<

SANJALI STE LABUDOVE, LAĐU, LAJANJE PSA ILI NEKI DRUGI SAN NA SLOVO “L”? UĐITE I POGLEDAJTE ZNAĆENJE SNA!

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

La ilahe illellah

Sanjati Tehlil ili izgovaranje riječi “La ilahe illellah” simbolizira Pravi put, preseljenje s ovog svijeta na Ahiret sa šehadetom i rješavanje trenutačnih briga, teškoća i problema.

Labudovi

Simboliziraju žene lijepog izgleda, ugleda i imetka.

Lađa

Simbolizira sve ono čime se čovjek spašava, islam, roditelje, čednu ženu, Sirat-ćupriju, spas od nevolje, brige i zatvora. Ukrcavanje u lađu – spašavanje od ovosvjetskih iskušenja; plovljenje lađom: ako je nemusliman – primit će islam; ako je griješnik – pokajat će se za svoje grijehe; ako je bolestan – ozdravit će. Usidrena lađa koju zapljuskuju uzburkani valovi: ako je u zatvoru – dugo će u njemu ostati; ako je bolestan – bolest će potrajati; ako je u oskudici – i dalje će u njoj biti; ako je namjeravao putovati – morat će još pričekati; ako je planirao brak – neće ga zadugo moći sklopiti. Raspadanje lađe koja počinje tonuti – doživljavanje nesreće i problema od strane svog pretpostavljenog, a tonjenje u snu simbolizira i tonjenje na javi.

Lajanje psa

Sanjati lajanje psa simbolizira kajanje za neko zlo.

Lampa

Simbolizira izdržavaoca porodice, suprugu; za trudnicu – učeno muško dijete i otkrivanje skrivenih stvari. Lampa može simbolizirati svakoga ko upućuje sebe i druge. Ako neko sanja da mu u kući gori lampa – žena i djeca su mu izuzetno dobri; a ako sanja da mu se lampa ugasila – to upućuje na smrt onoga koga lampa simbolizira.

Lan

Simbolizira častan život. Ko sanja da je obukao lanenu košulju, to znači da će živjeti časnim i karakternim životom.

Lanac

Simbolizira ženu dugog vijeka; dugotrajnu halal-zaradu, a nekada označava prijetnju. Ukoliko neko sanja lanac u svojoj ruci ili na vratu, onda on upućuje na grijeh; dok lanac na vratu muškarca može upućivati na njegovu ženidbu sa ženom loše ćudi. Ko sanja da mu vežu lance – to upućuje na neku brigu. Nije uopće pohvalno sanjati ulazak u zatvor sa lancima, jer to upućuje na dugu bolest i veliku žalost.

Larve

Simboliziraju odjeću ili neprikladnu ženu.

Lasica

Sanjati ovu malu životinju simbolizira blud i bludnu radnju.

Laskanje

Simbolizira nekima dobro, a nekima poniženje i prezir. Ko sanja da laska nekoj osobi u vezi sa nečim ovosvjetskim – to simbolizira nešto pokuđeno; a ko sanja da laska nekoj osobi u vezi s njegovim poslom ili znanjem, u želji da ga taj poduči tom poslu ili znanju – postići će čast, ono što želi i vjera će mu biti ispravna.

Lastavica

Simbolizira blagoslovljenog čovjeka ili blagoslovljenu ženu, vjernog, odgojenog, pobožnog i prisnog prijatelja, pomagača, dječaka koji uči Kur’an, dobro u poslovima i u kretanju, a naročito u zasađivanju drveća. Ko sanja da mu je kuća napunjena lastavicama imetak mu je halal; a ako uzme lastavicu imetak mu je haram. Ko sanja da jede meso lastavice, zapao je u neko neprijateljstvo; ako lastavice izlaze iz njegove kuće i napuštaju je, napustit će ga najbliža rodbina; a ako sanja da je postao lastavica, opljačkat će ga lopovi.

Lav

Simbolizira, pored ostalog, nesavladivog i silnog vladara koji ljudima nasilje čini, ratnika, kradljivca, ozdravljenje bolesnika, smrt i neku teškoću. Ulazak lava u kuću – smrt za onoga ko je bolestan; san da ga je lav rastrgao – vlast će mu oteti imetak; jahanje lava – prihvatanje velike i izuzetno odgovorne i opasne dužnosti. Borba s lavom – borba s neprijateljem; bježanje od lava, ali pod uvjetom da ga taj lav ne progoni – spašavanje od nečega čega se dotična osoba plaši; san da je lav napao osobu – dobijanje groznice; a ubijanje lava – rješavanje svih briga i žalosti.

