<

SANJALI STE KABU, KAMENČIĆE (HADŽSKE), KIŠU ILI NEKI DRUGI SAN NA SLOVO “K”, UĐITE I POGLEDAJTE ZNAČENJE

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

KABA

Simbolizira namaz, džamiju, islam, Kur’an, sunnet, Džennet, učenjaka, oca, majku, muža, suprugu, halifu, predsjednika, ministra ili sudiju. Ko sanja da je ušao u Kabu, on će u nju, istinski, i ući, ako je neoženjen – oženit će se; ako je nemusliman – primit će islam; ako je zapostavio ibadete – počet će ih prakticirati; a ako je neposlušan prema roditeljima – postat će poslušan. Viđenje Kabe u snu – upućuje radosnu vijest za ranije učinjeno dobro djelo ili upozorenje za negativno djelo koje se namjeravalo učiniti. Klanjanje na Kabi – manjkava vjera; Kaba u ružnom izgledu – nema u njemu dobra; porušena Kaba – ostavljanje namaza; a usmjeravanje i okretanje ka Kabi upućuje na ispravnost vjere onoga koji sanja.

KADAIF

Simbolizira imetak, slast i zadovoljstvo.

KAFANA

Kafana u kojoj se toči i prodaje alkohol simbolizira brige, žalost ili ženu bludnicu. Ko sanja da se nalazi u takvoj kafani, a bude pobožan – bojati se je za njegovu pobožnost od fitneta i iskušenja u koje bi mogao pasti; a ako je bio upućen – bojati se je da ne napusti islam.

KAIŠ

Simbolizira pomoć, putovanje, imetak, odlučnost, marljivost u traženju znanja i vođenje računa o obećanju ili ugovoru.

KAJGANA

Simbolizira ugled, veselje i nafaku, a za neoženjene ženidbu.

KAJSIJA

Simbolizira zlatnike u sezoni, a bolest van sezone. Jedenje zelenih kajsija – dijeljenje sadake u zlatu i izlječenje od bolesti; jedenje žutih kajsija – trošenje imetka u bolesti; njihovo ubiranje sa stabla – ženidba bogatom ženom; jedenje kajsija sa stabla – udruživanje sa nekim bogatašem pokvarene vjere, a otkidanje njene grane – snivačev spor s nekom osobom u vezi imetka, ostavljanje namaza ili posta, ili razbacivanje tuđim imetkom.

KAMELEON

Simbolizira ministra ili zamjenika nekog vladara, izazivača rata, iskušenje u vjeri i ženu vatropoklonkinju.

KAMEN

Simbolizira okrutnost, žestinu, neznanje i smrt. Ako neko sanja da posjeduje kamen, da ga je kupio ili da stoji na njemu, pobijedit će čovjeka čije je srce grubo poput kamena ili će oženiti sličnu ženu; ako to sanja bolesnik – primakla mu se smrt ili će ostati nepokretan; a ako neko sanja da na ljude pada kamenje s neba – to upućuje na kaznu koja će zadesiti to mjesto.

KAMENČIĆI (HADŽSKI)

Ko sanja da baca kamenčiće na džemretima, za vrijeme hadžskih obreda – to upućuje na realiziranje duga snivača, dobro djelo i pomoć nad neprijateljem, a ko sanja da je pojeo te kamenčiće – on jede imetak siročeta.

KAMENE PLOČE

Sanjanje kamenih ploča na mjestima koja i jesu predviđena za njih simbolizira veselje, bezbrižnost, nafaku, novu odjeću, prisnost i društvenost, a sanjanje mermera na njihovom mjestu upućuje na promjenu sa lošeg na bolje. Ako su kamene ploče na mjestu gdje bi trebao biti mermer, onda to simbolizira pogoršanje situacije s bračnim drugom, položajem u društvu, prevoznim sredstvom ili općenito životnim sredstvima.

KAMENOREZAC

Simbolizira približavanje velikim grijesima, neprijateljstvo, psovku i razbijanje džemata.

KAMENOVANJE

Simbolizira grđenje, potvaranje i napadanje. Ko sanja da kamenuje neku osobu – on tu osobu grdi i napada.

KAMILA

Sanjati životinju kamilu simbolizira čovjeka, putnika, dvoličnjaka, neznalicu, lađu i tugu. Dobijanje kamile – nadvladavanje nekih moćnih ljudi; karavani kamila u zimskom periodu – padavine; jahanje arapske kamile – hadž; padanje s kamile – siromaštvo; ritanje kamile – obolijevanje; napadanje kamile – bolest, tuga i spor s nekim; protivljenje kamile – zadavanje brige od strane neprijatelja; zaklana kamila u kući – smrt domaćina te kuće, ako je bio bolestan; a jahanje kamile i kretanje na put – za bolesnika označava smrt.

KAMILICA

Kamilica u snu ima značenje prijatelja, lijepe žene ili ženinog roda. Ko sanja da ubire kamilicu – nekoga od ženine rodbine će prihvatiti za prijatelja.

KANAL

Simbolizira osobu koja čini dobro. Ko sanja da voda teče kanalima i bez padanja kiše – to simbolizira neku vrstu smutnje i anarhije.

