<

Sanjali ste majku, mačku ili neki drugi san na slovo M? Uđite i otkrije značenje svog sna

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji sU snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

El-Mu’min
Ko sanja ovu suru dobit će visok položaj i na dunjaluku i na Ahiretu, i angažirat će se na činjenju dobrih djela.

Mačevanje
Simbolizira snagu, razjedinjenost, sukob ili borbu sa drugom osobom. Ko sanja da u ruci drži isukan mač – učinit će djelo s kojim će se proslaviti, a ko sanja da u ime Allaha udari čovjeka mačem – steći će ugled kod osobe koju je udario.…
Mačka
Simbolizira slugu i čuvara, zlu ženu koja laska i svakog onoga koji kruži oko čovjeka, krade ga, potkrada, koristi mu ili šteti. Sanjanje mačka – bolovanje od godinu dana; divlji mačak – bolest još teža; mirna mačka – godina koja će se provesti u udobnosti i veselju; divlja mačka – teška godina koja podrazumijeva i tegobu i sreću; a koga … Pročitajte ostatak

Mađioničar
Simbolizira druženje sa lošim ljudima.
Magarac
Simbolizira sreću i povećanje imetka. Veliki magarac – postizanje visokog ugleda; magarac koji dobro ide – dunjalučka dobit; lijep magarac – ljepota njegovog vlasnika; bijel – vjera i ugled njegovog vlasnika; mršav – siromaštvo njegovog vlasnika; debeo – mnoštvo imetka; crn – radost; imetak, čast i vlast; zelen – suzdržavanje njegovog vlasnika od harama i njegova dobra vjera; smrt magarca
Magla
Simbolizira zbrku, smutnju i neodlučnost čovjeka između vjerskih i dunjalučkih stvari.
Majka
Simbolizira veći značaj od oca. Ako bolestan sanja da ga je majka rodila, umrijet će; a ako siromašan to sanja, obogatit će se.
Majmun
Simbolizira spletkara, bolest, sihirbaza, Židova i čovjeka koji je počinio veliki grijeh. Borba s majmunom – bolest, ali će ozdraviti, ako je on pobijedio majmuna; a bolest, ali neće ozdraviti, ako je majmun pobijedio njega. Dobijanje majmuna na dar – pobjeda neprijatelja; konzumiranje majmunskog mesa – zapadanje u tešku brigu ili bolest; uloviti majmuna – dobiti neku korist od sihirbaza
Mak
Simbolizira prijatan imetak, za onoga ko sanja da ga jede ili posjeduje.
Makaze
Simboliziraju djelitelja imetka, osobu koja izmiruje druge, nosioca vlasti koji dobro razlikuje istinu od neistine i djecu. Ko sanja da u rukama ima makaze morat će zbog nekog spora izići na sud; a ako mu je majka živa – rodit će mu brata; ako je neoženjen – oženit će se; i ako ima dijete – dobit će još jedno.

