<

Ponos i pobjedu ummetu neće donijeti neodlučni kolebljivci, već iskreni i postojani vjernici

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Svi vjernici koji se spominju u kazivanju o Ashabul-uhdud – Vlasnici rovova, ubijeni su na svirep način, tako što su bačeni u rovove napunjene vatrom.

Pitamo se: zar oni nisu mogli slagati kralju tiraninu, zar nisu mogli sakriti svoje vjerovanje i šutjeti radi koristi za vjeru i da’vu?

Kakve koristi je vjera imala od njihove smrti?

Ko će prenositi istinu ljudima nakon njih?

Zašto nisu odustali i zašto se nisu predali, jer su bili u fazi slabosti i nemoći, i zašto nisu ostali da žive kako bi odgajali pobjedničku generaciju?

Zašto se Ibrahim, a.s., nije predao i pokleknuo pred Nimrudom bin Kan’anom, koji je imao moć, silu, vojsku, zatvore i sredstva za najgore oblike mučenja?

Zašto se ashab Abdullah bin Huzafa nije predao i pokleknuo pred bizantijskim carem koji ga je pokušao obmanuti ovosvjetskim užicima i koji ga je tjerao da gleda svoje zarobljene drugove kako u mukama umiru u ključalom ulju, ne bi li ga natjerao da se pokoleba?

Zašto imam Ebu Hanife nije pokleknuo pred mučenjem i bičevanjem od strane Ibn Hubejre, namjesnika Kufe i Basre, i zašto je radije prihvatio bičevanje i mučenje nego poziciju glavnog kadije u Kufi?

Zašto se imam Evzai nije predao i nije pokleknuo pred abasijskim halifom, koji je u jednom danu ubio 1.800 muslimana i koji nije oklijevao da ubije i imama Evzaiju?

Zašto se Ibn Tejmijje nije predao i povukao pred nepravdom vladara i pred kažnjavanjem zatvorom u kojem je proveo dugi niz godina i u kojem je skončao svoj život?

Zašto se imam ehli sunneta, Ahmed ibn Hanbel nije povukao pred fitnom i smutnjom koja je nastala usljed prisilnog nametanja ideje i vjerovanja o stvorenosti Kur’ana, od strane nekih abasijskih halifa?

Zašto je Allah dao da novorođenče progovori u trenutku kad je njegova majka pomislila da odustane, kako njezin novorođeni sinčić ne bi bio bačen u vatru koju je pripremio vladar nevjernik i silnik?

Allah je učinio da novorođenče progovori i kaže: ”Izdrži majko, ti si na istini!” Zašto njegova majka nije izabrala da ostane na životu, pa da u skladu sa svojim mogućnostima odgaja pobjedničku generaciju vjernika?

Spomenuti vjernici i vjernice, spomenuti velikani islama, nisu se pokolebali i nisu odustali od istine i borbe za istinu, makar na tom putu umrli i bili mučeni i ubijeni.

Jer su znali da pobjedu vjeri i ponos ummetu neće donijeti neodlučni kolebljivci, makar ih bilo kolik’ morske pjene,  već odlučni, postojani i iskreni vjernici, kojima je opći interes vazda iznad ličnog interesa i kojima je glavni cilj Ahiret i Allahovo zadovoljstvo, a ne dunjaluk i njegove kratkotrajne i prolazne blagodati.

Oni su znali da pobjeda istine zapravo znači ustrajnost na istini bez obzira na posljedice. Ustrajnost na istini u trenucima kada su šutnja i neutralnost zabranjeni i kada u njima nema ništa osim poniženja, makar nam se činilo da je drugačije.

I je li umrla i nestala vjera nakon njihove smrti?

Ne! Istina za koju se se borili i za koju su umrli ostala je da živi i da stigne do nas da bi nam prenijela jasnu poruku: ”Ustrajte na istini i pobjeda će doći danas ili sutra, u vašoj ili generaciji poslije vas.”

<