<

Odbijeni svi amandmani hrvatskih zastupnika u EU parlamentu!

Velikom većinom glasova EU parlamentarci su odbili amandmane hrvatskih zastupnika na izvještaj o BiH. Tamo se neće naći ni konstitutivni ni legitimni predstavnici naroda na čemu su insistirali svi hrvatski parlamentarci. Iako ujedinjeni doživjeli su novi veliki poraz koji će biti potpun ako EU parlament poslijepodne usvoji Izvještaj o BiH.

Upravo zbog toga sva tri člana komisije, Željana Zovko, Tonino Picula i Sunčana Glavak su glasali protiv ovog izvještaja u komisiji.

U prvom amandmanu, koji je uložen na dio u kojem se upozorava da secesionistička retorika onemogućava normalno funkcionisanje zemlje, hrvatski zastupnici su tražili da se uvrsti da to vodi i “ka produbljivanju podjela među konstitutivnim narodima”.

Drugim amandmanom Hrvati su htjeli da se ne govori samo o potrebi osiguranja jednakih prava svim građanima, već i konstitutivnim narodima.

Treći amandman je uložen na dio u kojem se pozivaju svi političari u BiH da rade na donošenju izmjena Ustava i Izbornog zakona kojim će se osigurati jednaka prava, odnosno mogućnost kandidaovanja na izborima, za sve građane u BiH. Hrvatski zastupnici su tražili da se uvrsti rečenica:

– Pozdravljamo uspostavu interresorsne radne grupe koja treba da počne pregovore o provedbi ovih presuda (Evropskog suda za ljudska prava op.a.), kao i da dogovori prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona, od kojih se očekuje da konačno riješe pitanje demokratskog predstavljanja svih građana i svih konstitutivnih naroda.

Ni za jedan amandman hrvatski zastupnici nisu uspjeli dobiti više od 290 glasova dok je onih koji su smatrali da ih ne treba usvajati u pravilu bilo 400 i više.

<