<

Priznaj ljudima njihovu nadarenost, pa će i oni tvoju priznati

ILUZIJE

Nemoj da te šejtan navede na pomisao da si najbolji čovjek. Oslobodi se omče iluzije. Kada razmišljaš o svojim vrlinama i sebi predočavaš svoje dobre osobine, pa pomisliš da si u svome vremenu jedinstven i najbolji, sjeti se da je sve to laž i obmana i jedna od Iblisovih spletki. Na svijetu postoje hiljade učenjaka, plemenitih, inteligentnih, genija i poznatih ljudi koji su stotinama puta bolji i od tebe i od mene. Obuzdaj divljenje samom sebi, spusti glavu, pokori se svome Gospodaru i budi  ponizan prema ljudima. Ako si učenjak- pa u tvom narodu ima boljih i plemenitijih učenjaka. Ako si i pisac- postoje plemenitiji i poznatiji pisci. Prihvati istinu i potčini svoje „ja.“

NADARENOSTI LJUDI

Priznaj ljudima njihovu nadarenost, pa će i oni tvoju priznati. Najteže stvari za dušu su priznavanje nadarenosti drugih i prikrivanje njihovih vrlina. Ako želiš da ljudi priznaju tvoje nadarenosti, priznaj njihove. Ti nisi vlasnik svih nadarenosti. Ako si ti pjesnik, neko drugi je hatib. Ako si imućan, neko drugi je učenjak, doktor, ministar, inžinjer, pilot. Pa zašto monopoliziraš Allahovu sveobuhvatnu milost, a među ljudima ima onih koji te premašuju u mnogo čemu!?

LIJEPA USPOMENA

Nakon izvjesnog vremena neće te biti. Sjeti se da ćeš uskoro napustiti ovaj svijet, pa pazi na lijep odnos prema ljudima, kako bi te poslije smrti spominjali po dobru i dovili za tebe. Sa dunjaluka ćeš otići samo sa svojim djelima, zato ostavi iza sebe lijepu uspomenu. Nemoj nanijeti zlo nijednom čovjeku, pa da ti ostane crna tačka u knjizi djela. Na dunjaluku si privremeno. Otići ćeš sa njega kao što su otišli oni prije tebe, kako bi drugima pružio priliku. Zato lijepo postupaj sa ljudima sve dok si na ovom kratkom putovanju.

ZAVJERA

Okani se paranoje, zavjere i postavljanja zamki. Ljudi ne razmišljaju o tebi i meni, imaju svoje brige, tuge i probleme. Život je težak i udaljava čovjeka od problema ostalog svijeta. Ne umišljaj da su drugi probdjeli noći smišljajući spletke protiv tebe ili da su zaokupljeni planiranjem nošenja štete tebi. Očisti um od uvjerenja da si žrtva sudije, vojnika, prijatelja, trgovca i cijelog društva. Živi smireno i osloni se na Allaha, jer te ništa neće zadesiti osim ono što On dozvoli.

OPSKRBA

Niko nikada neće uzeti ništa od tvoje opskrbe, Allah je Onaj Koji opskrbljuje. Nijedan čovjek neće uzeti ni dio opskrbe koju je Allah dao drugome, niti će uzeti išta od njegove nadarenosti. Pa nemoj nikome zavidjeti na onome što mu je Allah podario i ne plaši se za ono što ti je podareno, jer do toga niko neće dospjeti. Sve riznice su kod Allaha. Ono što želiš traži od svoga Gospodara, jer ljudi neraspolažu ni štetom, ni korišću, ni smrću, ni životom, niti proživljenjem. Ostavi sebičnost, uskogrudnost i škrtost, jer dobro je mnogobrojno i niko ga ni od koga neće zakloniti.

ULOGE DRUGIH

Život je zajedništvo, pa nemoj eliminirati uloge drugih ljudi. Neki ljudi misle da zbog nadarenosti koje su im date  život ovisi o njima. Međutim, život će se i bez njih nastaviti, kao što ga je i prije njih bilo. Život ne zavisi isključivo od učenjaka, vladara, trgovaca, književnika, niti doktora, već se temelji na sposobnostima svakog čovjeka ponaosob. Ako ti je Allah dao kakvu nadarenost, ona je samo praška u kosmosu, a ti si samo tačka u tom sistemu. Zato spoznaj svoju i ne  potcjenjuj ulogu drugih na ovome svijetu.

Izvor: Mapa Pravog puta

Autor: Aid el-Karni

 

<