KANALIZACIJA

Simbolizira slugu, ženu, imetak, olakšanje, tugu, brigu ili zatvor mokraće. Ako neko sanja da se kanalizacija njegovog doma začepila – žena će mu biti nepokorna ili neće htjeti imati intimni odnos sa njim, tako da će zapasti u brigu, ili neće moći otići na put ili će, pak, imati neki spor i problem.

KANDILJ

Simbolizira znanje, pokajanje za griješnika, uputu za nevjernika, korisno dijete koje će steći ugled i popularnost. Pravovremeno upaljeni kandilji simboliziraju izdržavaoca porodice ili učenjaka; džamijski kandilji učenjake, pobožne ljude i Kur’an; gašenje džamijskih kandilja – smrt nekog učenjaka ili bolesnika.

KAPA

Simbolizira vođstvo, put ili ženidbu. Ukoliko mu je data kapa, to upućuje na dalek put; stavljanje kape na glavu – dobijanje neke vlasti; skidanje kape s glave – razlaz sa vladarem; pocijepana i prljava kapa – briga i žalost kod vladara, srazmjerno pocijepanosti i nečistoći kape; a ako je žena sanjala da na glavi ima kapu – udat će se, ako je neudata ili će roditi sina, ako je trudna.

KAPETAN BRODA

Simbolizira daleka putovanja, kapital i dobar biznis trgovini.

KAPIJA
Simbolizira kapiju grada, odnosno ulaz u grad i mjesto stanovanja. Ko sanja da je kapija grada zatvorena u toku dana – dogodit će se nešto što će spriječiti ulaz u grad, a ako je kapija otvorena – to simbolizira odlazak na posao

KARAMEL

Simbolizira dobit, izbavljenje iz zatvora, ozdravljenje od bolesti, olakšanje nakon teškoće za trudnicu i početak bavljenja nekom naukom ili nekim zanatom.

KARANFIL

Simbolizira radost, a mljevenje tog mirisa simbolizira lijep glas, ugled i pohvalu. Ako ovaj miris prilikom mljevenja u snu, ne daje lijep miris – onda znači da ta osoba čini dobročinstvo nezahvalnoj osobi.

KARIKA

Simbolizira islam. Ko sanja da je uzeo kariku ili halku, on se čvrsto drži užeta islama. Halka na vratima simbolizira portira, vratara ili psa čuvara. Ko sanja da mu je otpala halka, počeo je uvoditi novotarije u vjeru.

KAŠALJ

Simbolizira neku žalbu. Kašljanje zbog neke smetnje u grlu – žali se nekome ko je povezan s vlašću; a ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio – umrijet će.

KATANAC

Simbolizira jamca, povjerljivu osobu, stupanje u brak, snagu, argument, čast i dostojanstvo. Zaključavanje vrata katancem – davanje jamstva; otvaranje katanca – oslobađanje obaveze jamstva; a ko sanja da je otključao katanac – izvojevat će pobjedu.

KATRAN

Simbolizira izolovanst, zaštitu od opasnosti, čvrstinu, stabilnost ili imetak dobijen na prevaru. Zamazanost odjće katranom simbolizira poteškoće u izdržavanju; a sipanje katrana na nekog čovjeka – klevetanje i potvaranje tog čovjeka.

KEVSER

Ko sanja da se napio vode iz rijeke Kevser steći će znanje, ispravnu praksu, čvrsto vjerovanje, slijeđenje sunneta, vodeći položaj i pobjedu nad neprijateljima.

KIČMA

Simbolizira stabilnost, rodnost i snagu. Jaka kičma simbolizira nadarenost pameću.

KIKIRIKI

Simbolizira lahko stečen imetak, pa ako neko sanja da jede kikiriki – trošit će imetak koji je stekao na lahak način.

KIP

Simbolizira djecu, odlazak na dalek put, vrijeme i stabilnost u stvarima. Klanjanje kipu od zlata – približavanje čovjeku na kojeg se Plemeniti Allah rasrdio, od njega će doživjeti neku neugodnost, izgubit će imetak i vjera će mu oslabiti; kip od srebra – na nedoličan način će se sastati sa nekom ženom; kip od bronze, željeza ili olova – napušta vjeru .

KIŠA

Simbolizira Allahovu milost, vjeru, olakšanje, pomoć, znanje, Kur’an, mudrost, rodnost godine, izobilje, pojeftinjenje cijena, bogatstvo, opskrbu, ali i bolest, spriječenost, nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom, smutnju i prolijevanje krvi.

Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji, a stanovništvo te zemlje bude u nekoj teškoći – godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti; a ako se tom stanovništvu nanosi nepravda ili su izloženi patnji i bolestima – oslobodit će se svega toga, pod uvjetom da je kiša u snu korisna; a ako je kiša štetna ili propraćena vjetrom ili kamenjem – njihovo stanje će se još više pogoršati; ako neko sanja da je na kiši ili da se od njenog padanja sakrio – riječima će mu biti nanesena neka šteta, zavisno od toga koliko je pokisnuo; ako neko sanja da se kišom očistio od džunupluka ili da je uzeo abdest ili da je saprao neku nešistoću s tijela ili odjeće – onda to znači, ako je snivač nemusliman, da će primiti islam; ako slijedi novotarije ili čini neke grijehe – da će se pokajati; a ako je siromašan – obogatit će se; a ko sanja da se neba umjesto kiše padaju sablje – ljudi će se međusobno sporiti i svađati; a ako sanja da padaju dinje – zavladat će bolest.

