<

Sanjali ste psa,da vas neko laže?

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

LA ILAHE ILLELLAH

Sanjati Tehlil ili izgovaranje riječi “La ilahe illellah” simbolizira Pravi put, preseljenje s ovog svijeta na Ahiret sa šehadetom i rješavanje trenutačnih briga, teškoća i problema.
LABUDOVI

Simboliziraju žene lijepog izgleda, ugleda i imetka.
LAĐA

Simbolizira sve ono čime se čovjek spašava, islam, roditelje, čednu ženu, Sirat-ćupriju, spas od nevolje, brige i zatvora. Ukrcavanje u lađu – spašavanje od ovosvjetskih iskušenja; plovljenje lađom: ako je nemusliman – primit će islam; ako je griješnik – pokajat će se za svoje grijehe; ako je bolestan – ozdravit će.
LAJANJE PSA

Sanjati lajanje psa simbolizira kajanje za neko zlo.
LAMPA

Simbolizira izdržavaoca porodice, suprugu; za trudnicu – učeno muško dijete i otkrivanje skrivenih stvari. Lampa može simbolizirati svakoga ko upućuje sebe i druge. Ako neko sanja da mu u kući gori lampa – žena i djeca su mu izuzetno dobri; a ako sanja da mu se lampa ugasila – to upućuje na smrt onoga koga lampa simbolizira.
LAN

Simbolizira častan život. Ko sanja da je obukao lanenu košulju, to znači da će živjeti časnim i karakternim životom.
LANAC

Simbolizira ženu dugog vijeka; dugotrajnu halal-zaradu, a nekada označava prijetnju. Ukoliko neko sanja lanac u svojoj ruci ili na vratu, onda on upućuje na grijeh; dok lanac na vratu muškarca može upućivati na njegovu ženidbu sa ženom loše ćudi. Ko sanja da mu vežu lance – to upućuje na neku brigu. Nije uopće pohvalno sanjati ulazak u zatvor sa lancima,
LARVE

Simboliziraju odjeću ili neprikladnu ženu.
LASICA

Sanjati ovu malu životinju simbolizira blud i bludnu radnju.

Simbolizira nekima dobro, a nekima poniženje i prezir. Ko sanja da laska nekoj osobi u vezi sa nečim ovosvjetskim – to simbolizira nešto pokuđeno; a ko sanja da laska nekoj osobi u vezi s njegovim poslom ili znanjem, u želji da ga taj poduči tom poslu ili znanju – postići će čast, ono što žel
LASTAVICA

Simbolizira blagoslovljenog čovjeka ili blagoslovljenu ženu, vjernog, odgojenog, pobožnog i prisnog prijatelja, pomagača, dječaka koji uči Kur’an, dobro u poslovima i u kretanju, a naročito u zasađivanju drveća. Ko sanja da mu je kuća napunjena lastavicama imetak mu je halal; a ako uzme lastavicu imetak mu je haram. Ko sanja da jede meso lastavice, zapao je u neko neprijateljstvo

Simbolizira, pored ostalog, nesavladivog i silnog vladara koji ljudima nasilje čini, ratnika, kradljivca, ozdravljenje bolesnika, smrt i neku teškoću. Ulazak lava u kuću – smrt za onoga ko je bolestan; san da ga je lav rastrgao – vlast će mu oteti imetak; jahanje lava – prihvatanje velike i izuzetno odgovorne i opasne dužnosti. Borba s lavom – borba s neprijateljem;
LAVICA

Sibolizira lošu, nasilnu i samovoljnu ženu ili vladarevu kćerku. Ko sanja da pije mlijeko lavice, on će dobiti neki imetak od vladara i pobijedit će svog neprijatelja ili oponenta, a ako sanja da jede njeno meso – zadobit će veliku vlast i moć.
LAVOR

Simbolizira slugu i ženu koja savjetuje svoga muža i koja mu ukazuje na načine kako da se sačuva i ostane čist. Ko sanja zlatni lavor – on mu simbolizira lijepu ženu koja od svog muža traži ono što joj on nije u mogućnosti ispuniti.
LAŽ

Simbolizira lažno svjedočenje, potvoru i neuspjeh. Ko sanja da laže na Uzvišenog Allaha – on nema pameti.

