<

Sanjali ste pare, nokte,neprijatelja? Nije dobro ! Pogledajte značenje svojih snova

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

En-Nas (sura)
Ko sanja da uči ovu suru Uvišeni Allah će ga sačuvati od iskušenja i zaštititi od šejtana, njegove vojske i njegovih došaptavanja.
Nadbiskup
Ko sanja da je on nadbiskup ili mitropolit to simbolizira ljubitelja vlastodržaca koji poziva i podstiče ljude na uvođenje novotarija u vjeri i falsificiranje vjerskog učenja.
Nadmoć
Simbolizira zadovoljstvo. Ako se sanja nadmoć među jednakima iste vrste, onda onaj ko je u snu nadmoćniji – bit će poražen; a onaj ko je u snu slabiji – na javi će pobijediti.
Nadzornik
Simbolizira spominjanje Uzvišenog Allaha, znanje ili slugu u džamijama, tekijama i sličnim mjestima
Nafila
Dobrovoljni namaz ili nafila simbolizira savršenu ljudskost i iščezavanje briga i problema od osobe koja sanja da je klanja.
Nafta
Simbolizira haram-imetak, ženu bludnicu, zlo, spletke i rat. Ako neko sanja da je posut naftom, zadesit će ga nešto nepoželjno od strane vlasti.
Nakit
Ako ga sanja muškarac, ima negativno, a ako ga sanja žena, ima pozivitno značenje, neku vrstu ukrasa i ono čime se one ponose. Kada žene sanjaju nakit, on može simbolizirati: ako sanjaju muški nakit – mušku, a ako sanjaju ženski nakit – žensku djecu.
Namaz
Simbolizira, za osobu koja ga klanja, dobijanje nekog položaja, misije, vraćanje duga, očuvanje onog što mu je povjereno ili izvršavanje obaveze koju je Uzvišeni Allah propisao. Ako neko sanja da redovno klanja namaz – postići će čast i ugled; ako sanja da petkom klanja neki namaz – otputovat će i na tom putu će postići svako dobro; ako neko sanja
Namrštenost
Ko sanja namrštenost lica u snu to upućuje na rađanje kćerke.
Nanule
Simboliziraju suprugu ili putovanje. Ako su nanule zelene, žena će biti vrijedna, čestita i pobožna; ako su crne, žena će biti bogata; ako su žute, žena će biti bolešljiva; a ako su crvene, bit će lijepa i gizdava. Ko sanja da hoda u staklenim nanulama – ogovarat će, bit će dvoličan i imat će loše zdravlje. Ko bude hodao samo
Napadanje
Ako se, nakon odustajanja, neprijatelj iznova napadne, to simbolizira kajanje i povratak dobru.
Napitak
Ko popije neki napitak zbog bolesti – ozdravit će. Napitak žute boje – bolest; napitak od jabuke – dobit; napitak za ublažavanje bolova – plemenitost ili otkrivanje tajni; napici koji smanjuju glavobolju – prevazilaženje neprijateljstva mudrom politikom. Ako umrli daje živome neki ukusan i aromatičan napitak, to znači da ga potiče na dobro i odvraća od zla
Napor
Simbolizira komoditet. Ko sanja da je imao neki napor to znači da će se raskomotiti.
Nar
Simbolizira opskrbu koja dolazi s lahkoćom, čovjeka koji ima uspjeha i u vjerskom i u svjetovnom pogledu, ženu, dijete, košnicu i zaključanu blagajnu. Ko bude jeo koru od nara, bit će sačuvan bolesti; ko bude prodavao nar, preferira dunjaluk nad Ahiretom; a ko bude sjekao stablo nara, on kida rodbinske veze.
Narandža
Simbolizira plemenitu ženu sa mnogo djece, čovjeka vjernika, učača Kur’ana, znanje, rad, lijepu pohvalu, prijaznost i ljubav. Slatke narandže – skupljeni imetak; kisele – lahku bolest, brigu i žalost zbog djeteta; žute – rodnost godine i bolest; ubiranje zelenih narandži – zdravlje i radosnu godinu; presijecanje narandže na dvije polovine – rađanje muškog djeteta; davanje narandže od strane žene
Narcis
Simbolizira ženu, imetak, veselje, dug život i slijede vlasi. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa, oženit će divnu ženu, s kojom neće dugo živjeti; ako takav san sanja žena, muž će umrijeti ili se od nje razvesti; ako je u vrtu ponikao narcis, rodit će se dijete koje će poživjeti, a ako narcis bude otrgnut, dijete
Simbolizira ženidbu sa plesačicom ili pjevačicom, izazivanje smutnje, zapadanje u zabludu, odmetanje od vjere, pseći lavež ili neki smrad.
Simbolizira ženidbu za neoženjenog, Džennet za mrtvog, blagodat i zadovoljstvo za ženu, a brigu za muškarca. Ako muškarac sanja da ima narukvicu, to upućuje na njegovu škrtost; ako žena sanja da ima narukvicu, to upućuje na njenu ljepotu, ukras i ono čime se ona ponosi, a ako žena sanja da ima više narukvica, onda to upućuje da joj muž čini
Nasilje
Ako čovjek u snu osjeti da nasilje dolazi od njega ili ga vidi kod drugoga, to upućuje da on teži onome što uvodi čovjeka u vatru.
Nasmijano lice
Raspoloženo i nasmijano lice simbolizira primljenu pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s., ukoliko se sanja učen, dobar i plemenit čovjek. Međutim, ako se sanja neozbiljna, neodgovorna i konfliktna osoba, onda njeno vedro lice i nasmijanost simboliziraju nemar, inkliniranje haramima i druženje sa osobama koje u vjeru ubacuju ono što, uistinu, nije od nje.