KISELINA

Simbolizira izlječenje od bolesti.

KLANJE

Simbolizira neposlušnost i nasilje, ako se pojavi krv, a ako se ne pojavi krv prilikom klanja, onda upućuje na poslušnost i lijep postupak. Ko sanja da je zaklan neka traži utočište kod Uzvišenog Allaha. Snivač koji sanja zaklane ljude će upotpuniti svoje želje i stremljenja. Ko sanja da ga neko kolje postići će ono što je želio; ako je bio zatvoren, bit će oslobođen, ako je bio uplašen – postat će siguran i oslobođen straha. Ako, pak, neko sanja da kolje drugog čovjeka, to znači da mu čini nasilje; ko vidi zaklanog čovjeka, a ne bude znao ko ga je zaklao – onda snivač uvodi neku novotariju u vjeru. Ako sanja da kolje oca ili majku, neposlušan je prema njima; ko sanja da kolje ženu – obljubit će je. Ko bude u brigama, pa sanja da je zaklan – riješit će se tih briga; a ko sanja da kolje sam sebe – žena mu je haram.

KLIN

Simbolizira imetak, snagu, položaj, stabilnost u stvarima ili neku stvar u kojoj ima licemjerstva. Ko sanja da udara kolac ili klin u zid ili zemlju, ako je neoženjen – oženit će se; ako je oženjen – supruga će mu zatrudnjeti; ko sanja da neki učen čovjek udara kolac ili klin u njegova leđa – neko će od njegovih potomaka postati učenjak, a ko sanja da je iščupao klin ili kolac – to upućuje da će se nadnijeti nad samu smrt.

KLJUČ

Simbolizira opskrbu, imetak, mudrost, neko dobro, otkrovenje nekih tajni, pobjedu nad neprijateljem, uslišanu dovu, djecu i muževe. Ključ od Dženneta – postizanje znanja, pronalazak blaga i nasljeđivanje halal-imetka; ključ Kabe – zaštitit će nekog velikana; otključavanje vrata ključem – dova će biti primljena njemu, njegovim roditeljima ili nekoj drugoj osobi, ili će postići ono što je dovom tražio, a ko sanja da je ključem otključao dvorac i ušao u njega – doživjet će veliko olakšanje i postići veliko dobro, koristeći se dovom ili nečijom pomoći.

Kljun

Simbolizira podmirenje potrebe, zastupnika ili prinudno putovanje, a za onoga ko ga posjeduje veliki ugled.

Klupa

Simbolizira lijepu, karakternu i uglednu ženu s mnogo djece. Ko sanja da sjedi na klupi, to upućuje na izobilje, vlast, ugled i visok položaj. Ko sanja klupu pred kućnim vratima, to upućuje na njegovog ili prijatelja njegove žene. Ako bolesnik sanja da ga nose na klupi, to onda upućuje na njegovu smrt.

Klupko

Sanjati klupko simbolizira dug život i vrijednog službenika ili najamnika, a za ljude od biznisa i poslovanja dobit i zaradu.

Knjiga

Simbolizira moć, snagu, sabesjednika, izbavljenje iz briga i izliječenje od bolesti. Ko sanja da je dobio knjigu zadobit će snagu i moć. Uzimanje knjige desnom rukom – svako dobro; primanje lijevom rukom – kajanje za počinjena djela, a uzimanje knjige od nekog čovjeka svojom desnicom – uzet će mu ono što mu je najdraže.

Knjižar

Simbolizira iščezavanje briga, rješavanje problema, iščitavanje i raščlanjivanje čudnih vijesti, ženidbu neoženjenih, pokajanje griješnika i primanje islama nevjernika.

Kobila

Simbolizira časnu i dostojanstvenu ženu i ljude poznate po lijepom odgoju. Ko uzjaše kobilu u snu napravit će neki grijeh sa ženom; ko sanja da je dobio ili kupio kobilu, a bude neoženjen oženit će se časnom i dostojanstvenom ženom; ko sanja da mu je kobila nestala, ukradena ili uginula to će mu se desiti sa ženom; ko sanja da je ostavio kobilu rastavit će se od žene ili će mu umrijeti; ko sanja da se oždrijebila povećat će mu se imetak; a ko sanja da pije njeno mlijeko približit će mu se vladar i imat će od njega koristi.

Kockanje

Sanjati kocku simbolizira teškoće i brige. Ko sanja da kocka – zapast će u grijeh; ko sanja da se kocka s nekom osobom i da je izgubio – ta ga osoba neće pobijediti, već će je on nekom istinom nadvladati; a ako je izgubio na kocki – zapast će u neku brigu, probleme ili zatvor.

Kofa

Simbolizira sredstvo za postizanje cilja ili osobu koja spletkama stječe imetak. Ako neko sanja da kofom ili kantom crpi vodu iz bunara i daje toči u svoju posudu, spletkama zarađuje imetak; ako je vodu iz kofe prolio van svoje posude, imetak neće dugo potrajati; ako je tom vodom zalijevao vrt, žena će se okoristiti tim imetkom; ako mu vrt dadne plod, žena će mu roditi dijete. Spuštanje kofe u bunar za čovjeka koji ima trudnu ženu upućuje na rađanje sina. Ako osoba koja traži znanje iz bunara vadi vodu, onda joj bunar simbolizira učitelja, a od njega će preuzeti znanja onoliko koliko je vode izvukao iz bunara.