Simbolizira dobro i rodnost, ako nije načinio nikakve štete, a inače simbolizira smicalice od strane šejtana, vladara ili nekog drugog. Ako se sanja da nanosi ljudima ili usjevima štetu, da je pao po kućama i radnjama – simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo; a ako neko sanja da je pao na ledu – past će u neki belaj

Simboliziraju čovjekov oslonac, vrijednost i pribježište. Iskrivljenje leđa – nesreća; pucanje leđa – za onoga ko je bolestan, smrt; težak tovar na leđima – velika porodica, a malo sredstava za život; leđa prijatelja – njegovo suprotstavljanje i napuštanje; leđa neprijatelja – sigurnost od njegovog zla; leđa starice – odlazak i nestajanje dunjaluka; a leđa djevojke – odgađanje postizanja željenog cilja.
LEPEZA

Simbolizira rahatluk, rješavanje problema, osobu koja pruža utjehu u teškoćama i problemima, ženu, dijete i bogatstvo nakon siromaštva.
LEPTIR

Simbolizira neznanje, bacanje samog sebe u propast, slabog čovjeka, ljubav, strah i brzo skončavanje i završetak poslova. Za poljoprivrednike sanjanje leptira upućuje na teškoću, nerodnu godinu i nezaposlenost.… Pročitajte ostatak

LEŠINARI

Simboliziraju griješnike, lopove i ljude koji čine zlo.

Letenje

Simbolizira putovanje, maštanje, izmišljanje, traženje nauke ili traženje grijeha. Ko sanja da je preletio iz jednog kraja u drugi postići će ugled i neku radost; ko sanja da leti iznad nekog brda dobit će neku upravu ili vlast; ko sanja da leti s krova na krov zamijenit će sadašnju suprugu drugom. Letenje pomoću krila – prelazak iz jednog u drugo stanje. Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja, na putovanju će se postići neko dobro. Lepršanje u vazduhu, kao što to čine golubovi – postizanje slave; uzletanje i iščezavanje u nebeskom prostranstvu – smrt; a odlijetanje iz svoje u neku nepoznatu kuću – preseljenje iz svoje kuće u kabur.

Lice
Lijepo lice u snu upućuje na lijepo stanje i radost na dunjaluku. Crno lice označava mnoštvo laži i uvođenje novotarija; dok lice koje potamni i pocrni označava rođenje ženskog djeteta, a žuto upućuje na poniženje i zavist, a nekada i na licemjerstvo.
Lijek
Simbolizira dobro u vjeri. Ko sanja da pije lijek kako bi izliječio organizam i tijelo – to upućuje na dobro u njegovoj vjeri; a ko sanja da prima lijek – to upućuje na znanje, savjet i koristi od znanja.
Lijeska
Simbolizira krupnog, korpulentnog i okretnog čovjeka, a njen plod njegov imetak.
Lijevak
Simbolizira mudru i štedljivu osobu koja čini dobro ljudima, ne rasipajući, ali i ne škrtareći.
Limar
Simbolizira učitelja, slikara ili lašca.
Limun
Simbolizira bogatu ženu koja je poznata po dobru, prebacivanje, prigovor, opskrbu i zalihu.
Lišće
Simbolizira odjeću, izuzev lišća smokve koje upućuje na žalost.
Lisica
Simbolizira lukavog i podmuklog čovjeka, podmuklog neprijatelja i ženu varalicu. Dobitak lisice – oženit će se sa ženom koju neće voljeti; san da mu je lisica ušla u kuću – neki spletkaroš će mu ući u kuću; san da ga lisica pokušava nadmudriti – pokušat će ga nadmudriti njegov protivnik; borba sa lisicom – spor sa nekim iz bliže rodbine;
Livada
Simbolizira islam, ovaj svijet i njegove ukrase ili opskrbu bez velikih napora. Ko sanja da se nalazi na livadi: ako je siromašan, zadobit će sredstva za život; ako je bogat – još će se više obogatiti. Ako sanja da prelazi iz livade na drugu livadu – putovat će u potrazi za dunjalučkim ljepotama, šetat će iz čaršije u čaršiju
Loj
Loj od mesa koje se jede simbolizira kontinuiranu opskrbu i korisnu odjeću, a loj od mesa koje se ne jede haram-imetak, blud i otpadništvo od vjere, dok loj kojim se liječi simbolizira lijek.… Pročitajte ostatak

