<

Sanjali ste daste ćelavi,ćefine? OTKRIJTE ZNAČENJE SVOJIH SNOVA OVDJE

Ćefini
Simboliziraju prekrivanje stidnih mjesta, ženidbu za neoženjenog i naginjanje ka bludu. Ko sanja da je zamotan u ćefine kao što se mrtvi zamotavaju – to ukazuje na njegovu smrt, a ako mu nisu prekrivene glava i noge – to ukazuje na neispravnost njegove vjere, a ko sanja da nije skroz obavijen u ćefine – to ukazuje da poziva na blud,
Ćelavost
Ko sanja da mu je kosa počela opadati i da je oćelavio – može se desiti da izgubi imetak i ugled kod ljudi, a sanjanje ćelave žene simbolizira nerodnost godine ili neku sumnjivu radnju.
Ćilibar
Simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Za onoga koji očekuje dijete simbolizira rađanje djeteta. On, također, simbolizira licemjernog prijatelja. Zrno ćilibara – prijatelj od kojeg nema pomoći, a mnogo ćilibara – haram imetak.
Ćilim
Ćilim
Simbolizira blagostanje, ponos, visok položaj i snivačev dunjaluk. Prostiranje ćilima – dunjalučki prostor; njegova veličina – opskrba; njegovo gusto tkanje – dužina snivačevog života; prostiranje ćilima na nepoznatom mjestu ili kod nepoznatih ljudi – putovanje; prostiranje ćilima mešu poznatim ljudima ili poznatom mjestu – zajednička blagodat stanovništvu tog mjesta; mali ćilim – kratkoća životnog vijeka; smotavanje ćilima – prestanak blagodati
Ćoravost
Ko sanja da je oćoravio smanjit će mu se pola imetka, ili pola vjere, ili će učiniti veliki grijeh, a pola životnog vijeka mu je prošlo – pa neka se pokaje Uzvišenom Allahu, a ako bude imao brata ili dijete – umrijet će mu ili će ga snaći neka briga ili teška bolest.
Ćup
Simbolizira osobu koja potpomaže komšije, ženu, pogotovo ženu koja brzo zatrudni, ali brzo i pobaci, dijete ili putovanje.
Ćurekot
Simbolizira osobu koja će biti zdravog organizma.

<