Kojot

Simbolizira bestidnog čovjeka koji čini nasilje, koji je okrutan i koji nema milosti. Ono što se iznosi o lisici, to se, također, odnosi i na kojota.

Kokoš

Kokoš u snu simbolizira lahkoumnu, glupu ali i lijepu ženu. Uz to, kokoš i kokošije perje simboliziraju koristan imetak. Ko sanja da je zaklao crnu kokoš – uzet će nevinost djevojci; ko sanja da je zaklao kokoš – zadobit će prijatan halal-imetak; a ko sanja da ima puno kokoški u svojoj kući – to upućuje na zadobijanje vlasti, imetka i iščezavanje straha.

Kokošinjac

Simbolizira kuću. Ko sanja da je kupio kokošinjac i da je u njega stavio kokoš – kupit će kuću i u nju će uvesti svoju ženu; a ko sanja da je proturio glavu u kokošinjac, da ga nosi na glavi i da s njim ide na pijacu – prodat će kuću i tražit će svjedoke za kupoprodaju.

Koljeno

Simbolizira trud neke osobe i njen napor u životu. Promjena na koljenu u snu označava njegovu promjenu u životu. Zdrava i jaka koljena – kretanje i putovanje; zguljenost kože koljena – povećanje truda i umora; grubost kože na koljenu – stjecanje imetka sa poteškoćom; bolesna koljena ili bolovi u njima – posrtanje u poslovima. Ako bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest, to upućuje na njegovu skoru smrt.

Komarci

Simboliziraju neprijatelja koji prolijeva krv i izobličava tijelo, a mogu simbolizirati i zadobijanje kapitala, ako se nakon njihovog djelovanja pojavi krv.

Komičar

Simbolizira lukavstvo, varanje ili osobu koja se izigrava i ismijava.

Konac

Simbolizira jasan dokaz i čvrst argument. Bijeli konac upućuje na dan, a crni na noć. Ako se u snu uzme konac, to upućuje da je čovjeku potreban čvrst argument. Ako se nekoj osobi stavlja konac oko vrata, onda to označava da on tu osobu navodi na smutnju. Ako omotava konac oko prsta ili nečega drugog, to upućuje na njegovo putovanje. Ako se konci vežu u čvorove, onda to simbolizira sihir.

Konj

Simbolizira uspjeh, čast, vlast, ali i brige. Galopiranje konja – brzo ispunjenje želje; poskakivanje konja – povećanje dobra; konjski kas – uravnoteženost; jahanje konja – postizanje ugleda, pobjede, časti i vlasti; gledati konja izdaleka – radosna vijest; jahanje krilatog konja – postizanje željenog cilja; a natjerivanje konja u trk, kojom prilikom ga je oblio znoj – slijeđenje svojih niskih strasti ili zapadanje u neki grijeh.

Kopač

Simbolizira osobu u teškom položaju, koja čitavog života ne osjeti rahatluka. Sanjanje u vlažnom zemljištu – zabluda i besmislice; kopač bunara – zlokoban i lukav spletkar; kopanje u drvetu – poslovanje s licemjernim ljudima.

Kopanje zemlje

Simbolizira sigurnost od straha, oslobađanje od teškoća, opskrbu odakle se i ne nada, obmanu, zamku i varku. Ko sanja da kopa suhu zemlju, dobit će imetka srazmjerno iskopanoj zemlji u snu; a ako je zemlja vlažna, on nekoj osobi kopa zamku da bi od nje nešto dobio i prilikom kopanja će se izložiti zamoru srazmjerno vlažnosti zemlje koju vidi u snu.

Kopčanje

Simbolizira zapadanje u dug, brigu ili žalost.

Kopito

Simbolizira majku i djecu, kao i sastajanje supružnika.

Koplje

Simbolizira ženu, sina, brata, put i svjedočenje istine. Ko sanja koplje sa ostalim oružjem – vlast i autoritet; bodenje kopljem – prigovaranje i kleveta; držanje koplja u ruci – dobitak sina; jahanje i držanje koplja u ruci – dobijanje vlasti, ugleda i visokog položaja; lomljenje koplja u ruci – slabljenje njegove vlasti; lomljenje koplja za upravitelja – gubljenje položaja; gubljenje šiljka koplja – upućuje na smrt sina ili brata.

Kopriva

Sanjati koprivu simbolizira lahku i brzo korist, prestanak bolesti, radost i zadovoljstvo.

Korijandar

Simbolizira osobu korisnu i u vjerskom i u dunjalučkom smislu.

Korist

Sanjanje neke koristi simbolizira ženu za neoženjenog i završavanje poslova.

Kornjača

Simbolizira ženu koja se uljepšava, dotjeruje i pokazuje muškarcima. Uz to, ona označava i vrhovnog sudiju, učenog čovjeka, ali i spletke, špijuniranje i zlo. Ako se kornjača sanja kao počašćena u jednom selu ili gradu, to označava da su učeni ljudi u to mjestu respektirani; a ako se kornjača sanja na smetljištu, onda to označava učenog čovjeka među neznalicama, koga oni ne razumiju. Ko sanja da jede meso kornjače zadobit će znanje ili kapital, odakle se i ne nada; ko sanja da je zadobio kornjaču ili da ju je pustio u svoju kuću, postići će uspjeh sa učenim čovjekom; a ko sanja da je kornjača bačena na putu znanje mu neće biti prihvaćeno.

