<

SANJALI STE IZBJEGAVANJE, IZBOČINU, IZBOR, IZDAJU…? POGLEDAJTE ZNAČENJE VAŠIH SNOVA!

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Izbjegavanje

Međusobno izbjegavanje i okretanje leđa simbolizira griješenje, mržnju, Allahovu srdžbu, poraz i bježanje s bojišta. Ko sanja da je pobjegao od svojih i obratio se nepoznatim, tuđim ljudima, podstičući ih na borbu, to simbolizira njegovo tračanje i klevetanje među svijetom.

Izbočina

Simbolizira, ako je velika lijep odgoj supruge; a ako je mala loš odgoj supruge. Ako čovjek sanja da sjedi na nekoj izbočini – razvest će se od supruge. Izbočine u kući simboliziraju otklanjanje briga i poteškoća i povratak rahatluka. Ko sanja da ima izbočine od šarenog stakla – to upućuje na zasađivanje stabala i zasijavanje sjemena i usjeva.

Izbor

Ko sanja da ga je narod izabrao i da je njihov izabranik zadobit će neko vođstvo.

Izdaja

Simbolizira blud, krađu i nedostatak u vjeri ili dunjaluku. Ako se izdaja pojavi među bogatim ljudima, onda ona simbolizira njihovo osiromašenje.

Izmet (ptičiji)

Izmet orla simbolizira svrgavanje vladara s vlasti.

Izvor

Sanjati izvor simbolizira blagodat, dobro i ispunjenje želja. Ko sanja da mu je izvor provrio u kući ili banji – to upućuje na neku neugodnost ili nesreću. Ukoliko sanja da uzima abdest na izvoru neke vode: ako je u problemima – riješit će ih se; ako je bolestan – bit će izliječen; ako je u dugovima – riješit će ih se; a ako je pod nekim stresom ili strahom – nestat će ga.

<