<

Priča od koje zastane dah i svi se zamisle…

Na ahiret je preselio poznati kuvajtski pisac Abdullah el-Džarullah, rahimehullah, koji je prije nekoliko vremena, na jako lijep način, opisao stanje čovjeka na samrti.

“Kad budem na samrti neću se žalostiti…

I neću brinuti za svoje prolazno tijelo. Moja braća muslimani će izvršiti obaveze prema meni, a to su:

1- da će mi skinuti odjeću,
2- ogasuliti me,
3- u ćefine me zamotati,
4- iznijeti me iz kuće,
5- odnijet će me do mog novog prebivališta – kabur,
6- doći će mnogi da isprate moju dženazu, ćak će neki odgoditi i svoje poslove kako bi došli da me ukopaju… iako većina njih nije razmišljala o savjetu kojeg sam im uputio jednoga dana…
7- mojih ličnih stvari će se lahko otarasiti…
– mojih ključeva,
– mojih knjiga,
– moje torbe,
– obuće,
– odjeće, i drugih stvari…

A ako moja porodica bude prihvatila, možda će se nekome to i pokloniti, pa ja budem od toga imao koristi…

Budite sigurni da dunjaluk neće tugovati za mnom…
da svijet neće stati zbog moje smrti,
a ekonomija će i dalje ići svojim tokom,
I moj posao… doći će neko drugi da ga preuzme…
Moj imetak će otići, halalom, mojim nasljednicima,
dok ću ja za njega odgovrati.
I za malo i za veliko…

I prvo bez čega ću ostati, nakon smrti, jeste moje ime.

Zbog toga će, kada umrem, govoriti: ”gdje je to tijelo”?
I niko me više neće zvati po imenu!
Kada mi budu htjeli klanjati, reći će: ”donesite tu dženazu”.
I neće me zvati po imenu!
I kada me budu htjeli staviti u mezar, reći će: ”primaknite tog mejta”, i neće spomenuti moje ime…

Zbog toga mi toga dana neće biti od pomoći, moje porijeklo, niti moje pleme, neće mi pomoći moja pozicija, niti to što sam bio poznat…

I zato ti koji si sada živ, dobro znaj, da će se za tobom žaliti samo na tri načina:

1- Ljudi koji te samo onako poznaju, iz viđenja, reći će: ”šteta”…
2- Prijatelji i drugari, biće žalosni nekoliko sati, ili par dana, i nakon toga će se vratiti svojoj priči, čak će se i smijati, kao da ništa nije ni bilo.
3- Velika žalost će biti u kući. Porodica će žaliti za tobom sedmicu… dvije… mjesec… dva mjeseca, možda čak i godinu… ali nakon toga će te staviti u arhivu sjećanja.

Ispričana je tvoja priča kod ljudi, na dunjaluku, a počinje tvoja stvarna priča, koja se zove: Ahiret!

Nestalo je:

1- ljepote,
2- imetka,
3- zdravlja,
4- djece,
5- napustio su kuće i dvorce,
6- supružnika,
…nije ti ništa ostalo, osim tvojih dobrih djela, a počeo je za tebe stvarni život!

Ovdje se postavlja pitanje:
Šta si ti pripremio/la za tvoj kabur, za tvoj ahiret???

Ovo je realnost koja, zaista, zaslužuje da kod nje zastanemo i da o njoj duboko razmislimo!
Zbog toga, dobro pazi na sljedeće stvari:
1- na farzove (namaz, post, zekat…),
2- na dobrovoljne ibadete (nafile),
3- skrivena sadaka,
4- dobro djelo – ma kakvo bilo,
5- namaz u noći – dok drugi spavaju.
Da bi se spasio…

Ako budeš pomogao da se proširi ova opomena, a ti si sada živ, naći ćeš to na vagi svojih dobrih djela, na Sudnjeme danu, inšallah…
”I opominji, pa uistinu će opomena koristiti vjernicima.”

<