Korpa

Simbolizira radost ili upozorenje. Ako se u korpi ili sepetu nalazi nešto lijepo ili nešto što ima lijepo značenje – to upućuje na radost; a ako se u korpi nalazi nešto što nema lijepo značenje – onda to upućuje na neko upozorenje.

Kos

Ova ptica simbolizira oštroumno, pametno i pedantno dijete.

Kosa

Simbolizira imetak i dug život. Ko sanja da mu je kosa porasla – produžio mu se vijek; ako ga sanja bogataš – umnožit će mu se imetak; a ako to sanja siromah – povećat će grijehe. Sijeda kosa – simbolizira povećanje dostojanstva i vjere ili rađanje muškog djeteta. Ako je mladić osijedio, to upućuje na siromaštvo; ako je sijeda kosa duga, onda na brigu; a ako je bio siromah, onda sijeda kosa upućuje na zapadanje u dugove, ili hapšenje.

Ako žena sanja da joj je kosa crna, to simbolizira ljubav njenog muža spram nje; a ako joj je kosa potpuno osijedila, to upućuje na varanje njenog muža. Ako sanja da je otkrila kosu, muž će otići od nje; ako je trajno otkrila kosu, muž joj se nikada neće vratiti, a ako je neudata, nikada se neće udati. Brijanje glave za muškarca ili skraćivanje kose na hadžu se tumači kao sigurnost, pobjeda, vraćanje dugova i oslobađanje, za bogatog smanjenje kapitala, a za ratnika brijanje glave upućuje da će poginuti kao šehid.

Košnica

Simbolizira oslobađanje od tuge i bolesti, tvrđavu ili suprugu vlasnika košnice, dok pčele u košnici simboliziraju njeno potomstvo, a med njezin imetak.

Kosti

Simboliziraju imetak, odjeću, otkrivanje tajni i manifestiranje skrivenih stvari, zdravlje i bolest, plodna stabla i neke važne i velike stvari, kao i pomaganje od strane porodice, žene i djece. Ako neko sanja da mu se slomila kost – ako je bolestan umrijet će, a ako je bio zdrav razboljet će se.

Košulja

Simbolizira čovjekovu vjeru, život, bogobojaznost, znanje ili radosnu vijest. Ko sanja da je obukao košulju bez rukava dobar je u vjeri, ali neće imati imetka. Mnogo košulja – mnogo dobrih djela; rasporena košulja – razvod sa ženom; pocijepan džep kod košulje – siromaštvo; pocijepana i prljava košulja – siromaštvo, briga i nedaća; kratka košulja – nedostatak u vjeri (Allahov Poslanik, s.a.v.s. je Omerovu r.a., košulju, koju je sanjao da se vukla po zemlji, protumačio njegovom dobrom i stabilnom vjerom); ispisan ajet iz Kur’ana na košulji – prvrženost Kur’anu; a ko sanja da mu je poklonjena košulja – čut će lijepu vijest.

Kotač

Simbolizira putovanje ili riznicu imetka.

Kotao

Simbolizira izdržavaoca porodice.

Kovač

Simbolizira dostojanstvenog vladara, vojskovođu i osobu koja je potrebna ljudima. Može da simbolizira i čovjeka koji radi zlo. Ko sanja da je kovač i da od željeza izrađuje ono što želi – zadobiće veliku vlast.

Koza

Koza u snu simbolizira pokvarenu ženu. Debela koza – bogata žena; mršava – siromašna, a sanjanje da koza govori – aludira na izobilje i dobro.

Koža

Simbolizira čovjekovu zaštitu i strpljivost. Ko sanja da guli svoju kožu kao što se guli ovčija koža to upućuje na njegovu smrt, ako je bolestan, a ako nije bolestan, a bude bogat osiromašit će. Ako neko sanja da mu se koža poboljšala i proljepšala, stanje će mu biti dobro, osjetit će rahatluk i izliječit će se od bolesti, ako je bio bolestan.

Kradljivac

Simbolizira bolest, mahanu, zvijer, zmiju, šejtana, varalicu, čovjeka koji kvari žene, meleka smrti, putnika ili zaručnika. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti, budući da se on uvlači u kuće ljudi bez prethodne najave i uzima im duše. Ulazak kradljivca u kuću i njegovo iznošenje nečega iz nje upućuje na smrt, ulazak bez krađe i otuđivanja bilo čega upućuje na loše stanje, ali van životne opasnosti. Crni kradljivac simbolizira crnu žuč, bijeli sluz, crveni – krv, a žuti – žutu žuč.

Krađa

Simbolizira blud i kamatu. Poznati kradljivac ukazuje na osobu koja će se okoristiti od onoga od koga je u snu ukrao, a ta korist može biti u vidu znanja, savjeta ili imetka. Nepoznat kradljivac, ako mu je ukrao iz kuće, čaršaf, staklenu posudu i sl. upućuje da će mu supruga umrijeti.

