<

PRAKTIKUJETE LI OVAJ ZIKR KOJI VAM VRIJEDI STOTINU DOBRIH DJELA A BRIŠE STOTINU LOŠIH DJELA?

Živimo u vremenu brzog tempa življenja i vrlo intezivne materijalizacije. Pravi uspjeh je u ovakvim okolnostima uspostaviti balans između materijalnog i duhovnog pa zbog toga portal Akos.ba pokreće ciklus tekstova o vrijednosti zikrova i dova koje je praktikovao Poslanik, a.s. Ovi zikrovi vam “oduzimaju” par minuta dnevno, ali duhovna energija koju ćete steći učenjem zikrova će vam umnogome olakšati savladavanje izazova svakodnevnice.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir. (100 puta)Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao:Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori. (Sahihu-l-Muslim, 6041)Pored navedenog preporučujemo vam:

سبحان الله العظيم وبحمده SubhanAllahi-l-A’zim ve bihamdihi. Od Džabira, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejh ve selem rekao: Ko kaže: SubhanAllahi-l-A’zim ve bihamdihi, biće mu zasađena palma u Džennetu. (Sunen Et-Tirmizi, 5/61, hadis je hasen)

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم SubhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi -l-a’zim. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-a’zim. (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)

Akos.ba

<