<

Nema sumnje da nam se čuda dešavaju!

Bilo je fizički nemoguće da Merjem zatrudni.

Bilo je’nemoguće’ da se more podijeli na dva dijela kako bi poslanik Musa i njegov narod pobjegao vojsci iza njih.

Bilo je ‘nemoguće’ da poslanik Ibrahim izađe netaknut iz vatre u koju ga je njegov narod bacio.

Bilo je ‘nemoguće’ da poslanik Muhammed putuje do el-Akse i uspne se na nebo sve u jednoj noći.

Neka je Allahova milost na sve njih.

Ponekad čitamo o ovim čudima, ali ne uspijevamo da ih povežemo sa našim postojanjem. “Ova čuda su se jedino mogla dogoditi u prošlosti”, mogli bismo pomisliti. “Nije realno da se nadamo čudima u vlastitom životu”, mogli bismo reći.

Možda ćete jednog dana pomisliti da nikada više nećete doživjeti sreću nakon što izgubite nekoga koga ste jako voljeli. Ali, opet ćete doživjeti radosti i onda ćete shvatiti koliko je to čudesno. To je kao da je Allah, s.v.t., rascijepio vaše srce na dva dijela baš poput Crvenog mora i dozvolio da se pojavi nada usprkos svim preprekama. On će spriječiti da vas proguta vatra vaše boli.

On će napuniti vaš um idejama, a vaše srce ljubavlju i zahvalom kada budete mislili da vam nije preostalo ništa što možete dati. On će ispuniti vaš um, tijelo i srce vrstom života koju jedino možete objasniti kao čudesnom.

On će vas odvesti na mjesta u vašim snovima i stvarnosti za koje nikada niste ni mogli ni pomisliti da su moguća.

Pa ipak, ponekad mislimo da sva čuda su dio prošlosti.

Nije trebalo da čitao o Allahovim čudima, a onda da nastavimo dalje kao da su samo priče iz prošlosti. Trebamo da shvatimo da se Allahova čuda dešavaju stalno, svuda oko nas i unutar nas.

Kada zaplačete usred životnog haosa, Moj Gospodaru, pokaži mi znak!, pogledajte unutar sebe. Sjetite se svake poteškoće koje vas je On sačuvao. Sjetite se kako vas je On iscijelio. Sjetite se kada vam je dao svjetlo usred tame.

Sjetite se da ste proživjeli toliko toga, samo zahvaljujući Njemu. Ti si čudo!

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? (Fussilet, 53.)

Napisala: Esma Hussejn

<