Krampa

Simbolizira ispunjavanje potreba, iznuđeno putovanje, muški spolni organ, usta, slugu koji neće raditi bez batinanja ili magarca koji neće ići dok se ne išiba.

Krastavac

Simbolizira lošu i kratkotrajnu opskrbu, trudnoću žene, brigu i žalost. Ko sanja krastavac to može upućivati na to da će mu žena zatrudnjeti; a ako su bili žuti – to upućuje na težak i naporan posao. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni – imetak, a van sezone – bolest.

Krava

Simbolizira godine, visok položaj i imetak. Debela krava označava bogatu ženu, krava muzara – hairli i korisnu ženu, krava s rogovima – prgavu ženu, krava s velikim stomakom – imetak bez koristi, san da neko muze njegovu kravu, a ona mu se ne brani – taj čovjek ga vara sa njegovom ženom, oguljena krava – nesreća u njegovoj bližoj rodbini, dobitak krave – dobitak imanja ili ženidba za neoženjenog, san da ga je krava ubola rogom – neki gubitak ili uznemirenost od svojih ukućana ili rodbine, spolni odnos s kravom – nedozvoljen način stjecanja imetka, muža krave i pijenje njenog mlijeka, ako je siromašan – obogatit će se, a ako je bogat – bogatstvo će mu se umnožiti, a darovanje teleta – upućuje na rađanje djeteta.

Krčma

Simbolizira veselje i razbibrigu, a može označavati i bludnicu ili prijestupe i grijehe za koje je predviđena šerijatska kazna.

Kredit

Sanjati kredit ili kreditiranje simbolizira davanje prednosti. Davanje kredita za griješnika – pokajanje; za nevjernika – primanje islama; a za siromaha – bogaćenje. Ko sanja da mu je kreditor umro – oslobodit će se tuge i žalosti.

Kreketanje žaba

Simbolizira zaposlenje kod poglavara, vladara ili učenjaka.

Krevet

Simbolizira ženu, radost, čast, ugled, stabilnost, smirenje, prijevozno sredstvo ili tabut. Sanjanje da se nalazi na krevetu – povratak nečega što je otišlo od njega; onaj ko se planira ženiti – ženidba; boravak u krevetu na kome je prostrta postelja i posteljina – uspon i napredak u položaju i dominiranje nad licemjerima; a ako na krevetu nema postelje niti posteljine – odlazak na put ili na hadž, ili smrt, ako to sanja bolesnik. Ako, pak, neko sanja da mu se krevet slomio ili rasklopio: ako je na vlasti – izgubit će je; ako je bio moćan – izgubit će moć; ako mu je žena neposlušna – doći će do rastave braka; a ako to sanja žena, a muž joj bude bolestan – rastavit će se od nje ili će otići na neki put.

Krilo

Simbolizira sina, imetak i put. Ko sanja da ima dva krila dobit će dva dječaka; ako su mu krila potkresana, djeca će mu oboliti, a ako sanja da su mu krila otkinuta, dijete će mu umrijeti.

Kristal

Simbolizira žene. Ko sanja da ima posudu od kristala oženit će vrijednu ženu.

Krmeljivost

Simbolizira oskudan život, nemarnost i krnjavost u vjeri. Ko sanja da ima upalu očiju ili da su mu oči krmeljive roditelji će mu se razboljeti, ili će upropastiti svoju vjeru. Ko vidi bilo kakvu krmeljivost u svojim očima ili neku vrstu upale očiju – to se odnosi na krnjavost njegove vjere ili će doživjeti neku brigu od strane svoje djece.

Krojač

Simbolizira osobu koja ujedinjuje ljude u dobru i čijom zaslugom se približavaju razne suprotnosti. Ko sanja da sam sebi nešto šije i kroji – nastoji uljepšati svoj dunjalučki život, ne remeteći ispravnost i originalnost svog vjerovanja; ko sanja da kroji, ali mu krojenje ne polazi za rukom – nastoji pomiriti neke suprotnosti, ali mu ne polazi za rukom; a ko sanja da kroji žensku odjeću – zadesit će ga neko iskušenje ili neprijatnost.

Krokodil

Simbolizira policajca, od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj, lopova varalicu, trgovca koji čini nepravdu i vara, grijeh, haram i zaradu haram-imetka. Ko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i ubio dočepat će ga se policajac, ubiti ga i uzeti mu imetak. A ako se uspio spasiti krokodila, spasit će se i od policajca. Ko sanja da je zadobio meso, kožu ili nešto drugo od krokodila zadobit će imetak od svog neprijatelja, shodno količini koju je sanjao.

Krotitelj

Simbolizira staratelja. Sanjanje krotitelja medvjeda upućuje na odgajatelja neznalica, a krotitelja zmija na druženje s negativnim osobama i ulagivanje neprijateljima.

Krov

Simbolizira čovjeka visokog ugleda i velikih mogućnosti. Krov od daske simbolizira licemjera. Ako neko sanja krov, a on samo što nije pao na njega, bit će u strahu od čovjeka velikog ugleda i mogućnosti, a ako se sa krova ili stropa pospe prašina i odjeću mu zaprlja – on će, nakon straha, zadobiti neki kapital.

Krpelj

Krpelj u snu simbolizira patnju ili kaznu.

