<

SANJALI STE GOLUBA? OTKRIJTE ZNAČENJE SVOJIH SNOVA

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

GOLUB

Simbolizira povjerljivog izaslanika, iskrenog prijatelja i voljenog sagovornika. Također, simbolizira voljenu ženu, koja ne želi drugoga pored svog muža ili žene koje čuvaju tajne, čovjeka sa mnoštvom potomstva, zatim vijest, glasnika i pismo. Bijeli golub ili golubica simbolizira vjeru; zeleni – pobožnost; crni – gospodu mešu ženama i ljudima; šareni – svakakve osobe; mnoštvo golubova – zadobijanje kapitala i mnogo dobra; gugutanje golubice – kritika žene; odvajanje golubice od snivača – razvod braka; mirna ustrijeljena golubica – vijest pristigla iz daleka, a ako to sanja čovjek koji ima trudnu ženu – rodit će mu sina. Ko je, pak, u nekom problemu ili ima nekog odsutnog, a sanja goluba ili golubicu – onda to simbolizira radosnu vijest, izuzev ako je bolestan, a golub mu padne na glavu – onda to upućuje na snivačevu smrt.

<