<

Pojava Mehdije kao karika koja spaja velike i male predznake Smaka svijeta

Šejh Muhamed el-Berzendži, u knjizi Osvrt na predznake Smaka svijeta kaže: “Velikih predznaka, bliskih nagovještaja dolaska Smaka svijeta, ima mnogo, a od njih su: Mehdija, koji je jedan od prvih. Hadisi o Mehdiji su mnogobrojni, a oni koji govore o njegovoj pojavi pred kraj dunjaluka, te hadisi koji govore da je Mehdija Poslanikovog, s.a.v.s, potomstva, od poroda Fatiminog, r.a, dosegli su visok stepen (mutevatir po značenju) i nema smisla negirati

Šejh Muhammed es-Sefarini u knjizi Bljesci prostrane svjetlosti kaže: “Mnogobrojne su predaje o Mehdijinom pojavljivanju, tako da su te predaje dosegle stepen mutevatira po značenju, što je poznato među hadiskim učenjacima, te su jedno od njihovih uvjerenja.”[2]

Eš-Ševkani, poznati islamski učenjak, kaže: “Hadisa koji govore o Mehdiji ima pedeset. Neki od njih su vjerodostojni, neki su dobri, a neki i slabi. Svi skupa su bez ikakve sumnje autentični.”[3]

Šejh Sadik Hasan Kanudži kaže: “Hadisi koji govore o Mehdiji su mnogobrojni, sa različitim predajama i dosežu stepen autentičnosti.”[4] Dakle, hadisi koji govore o Mehdiji su autentični i svi islamski učenjaci, osim Ibn Halduna, saglasni su u obaveznost vjerovanja u te hadise, kao i u to da će Allah, dž.š, poslati čovjeka iz ummeta Muhammeda, s.a.v.s, i njegove porodice koji će predvoditi muslimane u periodu smutnji i posljednjih bitki. To je Mehdija, a.s. Učenjaci su pridavali veliku pažnju hadisima o Mehdiji, objašnjavajući ih tako da su na tu temu napisali više od trideset zbirki. Pitanje Mehdije je osnovna tema naše knjige, jer će se on pojaviti odmah nakon bitke Annageddon. Govoreći o ovoj bitki, pojavu Mehdije mnogi zanemaruju, pa ćemo zbog toga pojasniti vezu Mehdije sa našom stvarnošću’ i njegove uloge koje su spona između malih i velikih predznaka Smaka svijeta. Mi nećemo navesti sve hadise koji govore o Mehdiji, nego ćemo izdvojiti samo one koji jasno govore o njegovom opisu, znakovima pojave, te koja će iskušenja i događanja postojati u njegovom vremenu. Za razliku od drugih djela koja podrobno govore o pojavi Mehdije, ko želi može se na njih obratiti, mi nećemo zalaziti u najsitnije detalje, a Allah je najbolji pomagač!


[1] Kada jedan hadis prenosi skupina povjerljivih prenosilaca u svakoj generaciji, onda to zovemo mutevatir predajom. Nemoguće je da se oni usaglase oko predaje koja nije potpuno autentična. Mutevatir po značenju je hadis koji svojim značenjem odgovara ostalim predajama.

[2]  Vidi Bljesci prostrane svjetlosti, str. 334.

[3]  Pojašnjenja o autentičnosti u iščekivanju Isaa i Dedžala, od Eš- Sevkanija, str. 113.

 El-lza’a, str. 113.

Autor: Emin Muhammed Džemaludin

Prijevod: mr. Muharem Adilović i Safet Husejinović

Recenzije: dr. Ahmed Adilović i Aljo ef. Cikotić    

akos.ba

<