Malter
Simbolizira čvrstinu vjere i znanja, dobru praksu i dobar glas; izliječenje od bolesti, dobro stanje žene i djece i trajnost ugleda i visokog položaja.
Marljivost
Simbolizira da će nešto vrijednost postići.
Mars
Simbolizira vladarevog glavnog vojnog zapovjednika, teškoće strahote i prolijevanje krvi. Ako bi Mars u snu padao ili gorio, to bi značilo požar, rušenje kuća, puštanje žena ili nasilje.
Maslac
Simbolizira zametak u majčinoj utrobi, skupljeni imetak, zaradu, korist ili olakšanje onoga što se traži.
Maslina
Maslina u snu simbolizira svjetlo vjere, učenje Kur’ana, upućivanje griješnika, imovinu za siromašne i časnu ženu. Maslinovo stablo – plemenit čovjek, koristan svojoj porodici; cijeđenje maslinovog ulja – zadobijanje dobra i berićeta; lišće masline – pridržavanje za Allahovo uže, a također simbolizira dobre ljude; dok plodovi masline upućuju na lahku opskrbu i zadobijanje Allahovih blagodati sa potpunim zadovoljstvom.
Maslinovo ulje
Simbolizira halal-opskrbu i zaradu i lijek za ono mjesto koje se masira ovim uljem. Ko sanja da pije ovo ulje ili se s njim masira to upućuje na blagoslov, jer je maslina blagoslovljeno drvo, a uz to upućuje na znanje, Uputu, berićet i svjetlo.
Mast
Simbolizira neku brigu. Ko sanja da je s mjerom umastio, namirisao ili nauljio svoju kosu – to upućuje na lijep ugled i respekt, a ako sanja da je kosu umastio, namirisao ili nauljio preko mjere – to upućuje na njegov loš ugled i respekt
Mazga
Jahanje mazge – odlazak na put; jahanje tuđe mazge – vara nekog čovjeka sa njegovom ženom; a jahanje mazge naopačke – nedozvoljena veza sa nekom ženom.
Med
Simbolizira Kur’an, liječenje od bolesti, kapital od halal-miraza, imetak od plijena ili od udruživanja sredstava i rada. Za vjernike označava slast imana, učenje Kur’ana i dobra djela, a za ljude ogrezle u dunjaluku zadobijanje plijena bez poteškoće. Ko sanja da sa neba, umjesto kiše, pada med – njegovo vjerovanje je ispravno; ko sanja da je pred njega stavljeno saće meda
Medvjed
Simbolizira čovjeka niske svijesti i preokupacija, varalicu, budalu, izdajicu ili ženu velike tjelesne konstrukcije. Jahanje medvjeda – zadobijanje uprave ili zapadanje u neku vrstu straha i brige.

Mejdan
Junački mejdan simbolizira aktivnost ili pobjedu nad neprijateljem
Mekka
Mekka simbolizira imama ili onoga koji sanja, pa ako nešto fali ili ima viška u Mekki to se odnosi na imama ili onoga koji sanja. Ko se nastanio blizu Mekke – to upućuje na dug životni vijek, a ko sanja da je u Mekki sa umrlima – umrijet će kao šehid.
Mekteb
Simbolizira djecu, beznačajnost, siromaštvo, strah, sažaljenje, ali i visok položaj
Melek
Sanjanje meleka ukazuje na radosne vijesti i događanje lijepih preokreta u životu neke osobe, kao npr. postizanje ugleda, dobijanje snage, pobjede nakon poraza, ozdravljenje nakon bolesti, olakšanje nakon tegobe i sl. Meleki na ratištu – pobjeda nad neprijateljem; padanje ničice meleka pred onim koji sanja – postizanje ugleda i respekta kod ljudi; san da ga meleki proklinju znači – slaba
Melek smrti
Ko sanja ovog meleka dugo će živjeti; ko ga sanja nasmijanog umrijet će kao šehid; ako ga sanja srditog – umrijet će bez pokajanja; ako se onaj koji sanja bori sa njim – umrijet će, a ako se melek smrti ne bori sa njim – onaj koji sanja će biti na samrti, ali će ozdraviti.
Menstruacija
Simbolizira bolest, nedostatak i krnjavost u vjeri, namazu i postu, teškoću, brigu ili razilaženje između supružnika. Sanjanje menstruacije kod žene – grijeh, ali ako se okupa od menstruacije – pokajanje i utjeha. Menstruacija kod žene koja je izgubila nadu da će je dobiti – rodit će se dijete; krvarenje i nakon menstruacije – zapadanje u grijeh iz kojeg se teško
Mermer
Simbolizira veličinu, ugled, moć, imetak i lijepe žene. Ko vidi u snu nešto od mermera – obogatit će se nakon neimaštine, oženit će se, imat će uspješnu trgovinu, postići će neko znanje, ostvariti neki položaj i zadobiti dobru djecu. Ko sanja kabure od mermera – to upućuje na dobro stanje na Ahiretu i lijep ugled i sjećanje
Mesar
Simbolizira Meleka smrti, ako je osoba koju sanja nepoznata, a ako je poznata, onda simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima. Neki tvrde da mesar simbolizira i poteškoće u svim slučajevima, izuzev u dva: u pitanju duga, jer simbolizira njegovo vraćanje i u pitanju okova i zatvora, jer simbolizira oslobađanje iz okova i puštanje iz zatvora.
Meso
Simbolizira nesreću, bolove i bolesti, a također, i opskrbu koja će brzo doći i jačanje i rasplamsavanje strasti i želja. Kupovanje mesa upućuje na nesreću; svježe meso – smrt; konzumiranje mesa – ogovaranje neke osobe; konzumiranje kuhanog mesa – povećanje imetka; goveđe meso – slabo napredovanje posla. Kuhano goveđe meso – lahka dobit; prženo goveđe meso – sigurnost od straha
Metenje
Simbolizira dobro značenje za ljude koji rade prljave poslove; za bogate znači siromaštvo. Ko sanja da mete tuđu kuću – dobit će od vlasnika kuće materijalnu dobit.
Metla
Simbolizira poslugu, odagnavanje brige i rješavanje duga. Ko ima u kući bolesnika, a bude metlom meo kuću – bolesnik će umrijeti, a ako bude imao imetka – izgubit će ga. Ko sanja da mete zemlju i da skuplja smeće i prašinu ubrat će prihode sa poljoprivrednog dobra, ako ga bude imao, a ako ga ne bude imao – ubirat će

