<

Religija, bijeg od stvarnosti ili jedina stvarnost

Ibn Hadžer Al-Askalani, je bio vrhovni kadija u Egiptu, pa je jednoga dana sjedio u zaprežnim kolima, a uz njega je bila pratnja, pa mu priđe siromašni Jevrej i reče: “Vaš Poslanik kaže: “Dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika!” Kako to, jer ti uživaš, a ja se patim u siromaštvu?” Reče Ibn Hadžer: “Bez obzira što ja uživam u ovim blagodatima, to je za mene kao zatvor u odnosu na džennet, dok je tvoje siromaštvo u odnosu na vatru koja čeka nevjernike džennet!” Jevreja iznenadi i zadovolji odgovor, pa reče: “Ešhedu en la ilahe illallahu, ve ešhedu enne Muhameden resulullah!”
„Znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra, razonoda, uljepšavanje, međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.“

Ljudi današnjice, u svim životnim dobima, pate od isforsirane potrebe da imaju što više, da „nose“ što bolje, da voze što bjesnije. Jednostavno, traže izgubljeni duhovni mir u stvarima u kojima tog mira nema. Mladi ljudi su posebno osjetljivi, pogotov u vremenu agresivnog materijalizma, u kojem teže i žude za bogatstvom, misleći da novac rješava sve probleme koji u životu zadese čovjeka. Nažalost, naše doba je duboko određeno ovakvim odnosom stvari. U traganju za sopstvenom licnošću, mladi su skloni idelopoklonstvu, pristupanju raznim društvenim grupama, podložni utjecajima sa strane, i najčešće, slabo mogu da procijene do kojih posljedica može dovesti određeno ponašanje. Mladi su nerijetko usamljeni i imaju potrebu da nekome pripadaju, da su nekome potrebni. Vjerska neobrazovanost, kriza porodice, kriza morala, ekonomska kriza, samo su neki od razloga zašto mladi teže duhovnosti i pripadnosti nekoj religiji. Prema tome religija u ovom slučaju predstavlja bijeg od stvarnosti ili jedinu stvarnost koja nudi utošiste, smiraj i uputu…

U našoj sredini, islam kao vodeća religija ima veliki broj sljedbenika među studentima i učenicima jer im ona predstavlja vid utočišta u vremenu u kojem nam je duhovnost potrebna kao hrana. Mladi ljudi treba da se okrenu i moraju da se okrenu duhovnosti, da im prioritet bude što skladniji odnos sa njihovim Gospodarom, koji im osigurava sve što imaju, Koji im pruža sigurnost i opskrbu, jer ma koliko radili i trudili se, bit će uzaludno ukoliko to bude protivno volji Gospodara svjetova.

I, na kraju, treba reći da jedini ispravan odnos prema Dunjaluku, ovosvjetskim ukrasima i dobitim, jeste sinteza i ravnoteža u uzimanju od Dunjaluka za Ahiret. Tada je Dunjaluk u funkciji pripreme za Ahiret, a Ahiret je nada i smisao za dunjalučke nepotpunosti, relativnosti i prolaznosti.

Šejla Mujić Kevrić/akos.ba

Odabrala i prilagodila: Meliha Hasanović

<