<

PODIJELITE ! VEČERAS JE NOĆ ŽELJA, NADE I IBADETA- EVO I DOVA ZA TU NOĆ I NAMAZ KAKO SE KLANJA!!

islamska zajednica u Bosni i Hercegovini objavila je Takvim sa značajnim datumima u 2021. godini.

Prema Takvimu Islamske zajednice u 2024.godini mubarek noć Lejletu-r-regaib pada  večera tj. u četvrtak, .11. Januara

Lejletu-r-regaib jedna je od odabranih noći, a po islamskom učenju, predstavlja potvrdu Allahove milosti prema čovjeku.

To je noć u kojoj je majka Amina zanijela Božijeg poslanika Muhammeda, neka je spas i mir Božiji na njega. U narodu se naziva noć želja a obilježava se dovama, učenjem mevluda i drugim Bogu ugodnim sadržajima.

Lejletu-r-regaib je i noć dova, želja i nade. Imajući na umu da je dova Allahu, dž. š., bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletu-r-regaiba dokučimo Allahovu milost, blagodat i bereket. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orjentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog.

U islamskom kalendaru, noć Lejletu-r-regaib, Lejletu-l-mi’radž, Lejletu-l-berat i Lejletu-l-kadr, su odabranije u odnosu na ostale noći u godini, te se shodno tome one obilježavaju na način pojačanog ibadeta, dobrovoljnih namaza i učenja Kur’ana. Dani i noći mubarek mjeseci redžeba i ša’bana su vijesnici nadolazećim danima ramazana.

Lejletul-regaib je dan novog početka u povijesti čovječanstva i prva je od tri odabrane noći koje najavljuju dolazak mjeseca ramazana. Obilježava se prvog četvrtka u mjesecu redžebu. Na osnovu islamskog učenja, ovo je noć koja predstavlja potvrdu Allahove milosti prema čovjeku.

Smatra se odabranim trenutkom u kojem se ispunjavaju želje, molbe i nadanja. Dova ili molba Uzvišenom Bogu spona je i milost koja povezuje Stvoritelja i Njegova stvorenja, zato vjernici, muslimani širom svijeta ovu mubarek noć provode u ibadetu i molitvama.

Kod muslimana postoje četiri mubarek noći, koje su prema Kur’anskim ajetima i hadisima Božijeg poslanika Muhammeda a.s., vrednije u odnosu na ostale noći.

To su: Lejletul-regaib, Lejletul-miradž, Lejletul-berat i Lejletul-kadr.
Evo dova i za želju :
MURAD DOVA – DOVA ZA ŽELJU

EUZUBILLAHIMINEŠEJTANNIRADŽIM – BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.

ELHAMDULILLAHI RABIL ALEMIN VESELATU VESELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VEALA ALIHI VESAHBIHI EDŽMEIN.

VELILLAHI MULKUSSEMAVATI VEL ERD VALLAHU ALA KULLI ŠEJIN KADIR.

INNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERDI VAHTILA FILLEJLI VENNEHARI LEAJATIN LI ULIL ELBAB.

ELLEZINE JEZKURUNELLAHE KIJAMEN VEKUUDEN VE ALA DŽUNUBIHIM VEJETEFEKKERUNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERD.

RABBENA MA HALEKTE HAZA BATILA.

SUBHANEKE FEKINA AZABENNAR .

RABBENA INNEKE MEN TUDHILINNARE FEKAD ANZEJTEH.

VEMA LIZALIMINE MIN ENSAR.

RABBENA INNENA SEMINA MUNADIJEN JUNADI LIL IMANI EN AMINU BIRABBIKUM FE AMENNA.

RABBENA FAGFIRLENA ZUNUBENA VEKEFIR ANNA SEJIATINA VETEVEFENA MEAL EBRAR.

RABBENA VE ATINA MA VEADTTENA ALA RUSULIKE VELA TUHZINA JEUMEL KIJAMEH.

INNEKE LA TUHLIFUL MIAD.

RABBENA ATINA FIDDUNIJA HASENETEN VEFILAHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR.