Lavica

Sibolizira lošu, nasilnu i samovoljnu ženu ili vladarevu kćerku. Ko sanja da pije mlijeko lavice, on će dobiti neki imetak od vladara i pobijedit će svog neprijatelja ili oponenta, a ako sanja da jede njeno meso – zadobit će veliku vlast i moć.

Lavor

Simbolizira slugu i ženu koja savjetuje svoga muža i koja mu ukazuje na načine kako da se sačuva i ostane čist. Ko sanja zlatni lavor – on mu simbolizira lijepu ženu koja od svog muža traži ono što joj on nije u mogućnosti ispuniti.

Laž

Simbolizira lažno svjedočenje, potvoru i neuspjeh. Ko sanja da laže na Uzvišenog Allaha – on nema pameti.

Led

Simbolizira dobro i rodnost, ako nije načinio nikakve štete, a inače simbolizira smicalice od strane šejtana, vladara ili nekog drugog. Ako se sanja da nanosi ljudima ili usjevima štetu, da je pao po kućama i radnjama – simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo; a ako neko sanja da je pao na ledu – past će u neki belaj i imati neku neugodnost.

Leđa

Simboliziraju čovjekov oslonac, vrijednost i pribježište. Iskrivljenje leđa – nesreća; pucanje leđa – za onoga ko je bolestan, smrt; težak tovar na leđima – velika porodica, a malo sredstava za život; leđa prijatelja – njegovo suprotstavljanje i napuštanje; leđa neprijatelja – sigurnost od njegovog zla; leđa starice – odlazak i nestajanje dunjaluka; a leđa djevojke – odgađanje postizanja željenog cilja.

Lepeza

Simbolizira rahatluk, rješavanje problema, osobu koja pruža utjehu u teškoćama i problemima, ženu, dijete i bogatstvo nakon siromaštva.

Leptir

Simbolizira neznanje, bacanje samog sebe u propast, slabog čovjeka, ljubav, strah i brzo skončavanje i završetak poslova. Za poljoprivrednike sanjanje leptira upućuje na teškoću, nerodnu godinu i nezaposlenost.

Lešinari

Simboliziraju griješnike, lopove i ljude koji čine zlo.

Letenje

Simbolizira putovanje, maštanje, izmišljanje, traženje nauke ili traženje grijeha. Ko sanja da je preletio iz jednog kraja u drugi postići će ugled i neku radost; ko sanja da leti iznad nekog brda dobit će neku upravu ili vlast; ko sanja da leti s krova na krov zamijenit će sadašnju suprugu drugom. Letenje pomoću krila – prelazak iz jednog u drugo stanje. Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja, na putovanju će se postići neko dobro. Lepršanje u vazduhu, kao što to čine golubovi – postizanje slave; uzletanje i iščezavanje u nebeskom prostranstvu – smrt; a odlijetanje iz svoje u neku nepoznatu kuću – preseljenje iz svoje kuće u kabur.

Lice

Lijepo lice u snu upućuje na lijepo stanje i radost na dunjaluku. Crno lice označava mnoštvo laži i uvođenje novotarija; dok lice koje potamni i pocrni označava rođenje ženskog djeteta, a žuto upućuje na poniženje i zavist, a nekada i na licemjerstvo.

Lijek

Simbolizira dobro u vjeri. Ko sanja da pije lijek kako bi izliječio organizam i tijelo – to upućuje na dobro u njegovoj vjeri; a ko sanja da prima lijek – to upućuje na znanje, savjet i koristi od znanja.

Lijeska

Simbolizira krupnog, korpulentnog i okretnog čovjeka, a njen plod njegov imetak.

Lijevak

Simbolizira mudru i štedljivu osobu koja čini dobro ljudima, ne rasipajući, ali i ne škrtareći.

Limar

Simbolizira učitelja, slikara ili lašca.

Limun

Simbolizira bogatu ženu koja je poznata po dobru, prebacivanje, prigovor, opskrbu i zalihu.

Lišće

Simbolizira odjeću, izuzev lišća smokve koje upućuje na žalost.

Lisica

Simbolizira lukavog i podmuklog čovjeka, podmuklog neprijatelja i ženu varalicu. Dobitak lisice – oženit će se sa ženom koju neće voljeti; san da mu je lisica ušla u kuću – neki spletkaroš će mu ući u kuću; san da ga lisica pokušava nadmudriti – pokušat će ga nadmudriti njegov protivnik; borba sa lisicom – spor sa nekim iz bliže rodbine; traženje lisice – žena će mu zadati neku bol; a konzumiranje lisičijeg mlijeka – upućuje na izlječenje, ako je bolestan, ili na rješavanje briga, ako nije bolestan.