Naušnice
Simboliziraju trgovinu, ako ih čovjek sanja na ušima svoje žene, a ako ih sanja trudna žena, simboliziraju rađanje dječaka. Ako su naušnice od srebra, snivačevo dijete će naučiti pola Kur’ana napamet, ili će mu žena roditi kćerku; a ako su od zlata – postat će hafiz Kur’ana ili će mu žena roditi sina. Ako muškarac sanja da ima naušnice, bavi
Nebo
Simbolizira nebo, vladara, vladarev dvorac, njegovu rezidenciju, šator ili riznicu. Uspinjanje na nebo – doći u nekom poslu do vrhunca; uspinjanje na nebo od strane bolesnika i nevraćanje sa njega – smrt; blizina neba za pobožnjaka – Allahova blizina i uslišavanje dova koje čini (blizina neba, također, može značiti i blizinu sa vođom, imamom, šejhom, ocem, mužem i sl.); padanje
Simbolizira dug, bolest ili nečistoću tijela. Nečistoća tijela i lica simbolizira mnoštvo grijeha.
Negiranje
Simbolizira nevjerovanje ili afirmiranje pozitivnog – zavisno šta se negira. Tako, ako se sanja negiranje istine – to ukazuje na osporavanje i nevjerovanje, a ako se sanja negiranje neistine – to upućuje na naređivanje dobra, a zabranu zla. Nijekati nešto afirmativno upućuje na nasilje i nepravdu, a nijekanje Allahovih atributa na kufr.
Neposlušnost
Simbolizira zapadanje u velike grijehe, kao što su: širk – pripisivanje Uzvišenom Allahu druga, ubistvo i sl.
Nepravda
Simbolizira vraćanje onome ko je čini, a bit će potpomognut onaj kome je nepravda učinjena.
Neprijatelj
Simbolizira pomoć od Uzvišenog Allaha i povećanje ugleda i respekta u očima oponenata i protivnika.
Neprijateljstvo
Simbolizira ljubav. Ko sanja da je sa nekom osobom u neprijateljskim odnosima – to upućuje da će se među njima uspostaviti ljubav i dobri odnosi, a neprijateljstvo prema Allahovim neprijateljima – simbolizira iman.
Nevjernik
Simbolizira neprijatelja. Ko sanja starijeg čovjeka koji je nevjernik to upućuje da neprijateljstvo datira od davnina; ko sanja da je nevjernik, a pred njim se nalazi med koji on ne jede to upućuje na njegovo nepriznavanje Allahovih blagodati, a ko sanja da je kafir, ali se u snu ne pokaje za svoje nevjerovanje to znači da će biti ubijen i
Nevjesta
Simbolizira brak, pod uvjerom da je vidio djevojku ili ženu s kojom se vjenčava ili mu je saopćeno njeno ime, a ako je mlada bila nagizdana i nakićena, onda to simbolizira obilan dunjaluk.
Nevolja
Simbolizira strah. Žaljenje na tegobu u snu simbolizira ostvarenje nadanja.
Neznanje
Simbolizira glupost, grijeh ili otkrivanje tuđih mahana i nedostataka. Ko sanja neznanje, a uz to i pogrešan i griješan govor – to upućuje na neku vrstu psovke ili obavljeni namaz bez abdesta.
Nijemost
Simbolizira iskvarenost vjere, potvaranje i grijeh. Ko sanja da je nijem on napada i omalovažava ashabe ili ugledne ljude, a ko sanja da mu je jezik zavezan, bit će nadaren rječitošću, razumom, dobrom opskrbom i pobjedom nad neprijateljem
Nikab
Ko sanja nikab ili ženu koja je prekrila, pored kose i vrata, i svoje lice to simbolizira razumijevanje vjere ili kćerku koja će imati dug životni vijek
Nilski konj
Simbolizira čovjeka lažova ili posao koji se neće završiti.
Noć
Simbolizira nevjernika, zatvor, smrt, ženidbu, sastanak supružnika, odmor i more. Ako neko sanja da noć traje vječno i da nema dana – u tom mjestu će zavladati siromaštvo, glad i umiranje, a ako sanja da noć traje vječno, ali da na nebu sijaju Mjesec i zvijezde – stanovništvu tog mjesta nepravdu će činiti neki ministar ili pojedinac na položaju.
Noga
Simbolizira čovjekov životni vijek i njegov oslonac u životu. Noga od željeza – dug životni vijek i trajanje njegovog kapitala; neoga od drveta – kratak period do smrti i skoro nestajanje njegovog imetka; odsječena noga – gubljenje pola imetka; odsječene obje noge – gubljenje kompletnog imetka ili prestanak života; bose noge – umor i poteškoće; mnogo nogu: za putnika
Noj
Simbolizira beduina ili beduinku; seljaka ili seljanku. Ko sanja da ima ili da je uzjahao ženku noja – upućuje na bogatu, vjernu i lijepu ženu; ko sanja da ima u kući mirnu nojevu ženku – živjet će dugo i udobno; jahanje noja – putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta; mladunče noja – označava sina, a njegova jaja – kćerku,
Nokti
Simboliziraju snagu i imetak. Bjelina noktiju simbolizira memoriju i razumijevanje. Nokti u njihovoj prirodnoj veličini – duhovno i materijalno dobro; skraćivanje noktiju – davanje sadakatul-fitra, a dugi i lijepi nokti – imetak i odijevanje. Knijenje noktiju od strane čovjeka – puno slavi Uzvišenog Allaha, a knijenje noktiju od strane žene – suprug lijepo postupa prema njoj.
Nos
Simbolizira ono za što smo odgovorni, poput našeg kapitala, roditelja, djeteta, brata, supruge, ortaka ili podanika. Kako sanjamo nos, od toga zavisi i kakvo je stanje navedenih osoba ili imetka. Dva nosa u snu predstavljaju rađanje dvoje djece ili, po nekima, razmimoilaženje između osobe koja sanja i njegove porodice. Lijep miris predstavlja nešto lijepo što će se desiti,

