<

Poučna priča: Hvala Allahu pa naša kuća ima vrata

Na krovu kuće bio je jedan sobičak u kojem je živjela udovica sa svojim malim sinom. Njih dvoje živjeli su jako skromno, u teškoj situaciji ali ova mala porodica je ipak bila zadovoljna svojom sudbinom.

 

Ono što je majci bilo najteže jesu padavine u zimskom dobu zbog činjenice da se ta njihova soba sastojala samo od zidova i drvenih vrata – bez krova. Na sreću prve četiri godine od kako se dječak rodio u njihovom gradu nije bilo kiše osim povremenih pljuskova koji bi kratko trajali.

Međutim, jednog dana, nebo prekriše gusti oblaci koji naslutiše pravo padanje. Čim nastupi noć kiša poče da pada, a svi požuriše da se sklone u svoje domove. Udovica i njen sin se skloniše u svoj sobičak, ali i dalje izloženi kiši. Dječak zbunjeno pogleda u majku, pa joj sjede u krilo ne bi li se zaštitio, ali njihova odjeća i tijela se skroz pokvasiše i vode krenu da se slijeva niz njih.

Majka požuri do vrata njihovog sobička, skinu ih i nasloni na zid, te skloni dječaka ispod vrata kako bi ga zaštitila od kiše koja je neprestano padala. Dječak veselo pogleda u majku a lice mu prekri zadovoljan osmjeh i reče joj:

„Šta misliš kako je siromasima koji nemaju vrata kada pada kiša?“

(Dječak je u ovom trenutku osjetio da on spada u bogatije ljude jer on ima vrata u svojoj kući.)

***

Kako je zadovoljstvo lijepa osobina – ono je izvor sreće i bezbrižnosti.

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”O Ebu Seid, ko bude zadovoljan Allahom kao svojim Gospodarom, islamom kao svojom vjerom i Muhammedom kao svojim vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, njemu je Džennet obavezan.“ (Muslim, 1884.)

Ibn Kajjim je rekao o zadovoljstvu: „To su najuzvišenija vrata kod Allaha, odmor za iskrene robove, i njihov Džennet na dunjaluku.“

„Ko ima ubjeđenje – ima dunjaluk cijeli.“ – mudra izreka

Hvala Allahu koji je nas i naše porodice sačuvao nedaća kojima su iskušani drugi ljudi i podario nam blagodati koje su uskraćene mnogim Njegovim stvorenjima.

Za Akos.ba priredila: Adina Muratović-Voloder

<