<

Pouzdanje u Allaha(dž.š.)

Jedan pravi trenutak pouzdanja u Allaha može promijeniti tok tvog života.

Zapravo,može promijeniti tok historije.Jedan od najboljih primjera pouzdanja u Allaha je priča o poslaniku Ibrahimu, a.s.. Pogledaj sljedeće ajete Kur’ana: …Gospodar svjetova, koji me je stvorio i na Pravi put uputio,i koji me hrani i poji,i koji me, kad se razbolim, liječi, i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti, i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti! (Eš-Šuara, 77-82)
Riječi koje ovdje koristi poslanik Ibrahim su zaista spektakularne. On nikada ne kaže: “Allah dž.š. mi je dao sposobnost da radim tako da mogu zaraditi novac i kupiti hranu i piće”. Ili “On mi je dao sposobnost da nabavim lijek koji će me izliječiti”. Sve ove stvari su istinite- one su istinite za njega i istinite za nas.

Ali, poslanik Ibrahim a.s. je jasno vidio kako ga Allah opskrbljuje na vrlo direktan način. On se pouzdao da će mu Allah podariti stvari koje su mu potrebne- i zar se mi ne bismo također trebali pouzdati i slijediti Allahove naredbe? Ibrahimovo a.s. izuzetno oslanjanje na Allaha, s.v.t., stavilo ga je u poziciju da se potpuno pouzda u Allaha do te tačke da nikada nije ispitivao Allahove naredbe.Kada mu je Allah dž.š. naredio da žrtvuje svoga sina Ismaila, on je izveo sina na vani i htio je da ga zakolje, prije nego što ga je zaustavio melek i naredio mu da umjesto sina zakolje životinju. I do današnjeg dana, mi još uvijek praktikujemo klanje životinje tokom kurban bajrama.

Kada mu je naređeno da odvede Hadžeru i njihovo novorođenče u pustinju i ostavi ih tamo, to je učinio bez pitanja, i zbog svoga besprijekornog oslanjanja na Allaha mi imamo ove predivne primjere u kojima možemo vidjeti kako je snaga oslanjanja na Allaha, s.v.t., promijenila tok historije. Hadžera je bila prva koja je pronašla Zemzem u pustinji, ona je uklonila prljavštinu okolo tako da je postao bunar umjesto potoka. I oko tog bunara izgrađen je cijeli grad i civilizacija. Polazna tačka i izvor svega bio je jedan jednostavni čin potpunog pouzdanja u Allaha. Naređeno mu je da uradi teške stvari, ali on ih je uradio zbog toga što je razumio svoj odnos sa Stvoriteljem.
Kada mislim o tome kako je pouzdanje poslanika Ibrahima doslovce promijenilo tok historije, ja također mislim o nama. Mi još uvijek ne znamo koje će se to lijepe stvari rasplesti u našim životima i životima generacija koje dolaze kada se mi pouzdamo u Allaha.

Pouzdanje u Njega znači da moraš staviti Njegove zapovijedi iznad vlastitih želja.

Ukoliko radiš posao koji ti ne dozvoljava da se oblačiš skromno, ili da klanjaš na vrijeme propisane namaze, pouzdanje u Njega znači da napustiš taj posao znajući da će ti On podariti nešto bolje.Ukoliko se suočavaš sa profitabilnim ulaganjem koje bi moglo uvećati tvoj prihod, ali donekle sumnjaš u ispravnost investicije, pouzdanje u Njega znači da ćeš ostaviti po strani ulaganje znajući da će ti On dati bolju priliku.
Ukoliko si zaljubljena u nekoga i želiš da se udaš za njega, ali on nije prikladna prilika, pouzdanje u Allaha znači da ćeš izaći iz štetnog odnosa znajući da će On zaliječiti tvoje slomljeno srce.Samo dobre stvari proizilaze iz pouzdanja u Allaha.

Kao rezultat tevekkula(pouzdanje u Allaha dž.š.) je ljubav Allaha dž.š. koji nam to garantuje u svojoj Knjizi govoreci: „A kad se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah, zaista, voli one koji se uzdaju u Njega.“ Ima li išta vrijednije i važnije od toga da steknemo ljubav Allaha dž.š., a to ćemo upravo postići ispravnim tevekkulom u kojem nećemo sumnjati u pomoć i zaštitu Uzvišenog. Kao rezultat tevekkula je i zaštita Uzvišenog Allaha, a ima li iko da nas bolje može zaštiti od Onoga ko je sve stvorio i ko svime upravlja? Ako svemu tome dodamo i pomoć, koja onima koji se u Allaha, dž.š., uzdaju neizostavno dolazi, uviđamo koliku važnost, ali i rezultat ima ova plemenita i časna osobina koja je jedan od glavnih uslova ispravnosti vjerovanja svakog muslimana, osobina koju Allah dž.š. voli i one koji se njome okite. Za njom vjernici treba da žude. Čak i ukoliko pouzdanje u Njega znači da ćeš morati donijeti teške i bolne odluke, znaj da te čeka lijepa i uspješna budućnost odmah iza zadnjeg dodira boli.

„A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.“ (Et-Talak, 2-3)

Pripremila: Fatima Smajlbašić

<