Metvica
Simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti.
Mihrab
Simbolizira vođu ili imama. Klanjanje u mihrabu – radosna vijest; klanjanje u mihrabu nekog namaza čije vrijeme još nije nastupilo – nagovještaj dobra za nekog od njegovih potomaka; ispuštanje jedne, dvije ili tri kapi mokraće u mihrabu – rađanje onoliko čestitih sinova koliko se kapi ispustilo. Ako se sanja da mihrab nije okrenut prema Kibli, ili da dolazi loš zadah
Mijeh
Simbolizira lošeg čovjeka. Puhanje u mijeh simbolizira dobijanje sina.
Ko sanja da se smilovao nemoćnom i da je milostiv prema njemu to znači da mu je vjerovanje jako i ispravno; ko sanja da mu se Milostivi Allah smilovao to znači da mu je oprošteno; ko sanja da se na njega spušta Allahova milost bit će obasut blagodatima, a ko sanja da je milostiv i radostan naučit će Kur’an napamet.
Minber
Simbolizira vlast i pobjedu nad neprijateljem.
Miš
Miš u snu simbolizira ženu griješnicu, Židovku ili kradljivca. Mnoštvo miševa ili igranje miševa po kući – povećanje nafake, a uklanjanje miševa iz kuće – smanjenje berićeta
Mjerenje
Simbolizira odlazak na put. Ko sanja da pedljom mjeri svoju odjeću, zemlju ili konac to upućuje na odlazak na neki daleki put, a ako mjeri palcem to označava prelazak iz mahale u mahalu
Mjesec
Simbolizira ministra, vrhovnog vladara, učenjaka, šerijatskog pravnika ili bilo koju osobu koja ljude upućuje na Pravi put, sina, muža, ženu, kćer ili putovanje. Određene promjene koje se zbivaju u snu na Mjesecu odnose se na osobe koje simboliziraju Mjesec. Ako neko sanja Mjesec pored sebe, u svom krilu ili u svojoj ruci – stupit će u brak; ako neko sanja
Mladić
Simbolizira čovjekovog neprijatelja, snagu, pokretljivost, dominiranje neznanja, blagodat i zahvalu Uzvišenom Allahu.

MLADOŽENJA

Simbolizira brak, ako je vidio mladu, ili je zna ili mu je rečeno njeno ime. Međutim, ko sanja da je mladoženja, a ne vidi u snu ni mlade ni žene, niti joj bude znao ime niti porijeklo – to upućuje na njegovu smrt ili ubistvo nekog čovjeka. Ko sanja da se oženio zadobit će vlast, srazmjerno ljepoti, porijeklu
MLIJEKO

Simbolizira znanje, halal opskrbu, uputu i islam. Konzumiranje mlijeka – ispravna vjera; mlijeko u dojkama – imetak; obilje mlijeka u dojkama – obilan imetak; dojenje žene – zadobijanje imetka i postizanje zarade; prosipanje mlijeka žene po čovjeku – tjeskoba i zatvor; muženje mlijeka – zamka; kamilje mlijeko – ispravna vjera, namaz, post i halal-zarada; kravlje – rodnost godine; pseće
MLIN

