<

Ono što je sagrađeno na zločinu i genocidu mora biti srušeno

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allah, dželle šanuhu, objavio je u Kur’anu: ”I reci: “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!” (El-Isra, 81.); Zaista snaga i ponos pripadaju Allahu i Njegovom Poslaniku i vjernicima,ali licemjeri neće da znaju. (El-Munafikun,8.)

U hadisu koji je zabilježio imam Muslim dolazi da je neki čovjek došao Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i pitao ga: ”O Allahov Poslaniče! Ako bi neko pokušao da silom oduzme moju imovinu, šta ću uraditi?” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,  odgovori je: ”Ne dozvoli mu da to učini.” ”A šta ako se on bude borio protiv mene?” ”Bori se i ti protiv njega”, reče Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. ”Šta ako me on ubije?”, upitao je čovjek. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ti si onda šehid!” Čovjek je ponovo upitao: ”A ako ja njega ubijem, braneći svoj imetak?” ”U tom slučaju ubijeni će u vatru”, odgovori mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

Četnički zulum bez granica

Vlasti genocidne tvorevine Republike Srpske su i nakon agresije nastavile činiti zulum i zločin nad Bošnjacima koji žive u manjem bh. entitetu. Taj zulum je na svojoj vlastitoj koži najbolje osjetila, ponosna, hrabra i čestita muslimanka Fata Orlović. Više od dva desetljeća ova žena – sušta čestitost, vodila je bitku za odbranu časti, vjere i  topraka. Osim čvrste vjere u Allaha, koja ju je držala uspravnom i nije joj dala da se pokoleba i posustane, nana Fata Orlović nije imala drugih pomagača. Skoro niko od bošnjačkih političara niti drugih vođa i vlastoljubaca nije se ozbiljno pozabavio njenim problemom. Oni su imali ”preča” posla, i nisu ni bili svjesni da Fata Orlović, braneći svoje imanje na kojem su vlasti RS-a dozvolile dokazanom četniku, popu Kačavendi da napravi pravoslavnu crkvu, brani zapravo državu Bosnu i Hercegovinu i brani čast i dostojanstvo svih Bošnjaka.

Vjerovatno su mnogi od njih smatrali da nana Fata nepotrebno pravi problem i nadolijeva ulje na vatru, i da je bez razmišljanja trebala prihvatiti ponudu o novčanoj nadoknadi i odšteti koju su nudile vlasti RS-a, a koja je bila vrlo primamljiva. Naime radilo se o dva miliona konvertibilnih maraka. S tim novcem je mogla napraviti pet kuća i postati vrlo bogata žena, i onda bi bili i vuci siti i ovce na broju.

Nana Fata – nacionalni junak

I tek onda kada je ponosna muslimanka Fata Orlović, prkoseći zulumu i nepravdi, podigla bh. javnost na noge, oglasili su se mnogi dušebrižnici da joj navodno daju podršku. Zašto? Pa zato što su barem na trenutak shvatili kakve pozitivne efekte na ljude ostavlja ponos koji se ne dâ i ne može kupiti novcem, niti bilo kojim drugim dunjalučkim ukrasima i blagodatima, jer su istinski moral, hrabrost, dostojanstvo i ustrajnost na istini najljepši ukrasi ljudske duše i najveće bogatstvo. I za taj veličanstveni ahlak i moral nisu potrebne nikakve diplome, zvanja i titule. Naprotiv, čistota nanine duše, i njena hrabrost i ponos u jednom mahu su osvojili sva ljudska srca u kojima ima i trun ljudskosti, i otkrili svu bjedastoću i lažni sjaj raznoraznih zvanja i titula iza kojih se kriju moralne ljudske ruševine.

Njena pravedna borba za svoju čast i za svoj imetak, koja je sasvim spontana i nije nametnuta i dirigirana sa strane, i njene riječi koje odišu jednostavnošću, ali i mudrošću: ”Ne dam svoje i boriću se do kraja pa makar me ubili”, jače su od svih vojski i svake tiranske vlasti ma koliko se moćnom činila. I one u našem vremenu najbolje objašnjavaju veličinu i istinitost riječi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem: ”Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće ubrzati smrt niti umanjiti nafaku.” (Ahmed).

Nana Fata je jednostavno postala simbol ponosa i borbe za pravednu stvar. Nažalost, ona je skoro usamljen slučaj, koji se u moru beskičmenjaštva, kukavičluka, nemorala, licemjernog i ljigavog odnosa prema životu i uzvišenim vrijednostima, brzo izgubi iz vida. Rijetki su Bošnjaci koji posjeduju takav ponos i na koje se društvo može oslonuti u svakoj situaciji. Baš onako kako je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ljudi su poput deva. Stotinu deva, a nikako da nađeš jahalicu.” (Buharija). A zamislimo kako bismo mi ponosan narod bili i šta bi od nas učinila takva principijelnost i takav moralni kvalitet da ih uistinu posjedujemo, a pogotovo kada bi te kvalitete posjedovali političke vođe, novinari i intelektualci.  Jer, to je moral Allahovih poslanika i odabranih ljudi kroz historiju, i bez takvog morala se ne može graditi civilizacija i kultura, niti jedan narod bez toga može računati na svoju bolju i sretniju budućnost.

Zločinci i zulumćari su osuđeni na poraz i poniženje na oba svijeta

Naša draga i ponosna majka, nana Fata Orlović je svojim primjerom potvrdila i poznatu kur’ansku istinu o tome da su upravo obični pojedinci, ili kako se to popularno kaže, ljudi iz naroda, najčešće bili nosioci uzvišenih moralnih vrijednosti i vođe pozitivnih promjena u društvu. Uzvišeni Allah je objavio: ”I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: ”O narode moj, slijedite one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu!” (Ja-Sin, 20.-21.); A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče…..” (El-Mu’min, 28.)  Čak se ni imena tih ljudi ne spominju, jer su u suštini nebitna, ali se iz ajeta jasno vidi da su to bili ljudi iz naroda, obični ljudi, ali ljudi-veličine. Tu činjenicu je također potvrdila i protekla srbo-četnička agresija na BiH. Upravo su obični ljudi, pojedinci iz naroda stali na branik države, vjere i časti muslimana u Bosni i Hercegovini, i, uz Allahovu pomoć, besprijekorno položili ispit.

Hvala Allahu, nana Fata je na kraju pobjedila. Dočekala je dan i trenutak da svojim očima gleda  kako se ruši bespravno izgrađena pravoslavna crkva iz njezinog dvorišta. Uistinu, to je veličanstven trenutak i veličanstvena pobjeda, ali i dokaz svim bošnjačkim korumpiranim političarima i novinarima, sitno-šićarđijskim dušama, koje ne znaju šta znači dostojanstvo i moral i šta znači hrabrost i ustrajnost u borbi za državu, vjeru i narod, da u konačnici mora biti srušeno ono što je na zločinu i genocidu sagrađeno, te poruka svim zulumćarima da će zločinci i zulumćari biti poniženi i poraženi i na ovom i na budućem svijetu. 

Draga naša Nano, neka ti je mubarek velika i časna pobjeda protiv zuluma i nepravde i neka te Milostivi Allah nagradi džennetskim baščama i ostavi lijep spomen na tebe u budućim generacijama. Amin!

<