<

Ovo su četiri stvari kojima žena ruši svoju kuću

Četiri su stvari koijma žena ruši svoju kuću: inat, živčanost (nervoza), sumnja i podizanje glasa.

Četiri su stvari kojima čovjek ruši svoju kuću: udaljenost, zanemarivanje, grubost i škrtost.

Halil Makic

<