Simbolizira izvor prihoda, osobu koja izdržava porodicu, putovanje, epidemiju i rat. Ako neko sanja da je kupio mlin – oženit će se, ako nije oženjen, ili će udati kćerku ili oženiti sina. Ako je siromašan – neće osjetiti materijalnu krizu. Ukoliko neko sanja da melje mlin – postići će neko dobro, srazmjerno količini samljevenih žitarica; ako se sanja da vodenica
MLJEKAR

Simbolizira islam, uputu, znanje, lijepo ophođenje, blag govor i halal-opskrbu.
MOKRAĆA

Simbolizira haram-imetak. Mokrenje na nepoznatom mjestu – ženidba iz tog mjesta; mokrenje – dijeljenje imetka koji će biti vraćen; mokrenje u mihrabu – rađanje djeteta koje će postati učenjak; patnja od zadržavanja mokraće – srdžba na svoju ženu; mokrenje krvlju – pobacit će mu žena dijete, ako je trudna; mokrenje zemljom ili ilovačom – nepropisno uzimanje abdesta; mokrenje vatrom
MOLER

Simbolizira osobu koja skriva tuđa sramotna djela, teškoće, naporne poslove i ulaganje napora za tuđe dobro.
MORE

Simbolizira velikog i moćnog vladara, onog koji posjeduje vlast, poreznike, sudije, učenjake, gospodu, duhovna bića, ovaj svijet i njegove strahote i Džehennem. Morska voda simbolizira imetak i znanje; talasi vladareve ljude, moć, njegova naređenja i dekrete; ribe njegove podanike, ljude, kapital, ekonomsku moć i pravni sistem; morske životinje vladareve vojskovođe, pomoćnike i gardu; lađe njegovu vojsku, sugrađane, žene, povjerenike, trgovinu,
MORSKI PAS

Simbolizira preveliko pridavanje značaja i počasti porijeklu.

Simbolizira izbavljenje iz briga i teškoća, bogatstvo, dug životni vijek, dunjaluk, Sirat-ćupriju, vladara, sudiju, pravnog savjetnika ili bilo koju osobu koja pripomaže u rješavanju raznih problema. Ako neko sanja da je prešao most, to je prelazak s dunjaluka na Ahiret; ako je, prešavši preko mosta, sišao na zemlju ili ušao u džamiju, postići će što želi na svom putu

Simbolizira tajnu sadaku, unosnu trgovinu, voljenu osobu, dijete i ženu. Vrijedno znanje koje prenose učeni ljudi, bašču iz koje se beru plodovi, a kod umrle osobe – boravak u Džennetu.
MOTIKA

Simbolizira pomoć, snagu, opskrbu i ugled, a za biznismena dobit.
MOZAK

Simbolizira vjeru u srcu, skriveni kapital i intelekt. Ko sanja da ima veliki mozak, to upućuje na njegovu intelektualnu snagu, a san da nema mozga, upućuje na njegovu skromnu inteligenciju. Jedenje mozga umrle osobe označava skoru smrt.
MRAK

Simbolizira nasilje i udaljavanje sa Pravog puta. Ko sanja da je iz tmine izišao na svjetlo – prešao je na islam, ukoliko je bio nevjernik; ili se pokajao za grijehe koje je počinio ili se spasio, ako je bio zatvoren.
MRAVI

Simboliziraju vojsku, djecu, imetak, dug život i nejakog pohlepnog čovjeka. Mravi u velikom broju – vojska; ulazak mrava u jedno mjesto – ulazak vojske, a izlazak mrava – izlazak vojske; izlaženje mrava iz njihove rupe – briga; gmizanje mrava po bolesniku – njegova smrt; poznavanje govora mrava – dobijanje uprave; ulazak mrava u neku kuću s hranom – povećanje dobra
MREŽA

Simbolizira spletke, obmane, opskrbu, znanje, ispunjenje želja i pobjedu nad neprijateljem. Za putnika mreža simbolizira povratak s puta, za osobu u brigama povećanje briga, za lovca dobro i korist, a za onoga ko je izgubio nešto dobar znak. Ko sanja da se nalazi u mreži ili klopci – bojati se za njegovo zdravlje i život.
MRKVA