Livada

Simbolizira islam, ovaj svijet i njegove ukrase ili opskrbu bez velikih napora. Ko sanja da se nalazi na livadi: ako je siromašan, zadobit će sredstva za život; ako je bogat – još će se više obogatiti. Ako sanja da prelazi iz livade na drugu livadu – putovat će u potrazi za dunjalučkim ljepotama, šetat će iz čaršije u čaršiju i mijenjat će razna zanimanja.

Loj

Loj od mesa koje se jede simbolizira kontinuiranu opskrbu i korisnu odjeću, a loj od mesa koje se ne jede haram-imetak, blud i otpadništvo od vjere, dok loj kojim se liječi simbolizira lijek.

Lokva

Simbolizira varanje i spletkarenje.

Lonac

Simbolizira ženu, dijete ili staratelja koji se brine da izdržavanje porodice bude što obilnije. Ko sanja da nešto kuha u loncu dobit će neki veliki imetak od nekog stranog vladara, a meso i mesna juha u loncu označavaju čestitu opskrbu.

Lopata

Simbolizira slugu, neku korist, opskrbu, lijek od bolesti, spoznaju ili ženu koja je strpljiva pri teškoćama.

Lopta

Simbolizira poglavara, učenjaka, putovanje, prelazak iz mjesta u mjesto ili oponiranje. Ko sanja da igra nogomet ili uopće sa loptom – on će nekome oponirati ili će neko njemu oponirati, ili će doći do neke svađe.

Lov

Simbolizira plijen, ženidbu za neoženjenog ili muško dijete za oženjenog. Ko sanja da je ulovio gazelu, zeca ili neku drugu divljač – zadobit će neki kapital ili plijen. Ko sanja da gađa pticu ili kravu, ne radi ulova i van sezone lova, to simbolizira da on potvara i optužuje ženu. Ko sanja da lovu svježu morsku i slatkorječnu ribu – to upućuje na halal zaradu i ustrajavanje na njoj. Ko sanja da su lovački psi izišli u svrhu lova – to simbolizira dobro za sve ljude; a ko sanja da su se lovački psi vratili iz lova – to upućuje na oslobađanje nekog straha.

Lovac

Simbolizira čovjeka čije srce naginje ženama i čini sve da do njih dođe. On, također, simbolizira hamamdžiju, poučavatelja Kur’anu i svodnika. Ko sanja da je postao lovac ili da se druži sa lovcem, da bi mu se san protumačio, treba analizirati šta i kako je lovio, šta tome čovjeku, inače, dolikuje, kao i ostale pokazatelje i simptome na javi i u snu. Ako je lovio na kopnu ili moru, tamo gdje je dozvoljeno i ono što je dozvoljeno – taj lov je dobar, a ako je lovio gdje nije dozvoljeno i ono što je haram – taj lov ne valja.

Lubenica

Bostan ili lubenica u snu simbolizira brigu i bolest, a nezreo bostan upućuje na tjelesno zdravlje.

Također može simbolizirati i teškog čovjeka, koji je u očima ljudi hladna osoba. Ko sanja da jede lubenicu, ako je zatvoren, bit će pušten.

Ludnica

Simbolizira zajedničko kupatilo – hamam, igru, zabavu, vrevu, žamor, galamu, brbljanje u govoru ili rastanak sa članovima svoje porodice. Ko sanja umrlog da se nalazi u ludnici to znači da je on u vatri; ko sanja da je on lično u ludnici sa tim bolesnicima, znači da će se naći u zatvoru sa zločincima i delikventima, a ako bude zdrav – razboljet će se, ili će mu se bolest produljiti, ili će umrijeti napušten, ili kao šehid.

Luk (bijeli)

Simbolizira haram-imetak, loš glas, brigu i tugu. Ko bude u snu jeo bijeli luk, o njemu će se loše govoriti, a ko bude jeo kuhani bijeli luk, pokajat će se od razvrata i grijeha.

Luk (crveni)

Simbolizira zlo, ako se jede u snu. Neki vele da simbolizira imetak i otkrivanje skrivenih stvari. Ko sanja da jede luk, a bude bolestan – umrijet će; a ako bude jeo zeleni luk – zadobit će neku zaradu, uz svojevrstan trud. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekoj osobi.

Luka

Simbolizira povjerljivu osobu, kod koje se ne čuvanje ostavlju vrijedne stvari.

Lupanje srca

Simbolizira napuštanje nečega, kao što je spor, konflikt, odlazak na put ili stupanje u brak.

Lutanje

Ko sanja da je zalutao sa puta, to upućuje na njegovu zabludu; ko sanja da je zalutao sa puta koji je prav, to upućuje na njegovo naginjanje i skretanje sa Puta istine i upute; a ako u snu taj put bude iskrivljen, to upućuje na odustajanje od traženja Pravog puta.

<