govoriti, ali od njegovih riječi neće biti nikakve koristi.

Šehid

Ko sanja nekog šehida, kao da je živ, to simbolizira njegovo približavanje Uzvišenom Allahu ili on oživljava put i način života tog šehida.

Šejtan

Simbolizira neprijatelja vjere i dunjaluka, spletkaroša, a nekada vlast ili narod. Sanjanje grupe šejtana koji ga dotiču dok on čini zikr Uzvišenog Allaha – ima mnogo neprijatelja koji žele njegovu propast, ali neće u tome uspjeti. Ako kometa progoni i gađa šejtana, ispravnost njegove vjere. Šejtansko prepadanja – besprijekorno čisto vjerovanje; veseo i radostan šejtan – preokupiranost strastima. Ko sanja da šejtan skida njegovu odjeću – izgubit će vlast ili nekretnine. Ako sanja da ga šejtan dohvata – neprijatelj mu zavodi ženu. Slijeđenje šejtana – neprijatelj mu podvaljuje. Ako je on kralj šejtanima i oni ga slijede, postići će karijeru i moć i pobijedit će svoje neprijatelje. Vezanje šejtana – zadobijanje pomoći. Šejtanovo spuštanje na čovjeka – činjenje grijeha i izmišljanje laži. Ako neko sanja da ga šejtan poučava govoru, taj podvaljuje, spletkari ili sastavlja lažne stihove.

Šerbedžija

Simbolizira imetak, visok položaj, veselje, ustoličenje ili neku vrstu prijema.

Šerpa

Simbolizira izdržavaoca porodice ili sudiju.

Šetanje

Simbolizira traženje nafake, dobro djelo, iščezavanje briga i pomoć protiv neprijatelja. Ko sanja da šeta ili korača sa jednom nogom, to upućuje da je prošlo pola njegovog životnog vijeka i da je pola kapitala potrošio. Hodanje poput životinja simbolizira prakticiranje djela koja prakticiraju neznalice i nevjernici. Ako ide uspravljen, to jasno upućuje na njegovo interesiranje za islam i islamske propise, kao i to da će biti opskrbljen svakim dobrom.

Ševa

Simbolizira malo dijete i lijepu, bogatu i časnu ženu.

Šikara

Simbolizira osobe s kojima je druženje beskorisno. Ako neko sanja šikaru ili gustiš da je nečije tuđe vlasništvo, borit će se sa ljudima koji su, po naravi, slični tom gustišu i na kraju će ih pobijediti.

Šiljci

Simboliziraju govor, korist i zaradu od putovanja ili od knjiga.

Šipka

Simbolizira imetak koji ima sumnjivo porijeklo. Ako je žena trudna, može simbolizirati rođenje dječaka.

Šišanje

Simbolizira gubljenje snage, ugleda i poštovanja.

Škola

Simbolizira pravac, usmjerenje ili opcije koje se u njoj izučavaju, razvod braka i njegovo ponovno sklapanje, dobročinstvo i uspostavljanje kriterija i uobičajenih standarda.

Školjke

Školjke u kojima se nalaze biseri simboliziraju pobačaj djeteta od strane trudnice.

Škorpion

Simbolizira brigu i spletke. Progutati škorpiona – otkriti tajnu neprijatelju; škorpion u postelji – pokvarena žena; imati u utrobi više škorpiona – neprijatelji među njegovom bližom rodbinom. Ako škorpion gori u vatri, to označava smrt njegovog neprijatelja.

Škripanje

Simbolizira otkrivanje i širenje tajne. Škripanje vrata u snu simbolizira zlo koje nastaje od čuvara ili između supružnika, a škripanje pera po papiru simbolizira učene ljude i njihovu poziciju i respekt među ljudima.

Škrtost

Simbolizira bolest za koju na javi nema lijeka, licemjerstvo i djela koja približavaju džehennemskoj vatri, siromaštvo i nešto što je pokuđeno i nepoželjno. Ko sanja da škrtari – bit će kritiziran i prekoren, i obratno: ko sanja da ga neko kritizira i prekorava to znači da će on škrtariti.

Šljem

Simbolizira sigurnost od neprijatelja, sigurnost od glavobolje, bogatstvo i ženu. Skupocjena kaciga ili šljem – bogata i lijepa žena; a jeftina – ružna žena. Ko sanja da na glavi ima željeznu kacigu ili šljem – postat će izuzetno utjecajan, ugledan i siguran od bankrotstva.

Šljive

Simboliziraju brata, dostojanstvenog prijatelja; obveseljavaju zbog povratka dobra koje je prošlo i upozoravaju na povratak negativnog što je učinjeno. Ako se sanjaju van sezone, simboliziraju jaku bolest. Kisele šljive – strah; jedenje slatkih šljiva – ostvarenje onoga o čemu čovjek sanja; stablo šljive – hrabar i darežljiv čovjek, stabilan kod iskušenja, onaj koji sakupi imetak u mladosti, ali je očekivati da mlad i umre.

Šok

Koga šokira i uznemiri nešto u snu, to simbolizira rastanak sa djetetom ili gubitak imetka i bankrotstvo.

Šolja

Simbolizira ženu, dijete ili dobru poslugu.

Špijun

Simbolizira džine i šejtane, govor o mahanama ljudi ili osobe koje preferiraju negativna nad pozitivnim djelima.

Štala

Simbolizira ugled, jer štalu može imati onaj ko ima imetka i stoke, a može simbolizirati i ženu. Ko sanja da ima štalu u kojoj drži dvije životinje – njegova žena ili druga ženska osoba koja stanuje u njegovoj kući kontaktira sa dvojicom muškaraca.

Štap

Simbolizira poštenog, vrijednog, jakog, korisnog i pouzdanog čovjeka, osobu koja uživa ugled i imunitet, srazmjerno jačini i kvalitetu štapa koji se sanja. Lomljenje štapa – opaka bolest; a ako je bio na vlasti – izgubit će je; a ako je u kakvom biznisu – bankrotirat će; promjena štapa – smrt; udaranjem štapom po stijeni iz koje potekne voda, ako je bio siromah – obogatit će se; a ako je bio bogat – povećat će mu se kapital. Oslanjanje na šupalj štap – izgubit će imetak i to će kriti od ljudi. Sanjanje da se neko pretvorio u štap upućuje na njegovu skoru smrt.

Štit

Simbolizira odgojenog i plemenitog čovjeka koji svoju braću pomaže i štiti; dijete koje štiti roditelje i zakletvu kojom se neko zaklinje. Bijeli štit simbolizira čovjeka koji se ističe vjerom i otmjenošću; zeleni – onoga koji se čuva harama; crveni – osobu koja se odala igri i uživanju; crni – osobu koja posjeduje bogatstvo i gospodstvo, a štit obojen raznim bojama – poremećenu osobu. Ko sanja da na sebi ima štit i ratnu opremu – protivnici mu neće moći nauditi. Ko sanja da ima dijete, a posjeduje štit – to dijete će mu biti zaštita i pomagač u životu.

<