<

Prije nego je mlada Amela Tuke izgovorila sudbonosno “Da” tražila od njega nešto da uradi na šta je on zaplakao

U skladu sa islamskim propisima mlada ima pravo da traži mehr, poklon koji je musliman dužan dati ženi prilikom sklapanja braka.

Amina je pred svjedocima kazala kako ona od Amela kao vjenčani dar traži suru Mulk.

Vjenčanje Amela Tuke – Faktor

– Od mladoženje tražim suru Mulk – kazala je mlada Amina.

Prisutni su njene riječi dočekali sa oduševljenjem, a Amel je zaplakao.

vjenčanje Amela Tuke- Faktor

– Amina je tražila suru Mulk ili suru Tebareke koja sadrži 30 ajeta. Božiji Poslanik je za ovu suru rekao: Ko je bude svaku noć učio, ta će se sura za njega zauzimati za njega na Sudnjem danu, ta će ga sura spasiti od kaburskih azaba – kazao je efendija, te je upitao Amela da li prihvata tu suru kao vjenčani dar što je izazvalo smjeh prisutnih, a Amel je potvrdio, prenosi “Faktor“.

vjenčanje Amela Tuke- Faktor

Nakon toga imam je upitao Amela da li pristaje na sklapanje braka sa Aminom uz mehr da će naučiti suru Mulk, koja sadrži 30 ajeta. Amel i Amina su potvrdili pred svjedocima da žele stupiti u brak.

Nakon čina vjenčanja uslijedilo je učenje ašereta, tekbira i dove, a potom i čestitanje mladencima.

<