<

Pročitajte molim vas! Pismo 13. godišnje Sare kojeg je napisala malo prije svoje smrti

Pročitajte molim vas!
Pismo 13.-o godišnje Sare kojeg je napisala malo prije svoje smrti.
Prije manje od godinu dana na ahiret je preselila Sara Kunejbi, kći poznatog islamskog mislioca dr.Ijada Kunejbija. Sara je umrla u svojoj 13. godini od raka na plućima. Bila je veoma inteligentna, čak je i snimala kratka predavanja. Njena majka je među Sarinim bilješkama našla sljedeću bilješku koju je Sara napisala dan prije rezultata posljednjeg snimanja. Desno je crtež kojeg je Sara nacrtala, koji predstavlja snimak na kojem nema karcinoma. Lijevo od njega je crtež snimka na kojem ima karcinoma. Ispod je stavila upitnik. Ispod ta dva crteža napisala je sljedeće:

“Kod mene nema razlike kakav će rezultat biti. Sve je Allahovo određenje. Na kraju ćemo svi umrijeti onda kada Allah hoće. Moram uzeti u obzir uzroke i držati se terapije. Važnije od toga je da se držim svojih ibadeta i tako istinski održim vezu sa Allahom, a Allah je sa strpljivim.”

<