Kršćanin

Simbolizira pomoć. Ko sanja da je kršćanin on unosi neku novotariju kojom se poistovjećuje s njima; ko sanja da se opasao kršćanskim pojasom rodit će mu se muško dijete, a ko sanja da je nazvan kršćaninom, ali se on s tim ne slaže i ne prihvata tu kvalifikaciju, spasit će se iz neke neugodne situacije koje se pribojava.

Krst

Simbolizira laž, prenošenje tuđih riječi, brigu, smutnju, optuživanje nekoga bez opravdanog razloga, lažno svjedočenje i neispravan brak. Ko sanja da ima križ kod sebe oženit će se ili će dobiti dijete.

Krtica

Simbolizira sljepilo, rasipanje, smetenost, zbunjenost, nestanak, iščeznuće ili griješnog, štetnog i siromašnog čovjeka.

Kruna

Simbolizira Kur’an, znanje i vlast. Ako je sanja neudata žena, udat će se za čovjeka visokog položaja koji posjeduje vlast i bogatstvo, a ako je trudna, rodit će dječaka. Ako je sanja muškarac, zadobit će neku vlast ili će se oženiti uglednom i bogatom ženom. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava, vjera osobe koja je sanja će biti ispravna.

Kruška

Simbolizira opskrbu ili povratak odsutne osobe, ako se sanja u njihovoj sezoni, a bolest i brigu van njihove sezone. Žute kruške simboliziraju bolest, a zelene brigu. Ako bolesnik sanja da jede krušku, ozdravit će. Ako žena sanja da posjeduje tovar krušaka, zatrudnjet će i roditi dijete. Ako neko sanja da je dobio kruške, naslijedit će neki imetak.

Krv

Krv u snu simbolizira grijeh ili zabranjen imetak, ali, također, i život snivača, njegovu snagu i imetak. Ko sanja da je u krvi, ogrezao je u haramu ili nekom grijehu.

Ko sanja da na košulji ima krvi, ali ne zna odakle mu je – na njega se laže odakle on i ne zna; ko sanja da mu krv izlazi iz tijela i vidi ranu na svom tijelu – njegovo tijelo će postati zdravo, a imetak će mu se povećati; a ko sanja da pije krv neke osobe – postići će neki kapital i korist.

Tečenje krvi u snu označava zdravlje i sigurnost; a ako to sanja odsutna osoba vratit će se s puta. Za neudatu ženu ili djevojku sanjanje menstrualne krvi označava udaju; za trudnicu pobačaj; a za ženu koja nema menstruaciju krv označava bolest.

Krvarenje iz nosa

Dugo i lagano krvarenje simbolizira zadobijanje tranog imetka; jako krvarenje haram-imetak; krv koja je prilikom krvarenja poprskala i obojila odjeću zapadanje u neki grijeh, a ako mu ne bude poprskana odjeća – oslobađanje od nekog grijeha. Osjećaj da mu krvarenje koristi – zadobit će neko dobro od svog poglavara; a osjećaj da mu to krvarenje škodi – zadesit će ga kakvo zlo od njegovog poglavara.

Krzno

Ako se sanja ljeti simbolizira brigu i bolest, a zimi rješavanje briga i zdravlje. Oblačenje krzna naopako simbolizira pokazivanje skrivenog imetka.

Kuća

Simbolizira one koji u njoj žive, njihovo tijelo, imetak, odjeću ili snivačevu ženu. Nepoznat dom ili kuća – Budući svijet; široka i prostrana kuća – širina i komoditet na ovome svijetu, a njena tjeskoba – snivačevu tjeskobu i škrtost; opravka kuće – radost; kuća od željeza – dug život. Kad neko sanja da je ušao u novu, kompletno opremljenu kuću, koja se nalazi u poznatom mjestu i među ostalim kućama: ako je siromah – obogatit će se; ako je bogat – povećat će mu se bogatstvo; ako je u brizi – nestat će je, a ako je griješan – pokajat će se.

Kucanje

Simbolizira neku svađu, spor ili raspravljanje.

Kufr

Simbolizira ovosvjetsko bogatstvo, brojnost porodice, bezumlje, nasilje, ubistvo, anarhiju u vjeri i bolest kojoj nema lijeka. Sanjanje mnogo kafira – brojnost porodice; starac kafir – stari neprijatelj koji ne krije mržnju; starac Židov – neprijatelj koji želi upropastiti svog protivnika; starac kršćanin – neprijatelj čije neprijateljstvo ne šteti protivniku. Ko sanja da je pokvario svoju vjeru, bezumno se ponaša prema ljudima i uznemirava ih.

Kuhanje

Kuhanje u snu simbolizira pokretanje posla koji će donijeti neku korist ili zadobijanje nafake.

Kuhar

Simbolizira radost, zadovoljstvo i podsticanje ljudi na lijep život. Kuhara je lijepo sanjati osobi koja se želi ženiti, ali ga nije lijepo sanjati bolesnoj osobi.

Kukac

Crni vodeni kukac simbolizira lošeg i prokletog čovjeka.

Kukuruz

Simbolizira veliki imetak od kojeg nema puno koristi i koji nije vrijedan spomena.

Kuna

Sanjati kunu simbolizira blud i bludnu radnju.

