<

Odgovornost je u nama, ali je mi tražimo u drugima

Hatib: Jusuf Ebu Senine / Preveo: Semir Imamović

Allahovi robovi, čuvajte se grijeha i činite dobra djela kako bi vas Allah obradovao Džennetom. Budite Mu pokorni kako biste bili u društvu prvaka ovog ummeta. Jedan od njih, halifa muslimana Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, u samo jednoj svojoj rečenici ponudio je rješenje za sva vremena. U tome je spas iz ovog poniženja i slabosti koju proživljavamo. Opremajući vojsku za oslobađanje ovog svetog mjesta, on im se obratio riječima: ”Uzvišeni Allah vas je uzvisio islamom i njime vas snažnim i jakim učinio, pa koliko se god budete trudili da pored islama pronađete ponos i snagu, Allah će vas samo poniziti.” A zar poniženje današnjih muslimana može biti u nečemu drugom mimo ovoga?!

Mi ne smijemo bježati od istine i krivce tražiti u nekome drugom mimo nas samih. Jeste da se Omer, radijallahu anhu, ne može više ponoviti, ali i oni koji su bili nižeg ranga od njega bili su kao Omer. Ebu Ubejde, njegov namjesnik u Palestini, bio je skroman musliman. Prilikom svoje posjete Kudsu, Omer ga je obišao i u njegovoj kući nije našao ništa drugo do ličnog naoružanja i opreme za konja. Poželio je da vidi njegovu hranu, i on mu je iznio nekoliko sasušenih kora hljeba. Omer je zaplakao i rekao: ”O Ebu Ubejde, dunjaluk jedino tebe nije izmijenio.” Da je Omer znao kakvi će muslimani doći nakon njih, on bi plakao i više. Plakao bi i on kao ova zemlja koja plače jer je zaboravljena od muslimana, pa čak i od svojih sinova.

Zar trčanje za dunjalukom i njegovim nasladama može biti preče od borbe i pripravnosti kojima smo počašćeni?! Da li da na takav način povratimo izgubljeni ponos?! Morate znati da je vama u emanet knowledge ova zemlja i da će vas Allah pitati o tome. Svjesni smo svoje slabosti, ali to ne znači da se moramo predati. Allah od nas čeka kada ćemo Mu se pokajati i biti onakvi kakvi želi da budemo. Pomozimo se saburom i namazom, dovom i suzama. Nemojte zaboraviti za dovu Junusa, alejhis-selam (la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin), jer Allah uslišava poziv onome ko Ga bude molio njome. Budimo jedinstveni i suprotstavimo se okupatoru onako kako to Allah želi. Odgovorimo im kada htjednu da ruše naše kuće, da nas iseljavaju… Očistimo svoje imetke od harama, jer Allah neće pomoći tijelo koje je othranjeno na haramu. Bojmo se Allaha, nemojmo trovati djecu muslimana i ne hranimo svoju djecu haram imetkom.

<