<

Nevidljivo bojno polje: Turski elektronski rat

Pod pojam “elektronski rat” spada bilo koja radnja koja uključuje upotrebu elektromagnetnog spektra ili usmjerene energije, za napad na neprijatelja ili sprečavanje neprijateljskih napada
Svrha elektronskog ratovanja je uskratiti protivniku prednost i osigurati prijateljskim jedinicama nesmetano funkcionisanje. Elektronski napad se može primjenjivati iz zraka, mora, kopna, ali i iz svemira s ljudskim i bespilotnim sistemima, a može ciljati ljude, komunikaciju, radare ili druge vojne i civilne mete.

Elektronsko ratovanje može se podijeliti u tri kategorije: ECM ili elektronske protivmjere, ECCM ili mjere zaštite prijateljskih jedinica od neprijateljskog elektronskog napada, ESM ili elektronska podrška u koju se još ubrajaju ELINT tj. analiza radarskih signala i COMINT tj. analiza komunikacija među ljudima.

ECM – elektronske protumjere
ECM ili napad elektronskim ometanjem ima za cilj da onesposobi ili umanji sposobnost neprijateljskih jedinicama da efektivno prikupljaju i međusobno dijele informacije. Elektronski napad limitira ili onemogućava napad ili odbranu neprijateljskih jedinica.

Elektronski napad može uključivati ometanje neprijateljskih radara sa ciljem da se onemogući koordinacija među neprijateljskim jedinicama, istovremeno da ih se spriječi u prikupljanju važnih i korisnih podataka.

Elektronsko ometanje ne čini prijateljske jedinice nevidljivim, međutim, dovodi neprijateljske jedinice u situaciju da ne mogu efektivno reagovati.

Elektronski napad ima za cilj preopteretiti neprijateljske senzore i radare velikom količinom informacija, dotle da ne mogu odrediti koja je stvarna ili “mamac” meta.

Naprimjer turski F-16 su opremljeni domaćim sistemom naziva Spews ll za elektronski napad, koji onemogućava neprijateljske radare da efektivno otkriju i „zaključaju“ turske borbene avione.

Spews-ll
Spews ll onemogućava neprijateljske radara da precizno izračunaju udaljenost borbenih aviona F-16, istvremeno onemogućavajući ih da odrede precizno lokaciju borbenog aviona.

Turska vojska u ovu svrhu koristi i brojne druge kopnene platforme poput sistema Koral, Milkar i drugi.

MILKAR-3A3 je mobilni sistem razvijen za pružanje elektronskog napada na V/UHF komunikacijske sisteme na raznim platformama.

Milkar sistemom,ciljni komunikacijski sistemi bivaju blokirani ili obmanuti, pružajući prednost savezničkim i prijateljskim snagama na taktičkom polju.

Odbrana od neprijateljskog elektronskog napada – ECCM
Dok je tehnologija elektronskog napada napredovala među brojnim državama u svijetu, pojedine države okrenule su traženju rješenja u zaštiti.

Postoje razne metode suprostavljanja elektronskom ometanju, od konstantne promjene frekvencije na radarima, do navodećih raketa koje detektuju i ciljaju izvor elektronskog zračenja.

Drugi vid borbe protiv elektronskog ometanja koje koriste pojedini borbeni avioni je IRST tj. infracrveno osmatranje i praćenje drugih borbenih aviona.

IRST pomaže borbenim avionima da otkriju zračne neprijateljske mete, uprkos elektronskom ometanju i stealth karakteristikama neprijateljske letjelice.

Međutim, sve ovo je nedovoljno zbog ograničenog dometa i vremenskih prilika koje mogu ozbiljno ugroziti sposobnost otkrivanja meta.

Turski Aselsan je posljednjih godina proizveo poseban elektronski sistem pod nazivom Redet-ll, koji služi za odbranu od elektronskog napada neprijateljskih snaga.

Iako je turska vojska prethodno uspješno koristila i testirala Koral sistem, to nije bilo dovoljno. Redet-ll upotpunjuje i djeluje sihronizovano uz Koral, tako što šalje informacije o neprijateljskim jedinicama na koje je potrebno izvršiti elektronski napad. Međutim, pored neprijateljskih radara, i prijateljski radari bivaju aktivni na bojnom polju, Redet-ll istovremeno spriječava Koral da elektronski dejstvuje po prijateljskim jedinicima, koje se nađu na bojnom polju.

Redet-ll
Druga uloga Redet-ll sistema je da zaštiti prijateljske jedinice od neprijateljskog elektronskog napada.

Zahvaljući Redet-ll i Koral sistemima, turska vojska je bila u mogućnosti gotovo nesmetano koristiti svoje bespilotne letjelice unutar Libije i Sirije, uprkos snažnom elektronskom ometanju od strane ruskih sistema.

Elektronska podrška – ESM
ESM se često dovodi u kontekst ELINT i COMINT misija ili elektronskog prikupljanja informacija. Radi se o prikupljanju informacija sa neprijateljskih radara, radio komunikacije i drugih sistema koji emituju signale.

Prikupljene informacije se koriste za analizu, klasifikaciju i špijunažu potencijalnog neprijatelja. Prateći i analizirajući signale sa neprijateljskih radara otkrivaju se frekvencije radarskog zračenja i komunikacije, s ciljem da se pripremi odgovarajući elektronski napad.

Turska vojska u ovu svrhu koristi nekoliko sistema, uključujući E-7 Awacs avion ali i ANKA-I bespilotnu letjelicu.

Povezano: Zašto je turska ANKA među najboljim bespilotnim letjelicama u svijetu?
Na terenu to izgleda ovako: Nakon što E-7 Awacs i ANKA-l izvide teren, detektuju neprijateljske radare, sisteme komunikacije i zračne zaštite, dostavljaju ove informacije u određeni centar iz kojeg se poduzimaju dalje operacije. To može uključivati fizičko uništavanje neprijateljskih sistema, ili njihovo elektronsko ometanje.

Turske kompanije rade i na naprednijoj zračnoj platformi pod nazivom HAVA SOJ, koja će nakon 2023. godine Tursku svrstati u top tri države, kada su u pitanju kapaciteti za elektronsko ratovanje.

Za Tursku posebnu važnost igra to da su ovi sistemi u potpunosti domaće proizvodnje, što je velika prednost jer druge države ne mogu doći do detaljnih informacija o sistemima.

Za kraj, detaljni podaci o ovim sistemima spadaju u strogu vojnu tajnu, s toga i ne ulazimo posebno u njihove detaljne specifikacije.

Autor: F.T

<