<

Objašnjenje ljudske patnje i zašto je Allah ne spriječi

slamBosna.ba- Svemogući Allah je bez ikakve sumnje Milostiv i Samilostan. Ipak, ono što On radi naši ograničeni umovi u potpunosti ne mogu shvatiti. Ono što pojednostavljuje ovo pitanje je nešto sa čim se svi slažemo da je Allah nepristrasan, pravedan, mudar i sveznajući. To znači šta god On, Svemogući, uradi, ima legitimnu svrhu koju mi možda nećemo moći razumjeti.

Naprimjer, brižan i nježan doktor i otac možda je prisiljen da amputira nogu svog jedinog sina. Nema sumnje da otac voli svog sina. Ipak, njegovo djelovanje je usmjereno za dobrobit njegovog voljenog sina, iako se čini okrutnim onima koji ne razumiju okolnosti. Allah Svemogući ima veći i uzvišeniji primjer, a niti jedno od njegovih stvorenja ne može ispitivati ono što On radi kao što je to pomenuto u suri El-Enbija, ajet 23.

On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani.

Uvjerenje muslimana je da je patnja boli, gladi, tragičnih nesreća, itd., zbog njegovih počinjenih grijeha, jer Allah želi ovim patnjama izbrisati one grijehe koje je učinio ovaj musliman. Allah kaže u suri Eš-Šura, ajet 30: Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.

Također je očito da se čovjek u vremenima krize približava Allahu i počinje njegovo pokajanje, dok u vremenima olakšica i ugodnosti je udaljen od sjećanja na Allahove blagodati i on koristi ove darove i blagodati u činjenju grijeha za grijehom.

Svemogući Allah je pokazao čovjeku puteve dobra i zla, i dao mu je moć i volju da bira. Stoga, čovjek je odgovoran za svoja djela i kaznu koju za njih dobija, jer život na ovom svijetu je samo iskušenje, a rezultati će biti poznati na Ahiretu, a Allah najbolje zna.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Muhammed Salih el-Munedždžid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

<