<

Ovo je kur’anski ajet koji nudi recept za sreću u porodicama, na poslu i uspjeh u životu

„Braćo i sestre, Muhammed, a.s., je najvažnija osoba u našim životima! Koliko god imao važnih osoba u životu, nijedna ti ne smije biti toliko bitna kao Muhammed, a.s. Znate li zašto danas imamo nesreće u porodicama, na radnim mjestima, u školama? Jer se ljudi ne ponašaju kako ih uči Poslanik, a.s.Kada su upitali jednog učenjaka koja je razlika između nas i ashaba, rekao je: „Nije velika razlika, samo onoliko koliko ima od jezika do srca.“ Mi nemamo problem u manjku informacija, već u praktičnoj primjeni naučenog. Ashabi su se u Poslanika, a.s., ugledali u svakoj stvari, sitnoj i krupnoj. Oni su živjeli islam u svakom trenutku svog života.Sve ćeš u životu razumjeti ako slijediš Poslanika, a.s. Niko nije u životu prošao kroz više belaja od njega. Odrastao bez majke i oca, imao teško i siromašno djetinjstvo, ostao bez voljene žene, djece i voljenih ashaba, ismijavan bio, izložen fizičkom i psihičkom nasilju. Sve te teškoće Allah, dž.š., je stavio u Muhammedov, a.s., život kako bi ga odgojio da samo Allaha obožava i na Njega se oslanja.

U suri El-Fatiha učimo: „Uputi nas na Pravi put!“Koji je to Pravi put?Allah, dž.š., to pojašnjava u suri Jasin: „Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po objavi Silnoga i Samilosnoga, da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!“ Kur’an, Ja-sin, 1-6.Neki mufessiri kažu da se harfovi Ja-Sin na početku ove sure odnose na Muhammeda, a.s. Kao da se želi reći: „Muhammede, tako mi Kur’ana mudroga, ti si uistinu poslanik, na Pravom putu…“U ajetu: „Ala Sirati-l-Mustekim – na Pravom putu“ upotrebljena je riječ ‘ala’ koja znači iznad, poviše. To znači da je Muhammed, a.s., na vrhuncu puta ka Allahu, a svi drugi ljudi još idu tom stazom, pa ko dokle dođe.Koliko mi poznajemo Muhammeda, a.s.? Tako mi Allaha, veoma malo znamo o njemu. Ako se pitaš zašto imaš probleme s obavljanjem namaza, teško ti je učiti Kur’an, znaj da je to zato jer ti Allah i Njegov Poslanik, a.s., nisu najdraži na svijetu.Poslanik, a.s., je rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od njegovih roditelja i djeteta.” (Buhari)Kada ti Allah i Njegov Poslanik, a.s., postanu najdraži, draži od svega drugog, tek tada ćeš osjetiti ljepotu namaza i učenja Kur’ana.Ljubav prema Poslaniku, a.s., proizlazi iz ljubavi prema Allahu. Muhammeda, a.s., volimo jer je Poslanik od Allaha, Medinu volimo jer je tamo živio Muhammed, a.s., Kur’an volimo jer su to Allahove riječi, Mekku i Kabu volimo jer je ona Allahova Kuća. Sve u životu gledamo kroz prizmu ljubavi prema Allahu.

Braćo i sestre, moramo više učiti i čitati o Muhammedu, a.s. Pita me jedan momak da li je istina ono što veli jedan efendija na TV-u citirajući da je Muhammed, a.s., rekao: ”Kada god neko od vas donese salavat i selam na mene, Allah mi vrati dušu da mu odgovorim na selam.” (Sunen Ebu Davud). Da, tačno je. Zato i moramo više učiti o životu Muhammeda, a.s. Što više saznajemo o njemu, više ga volimo.Ključna poruka je kako je Muhammed, a.s., za dvadeset i tri godine promijenio društvo, kako je od ljudi koji su činili najgore stvari odgojio najbolju generaciju?Odgovor nalazimo u slijedećem ajetu: „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128.)Ovaj ajet je recept za uspjeh u svakoj sferi života.„Došao vam je Poslanik, jedan od vas…“ – Poslanik, a.s., je bio vezan za ljude, bio je čovjek iz naroda, nije se izdvajao od drugih ljudi.„Teško mu je što ćete na muke udariti…“ – Poslaniku, a.s., nije bilo svejedno u duši, teško mu je bilo zbog vjernika. U ovome se krije slijedeća lekcija: ‘Ne možeš ništa promijeniti, ako je tvoj odnos prema toj stvari loš, svejedno ti prema tome.“Poslanik, a.s., je svojim ponašanjem osvajao ljude, I koliko uložiš u nešto, tako će ti i Allah vratiti. Poslanik, a.s., je noćima plakao i dovio za svoj ummet, a po danju se osmjehivao ljudima, dočekivao ih na najljepši način. Nije mu bilo svejedno, i tako isto nama mora prestati biti svejedno.

Kako promijeniti odnos prema nečemu?Kao prvo, pokloni se nečemu potpuno, koliko sebe daš, toliko dobijaš zauzvrat.Drugo, mora ti biti teško ako ne uspiješ.Treće, moraš biti blag u međuljudskim odnosima ako se ta stvar tiče više ljudi.„A prema vjernicima je blag i milostiv.“ – Poslanik, a.s., je najviše insistirao na lijepom ponašanju. „Najdraži od vas i najbliži meni na Sudnjem danu bit će onaj koji je najljepšeg ahlaka“. (Tirmizi)Omladina se danas pita koga da sluša, koji pravac da slijedi. Islamska ulema ističe da ukoliko te djelo koje činiš ne učini boljim prema drugima, to su neki znaci da je ono bilo neiskreno. Pogledaj u svoja djela da li ona utječu da se promijeniš nabolje prema drugima. Kod nekih ljudi postoji šejtanov edeb, a to je da kada naučiš nešto, postaneš gori. Poslanikov, a.s., edeb je kada nešto naučiš postaneš bolji.Muhammed, a.s., treba biti naš uzor u svemu.Razmislimo o Allahovim riječima: „Allah će te od ljudi štititi (Muhammede).“ (Kur’an, El-Maide, 67.)„I spomen na tebe (Muhammede) smo visoko uzdigli!“ (Kur’an, El-Inširah, 4.)Allah, dž.š., je Sebi u obavezu stavio zaštitu Muhammeda, a.s. Niko ga od ljudi ne može poniziti, omalovažiti niti umanjiti njegovu veličinu! Niko Muhammeda, a.s., ne može poniziti ukoliko se mi koji ga slijedimo ponašamo onako kako nas je on naučio.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

<