<

Nemojte nikad zaboraviti da je Allahovo obećanje istinito

Znajte da je Allahovo obećanje istinito.

A kada vam Allah obeća da će se brinuti o vama, onda možete biti bačeni u rijeku kao novorođenče a Allah će vas zaštititi.

Vratiti ćete tvojoj majci da budeš radost njezina oka i olakšanje njezinog srca, jer Allahovo obećanje je istinito.

Možeš odrasti u kući svoga neprijatelja, najvećeg tiranina na zemlji, ali bit ćeš zaštićen jer Allahovo obećanje je istinito.

Kada vas okruži tiraninova vojska i misliš da nemate izlaza, Allah će rastaviti za tebe more, milost onima koji vjeruju, jer Allahovo obećanje je istinito.

Ovako je Musa, a.s., bio zaštićen!

Nikada nemojte misliti da nećemo biti stavljeni na iskušenje, jer hoćemo…

Zapamtite, kroz sva ova iskušenja Allah je obećao da je s mukom i olakšica, a Allah je obećao najveće deredže Dženneta onima koji vjeruju i koji se trude.

A Allahovo obećanje je istina!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

…obećanje je Allahovo istinito, a On je Silan i Mudar.

(Lukman,9)

Napisao: Sedžid Umar

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

<