Kupanje (umrlog)

Ako neko sanja da umrli sam sebe kupa, njegovi potomci će izići iz briga i imetak će im se povećati; ako neko sanja da ga kupa neko drugi, pokajat će se pod utjecajem čovjeka koji ga kupa; a ko sanja da se nalazi u gasulhani – mjestu za kupanje umrlih – postići će uspjeh i riješit će se određenih briga.

Kupatilo

Simbolizira brigu, ženu, more, bolest i Džehennem. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu, neke žene će mu zadati brigu; ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo, riješit će se briga; ako neko sanja da je kupatilo njegovo boravište, učinit će grijeh sa nekom ženom i to će se pročuti; ako neko sanja da gradi kupatilo, udovoljit će nekoj svojoj potrebi; ako neko sanja da je ušao u kupatilo – uhvatit će ga drhtavica; a ako neko sanja da ulazi u saunu – neki čovjek ga vara sa njegovom ženom.

Kupola

Simbolizira ženu ili snagu. Ako neko sanja da gradi kube ili kupolu na oblacima, zadobit će ženu, snagu i ugled; ako sanja da ima građevinu sa zelenim kupolama i da se nalazi između neba i zemlje – njegovo stanje će se popraviti i umrijet će sa šehadetom; a ko sanja da ruši kupolu, a ima bolesnu ženu – umrijet će mu.

Kupovina

Ko sanja da je kupio djevojku ili služavku uspjet će u trgovini, a ko sanja da je ona umrla doživjet će brigu i neuspjeh u trgovini.

Kupus

Simbolizira oštrog i grubog seljaka. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa, postići će ono što traži, samo ako bude agresivan i energičan.

Kur’an, a.š.

Učenje Kur’ana u snu upućuje na čast, zadovoljstvo, mudrost, pobjedu, dobra djela i podizanje deredža. Slušanje Kur’ana – povećavanje autoriteta i lijep svršetak na ovom svijetu. San da je naučio Kur’an napamet, a u stvarnosti nije hafiz – zadobit će vlast; ko bude bolestan, a bude učio nešto iz Kur’ana – ozdravit će; san da je učinio hatmu, tj. proučio čitav Kur’an – postići će ono što želi; kupovanje Mushafa – hajr i njegovo poznavanje vjere; prodaja Mushafa – razvrat; spaljivanje Mushafa – iskvareno vjerovanje; krađa Mushafa – zaboravljanje namaza; jesti Mushaf ili njegove stranice – zarađivati od Mushafa i uzimati mito; ko ga sanja da ga uči Vjerovjesniku s.a.v.s. – pamti ga; a ko sluša Kur’an, a ne razumije njegovo učenje – zadesit će ga neka neugodnost. Napomena: Ukoliko se sanja učenje konkretne sure iz Kur’ana, to smo naveli po abecednom redu.

Kur’anske sure

Simboliziraju dijete, suprugu, novac ili bolesnikovu smrt.

Kur’anski ajeti

Ako se sanjaju ajeti koji tretiraju Allahovu milost, a učač tih ajeta bude umrla osoba, to upućuje da je dotični rahmetlija u Allahovoj milosti, a ako se radi o ajetima koji tretiraju Allahovu kaznu, to upućuje na njegov nezavidan položaj kod Allaha. Ako živa osoba uči ajete u kojima se navodi neko upozorenje i opomena, upozorava se na nešto što se ne smije činiti, a ako se u njima najavljuje nešto radosno, to znači da se najavljuje neko dobro.

Kurban

Simbolizira oslobađanje od briga, ozdravljenje od bolesti i zadobijanje opskrbe i berićeta. Ko sanja da kolje kurban, ako je zarobljen – bit će oslobođen; ako je dužnik – vratit će dug; ako je siromah – obogatit će se; ako je u nekom strahu – oslobodit će ga se; ako nije obavio hadž – obavit će; ako je ratnik – pobijedit će. A ako to čini žena koja je trudna – rodit će sina koji će biti dobar i čestit. Ko sanja da dijeli kurbansko meso – oslobodit će se briga i postići će ugled i autoritet. Ako bolesnik sanja da kolje kurban – naći će lijek ili, po nekima, umrijet će, dok san onoga ko sanja da je ukrao nešto od kurbana upućuje na njegovu laž na Uzvišenog Allaha.

Kurejš (sura)

Ko sanja da uči ovu suru hranit će siromahe, a Allah će dati da ga drugi zavole.

Kurir

Simbolizira osobu koja poziva, agituje, propagira, a može upućivati i na babicu, osobu koja donosi vijesti ili koja se trudi što više dobra učiniti.

Kutija (za nakit)

Simbolizira radost koja će uskoro stići ili dvorac, izlazak iz neke krize onome ko je u nju zapao, radost, žene i djece.

Kutlača

Kutljača simbolizira ženu preko koje dolazi novac i sredstva za život.

Kutnjak

Simbolizira velikane jednog naroda ili članove porodice. Ko sanja da mu je kutnjak ispao to upućuje na smanjivanje imetka ili osobe; ko sanja da mu je kutnjak izvađen, umrijet će, a ako je bio zadužen – riješit će se duga ili ako je imao neku obavezu – regulirat će je; a ko sanja da ga boli jedan od kutnjaka – čut će ružan govor od strane svoje rodbine.

Kvaka (na vratima)

Simbolizira čuvara vrata, koji može biti personificiran u sluzi, portiru ili psu čuvaru.

<