Posted onAugust 7, 2014CategoriesSlovo L
Lokva
Simbolizira varanje i spletkarenje.… Pročitajte ostatak

Posted onAugust 7, 2014CategoriesSlovo L
Lonac
Simbolizira ženu, dijete ili staratelja koji se brine da izdržavanje porodice bude što obilnije. Ko sanja da nešto kuha u loncu dobit će neki veliki imetak od nekog stranog vladara, a meso i mesna juha u loncu označavaju čestitu opskrbu.
Lopata
Simbolizira slugu, neku korist, opskrbu, lijek od bolesti, spoznaju ili ženu koja je strpljiva pri teškoćama.
Lopta
Simbolizira poglavara, učenjaka, putovanje, prelazak iz mjesta u mjesto ili oponiranje. Ko sanja da igra nogomet ili uopće sa loptom – on će nekome oponirati ili će neko njemu oponirati, ili će doći do neke svađe.
Lov
Simbolizira plijen, ženidbu za neoženjenog ili muško dijete za oženjenog. Ko sanja da je ulovio gazelu, zeca ili neku drugu divljač – zadobit će neki kapital ili plijen. Ko sanja da gađa pticu ili kravu, ne radi ulova i van sezone lova, to simbolizira da on potvara i optužuje ženu. Ko sanja da lovu svježu morsku i slatkorječnu ribu
Lovac
Simbolizira čovjeka čije srce naginje ženama i čini sve da do njih dođe. On, također, simbolizira hamamdžiju, poučavatelja Kur’anu i svodnika. Ko sanja da je postao lovac ili da se druži sa lovcem, da bi mu se san protumačio, treba analizirati šta i kako je lovio, šta tome čovjeku, inače, dolikuje, kao i ostale pokazatelje i simptome na javi
Lubenica
Bostan ili lubenica u snu simbolizira brigu i bolest, a nezreo bostan upućuje na tjelesno zdravlje.

Također može simbolizirati i teškog čovjeka, koji je u očima ljudi hladna osoba. Ko sanja da jede lubenicu, ako je zatvoren, bit će pušten.

Ludnica
Simbolizira zajedničko kupatilo – hamam, igru, zabavu, vrevu, žamor, galamu, brbljanje u govoru ili rastanak sa članovima svoje porodice. Ko sanja umrlog da se nalazi u ludnici to znači da je on u vatri; ko sanja da je on lično u ludnici sa tim bolesnicima, znači da će se naći u zatvoru sa zločincima i delikventima, a ako bude zdrav
Luk (bijeli)
Simbolizira haram-imetak, loš glas, brigu i tugu. Ko bude u snu jeo bijeli luk, o njemu će se loše govoriti, a ko bude jeo kuhani bijeli luk, pokajat će se od razvrata i grijeha

Luk (crveni)
Simbolizira zlo, ako se jede u snu. Neki vele da simbolizira imetak i otkrivanje skrivenih stvari. Ko sanja da jede luk, a bude bolestan – umrijet će; a ako bude jeo zeleni luk – zadobit će neku zaradu, uz svojevrstan trud. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekoj osobi.

Luka
Simbolizira povjerljivu osobu, kod koje se ne čuvanje ostavlju vrijedne stvari.

Lupanje srca
Simbolizira napuštanje nečega, kao što je spor, konflikt, odlazak na put ili stupanje u brak

Lutanje
Ko sanja da je zalutao sa puta, to upućuje na njegovu zabludu; ko sanja da je zalutao sa puta koji je prav, to upućuje na njegovo naginjanje i skretanje sa Puta istine i upute; a ako u snu taj put bude iskrivljen, to upućuje na odustajanje od traženja Pravog puta

<