Simbolizira brigu i žalost, ali i korist i dobro. Ako neko sanja da jede mrkvu, zadobit će neko dobro i korist; a ako neko sanja da u ruci drži mrkvu, zapast će u neku tešku situaciju, ali će se izbaviti iz nje.
MRŽNJA

Nije pohvalno sanjati ovu lošu osobinu, zato što ona oponira ljubavi. Sanjanje ove osobine simbolizira uzrok neprijateljstva
MUHA

Simbolizira slabašnog, prostog čovjeka sa velikom dozom zajedljivosti i niskih udaraca. Ko sanja da mu je muha ušla u unutrašnjost – druži se sa glupacima i dobija od njih haram-imetak; ko sanja da mu muha leti nad glavom ima neprijatelja, čije su spletke i sposobnosti slabe; ko sanja da jede muhe jede haram;
MUHADŽIRI

Čvrsto ubjeđenje u Uzvišenog Allaha, zuhd na dunjaluku i iskrenost u riječima i djelu.
MUHAMMED S.A.V.S.

Ako se sanja Allahov Poslanik s.a.v.s., onakav kakav on prirodno i jeste, onda onaj koji sanja, ako je dužnik – riješit će se duga, ako je bolesnik – ozdravit će, ako je ratnik – pobijedit će, ako nije obavio hadž – obavit će ga; ako je neplodnom području – to područje će postati plodno, a ako živi u nesigurnom području

Mujezin
Simbolizira osobu koja poziva na dobro. Ako se sanja ezan, a to bude u mjesecima hadža – to, onda, simbolizira hadž, a ako nije u vrijeme hadža – onda može simbolizirati krađu. Ako žena uči ezan na munari džamije, pojavit će se velika novotarija u tom mjestu; ako uči ezan malo dijete, neznalice će doći na vlast, a posebno ako
Munara
Simbolizira čovjeka koji okuplja ljude u dobru; munara glavne džamije simbolizira čovjeka koji poziva u Allahovu vjeru ili šefa pošte, a rušenje džamijske munare upućuje na smrt čovjeka koji sanja, na njegov zaborav i razjedinjenje njegovog džemata.
Munja
Simbolizira uputu nakon zablude, strah, prijetnju, upozorenje, obećanje, radost, naklonost i nadu. Ako neko sanja da on isključivo vidi munju, a drugi je ne vide i ne primjećuju, da vidi njenu svjetlost, da mu je munja zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću: ako je na putu – obustavit će putovanje; ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi
Musa a.s.
Simbolizira pobjedu nad silnikom ili afirmaciju istine nad neistinom. Ko sanja Musaov a.s., štap dostići će visok stupanj i pobijedit će svoje protivnike, a ako bude opsihiren Uzvišeni Allah će otkloniti sihir od njega
Musafirhana
Simbolizira bogobojaznost, ustrajavanje u pokornosti, izvršavanje Allahovih naredbi, Poslanikovog s.a.v.s., sunneta i uzdržavanje od naslade i uživanja.…
Simboliziraju preimućstvo i bogatstvo.
Muški spolni organ
Simbolizira imetak, ugled, dijete ili životni vijek. San da čovjek ima dva spolna organa upućuje na dobijanje, pored jednog, i drugog djeteta; san neprirodno velikog organa upućuje na brigu; otkinutost istog organa na smrt ili smrt njegovog djeteta, promjene na njemu – promjene kod djece i potomstva; slabost tog organa bolest njegovog djeteta ili skori pad njegovog autoriteta, dok izbacivanje
Muzdelifa
Ko sanja da se nalazi na Muzdelifi to simbolizira zadobijanje dobrog ugleda, zahvaljujući njegovoj angažiranosti u pokornosti svome Gospodaru, a također, označava i njegovo reguliranje duga i obaveza koje je imao.
Muzenje
Simbolizira lijepo druženje i stjecanje opskrbe. Ko sanja da muze kravu i pije njeno mlijeko obogatit će se, ako je bio siromašan; povećat će mu se bogatstvo, ako je već bio bogat, a ko sanja da muze kamilje mlijeko i da ga pije – oženit će se dobrom ženom, a ako već bude oženjen, rodit će mu se sin koji

<