Nosiljka
Simbolizira ženu, prelazak iz mjesta u mjesto, putovanje i rastanak. Nosiljka u kojoj se nose hadžije koji svojim nogama ne mogu obaviti hadžske obrede simbolizira radost, obavljanje hadža i neke radosne stvari koje će se desiti.… Pročitajte ostatak

Posted onAugust 12, 2014CategoriesSlovo N
Nosorog
Simbolizira osobu kratke pameti, onoga koji uništava sam sebe i koji je izgubio povjerenje u očima drugih ljudi.
Novac
Novac u snu simbolizira zlo, prevaru, kufr, tugu, tjeskobu, brigu i loš govor, a nekada opskrbu ili izbavljenje iz krize. Ako se novac sanja u nekoj posudi, simbolizira zadovoljenje potreba, a ako se sanja da je otkriven, vidljiv i da se obrće, onda simbolizira pogrdan govor i galamu.
Novčanik
Simbolizira osobu ili tajnu. Ko sanja prazan novčanik – umrijet će onaj kome taj novčanik pripada; ko sanja da za pojasom ili u džepu ima novčanik postići će solidno znanje; ako je u novčaniku originalan novac, znanje će biti afirmativno, ako je novac krivotvoren ili neupotrebljiv, treba još mnogo da se uči, kako bi se steklo znanje.
Nož
Simbolizira dobijanje neke ovosvjetske koristi, službi u određenom mjestu, muško dijete ili argument. Ko sanja da je dobio nož: ako je neoženjen – oženit će se; ako ima trudnu ženu – imat će lahak porod, a ako nema trudnu ženu, a traži svjedoka da posvjedoči istinu – naći će ga.

Ako je nož oštar – svjedok će biti pravedan
Nuh a.s.
Sanjati Nuha a.s., znači doživjeti dug životni vijek, imati puno iskušenja od svojih protivnika, koja će se sretno završiti, puno zahvaljivati Uzvišenom Allahu na Njegovim blagodatima i puno kiše u toj godini.…

<