RABBENAGFIRLI VELI VALIDEJJE VELIL MUNININE JEUME JEKUMUL HISAB.

BISMILLAHI – R – RAHMANI – R – RAHIM

EL – HAMDU LILLAHI RABBI – L – ALEMIN

ER – RAHMANI – R – RAHIM

MALIKI JEUMIDDIN

IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN

INDINE – S – SIRATA – L – MUSTEKIM

SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM

GAJRI – L – MAGDUBI ‘ALEJHIM VELE – D – DALLIN.

AMIN.

Hvala Tebi vječni Bože stvoritelje jedinoga svemilosnog i sveopćeg gospodara Sudnjeg dana, samo tebe mi slavimo i molimo s bezbroj dova. Uputi nas pravim putem, putem kojim sipaš svoje blagodati koje znamo i ne znamo sačuvaj nas svoga gnjeva i nedaj da zalutamo. Budi slavljen Gospodaru u srcima sviju ljudi od Mašrika do Magriba dok prostor i vrije živi. Rahmetom nas svojim Bože pravoj sreći put pokaži, rahmetom nam svojim Bože bratsku ljubav nam osnaži. Bože daj da svi ko jedan držimo se svjesno svega što nam posla u Kur’anu kao rahmet svoj najveći. Jer to vodi pravim putem i vječitoj pravoj sreći, samo ti si svemogući koji sve što hoće može, pa i ovu Murad dovu uslušaj nam dragi Bože.

Subhane rabike rabbil izzeti amma jusifunveselamun alel murselin velhamdulilahi rabil alemin.

(Ovo proučiti tri puta i nanijetiti na šta hočeš i koja želja da bude uslišana kod Uzvišenog Allaha)

Ovo su kur’anske dove koje je lijepo učiti. Nema ništa sporno u tome.

Za mjesec redžeb tj. za prvu noć uoči petka se veže noć zvana Lejletur-regaib ili kod nas poznata kao noć začeća posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. Da se ova noć desila u to nema nikakve sumnje, međutim da li je ona doista mubarek noć, odabrana noć i zbog čega?

Iščitavajući našu literaturu doći ćemo do sasvim oprečnih mišljenja kada je u pitanju ova noć. Jedni govore da je to mubarek noć koju treba izdvojiti sa posebnim nafilama dok drugi kažu da je ona bida’t novotarija i da hadisi koji govore o njenoj vrijednosti su slabi ili lažni.

Negdje je praksa da se te noći klanja namaz zvani Salat Regaiba ili Namaz želja. Ima dvanaest rekata. Klanja se prvog petka u mjesecu poslije akšama. Šest puta se predaje selam. Na svakom rekatu poslije Fatihe uči suru Kader tri puta i Ihlas dvanaest puta, a nakon završenog namaza donese salavat na Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem sedamdeset puta te dovi šta hoće.

Ova noć kao što smo spomenuli se zasigurno dogodila, jer naš Poslanik neka je na njega Allahova milost je začet kao i svi drugi ljudi ali ga je Allah odredio da bude posljednji poslanik, da bude posljednji prenosilac Njegove riječi. Zbog svega toga smatram da ne smijemo zaboravljati na taj momenat i da ga trebamo uvijek nanovo oživljavati i njegovog značaja se prisjećati. Kod nas je običaj da ovu noć obilježavamo posebnim programom i to tako treba da ostane, jer nam doista treba svaka mogućnost i povod da se sastanemo i da ibadetimo. Tačno je da prve generacije nisu poznavale mubarek noći osim lejletul-kadra, jer su stalno živjele sa Poslanikom, ali nama koji živimo hiljadu i više godina poslije njega treba svaki podsjetnik kako ne bismo na Njega zaboravili. Ako se ljudi okupe u Allahovoj kući da uče Kur’an, govore o Allahu, upućuju na dobro a odvraćaju od zla niko ne može reći da je to loše, stoga i naša okupljanja povodom ovih mubarek noći su u ovom duhu. Molim Allaha da nam se smiluje, da nam blagoslovi redžeb i šaban i da nam podari mjesec ramazan. Amin.

<