<

SAN ZBOG KOJEG JE ŠEJH ALBANI ZAPLAKAO

KRATKA BIOGRAFIJA ŠEJHA, Allah mu se smilovao:
Muhamed Nasrudin Albani je rođen u gradu Škodra (Albanija) 1914. godine po Isa a.s. Šejh je djetinjstvo proveo u Damasku (Siriji). Zbog obilnog znanja i velikog broja radova koji su se pojavili u štampi Šejh je, godine 1972, pozvan za predavača na Islamskom univerzitetu u Medini. Preselio je na bolji svijet 02.10. 1999. po Isa a.s.

Napisao je preko 300 različitih djela, od kojih je štampano preko 60, a ima i oko 7000 snimljenih audio kaseta sa različitim naučnim sadržajima.
O šejhovim radnim navikama jedan od njegovih učenika Abdulah Jusuf el-Garib kaže: “Šejh Albani je bio poznat po svojoj strpljivosti i ljubavi prema čitanju. Znao je provoditi i po šesnest sati u čitanju i pisanju. Bio sam svjedok da je jednom prilikom proveo tri sata na ljestvama tražeći među policama svoje kutubhane podatke koji su mu trebali.”
Ovome u prilog govori i ono što Šejh spominje u svojoj knjizi “Fehres mahtutat el-hadisa” o slučaju kada mu se zagubio jedan rukopis koji je htio spomenuti u ovoj knjizi pa je morao prelistati više od deset hiljada rukopisa dok ga je našao.

<