<

Nema lijeka u onome što je zabranjeno

„Allah vam nije dao lijeka u onome što vam je zabranjeno.“ (1-477)

Porijeklo hadisa

Prenosi ga Taberani u djelu „El-Kebir“, Ebu Jala, Ibn Hibban, Bejheki od Ummi Seleme. Spominje ga i Buharija u Sahibu i Ahmed u Musnedu.

Povod nastanka

Ummi Selema kaže da je jednom napravila neki sok i donijela Alejhisselamu da ga počasti. On ju je upitao: „ Šta je ovo?“ Ummi Selema je rekla: „Kćerka mi je bolesna, pa sam načinila ovaj sok i evo i tebi donijela. „ Poslanik je tada izgovorio gornji hadis.

Komentar

Sve što je Allah zabranio to je štetno, jer i da nije tako ne bi ga ni zabranjivao. Allah je dobar i voli dobrotu, lijep i voli ljepotu. Dozvolio nam je da jedemo lijepu hranu i pijemo lijepo piće, a sve što je štetno po ljudsko zdravlje, pamet i sl. to nam je haramom učinio. Allah Uzvišeni kaže: „ O vjernici! Jedite prijatna jela, jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate. (El-Nekare 172).

Ljudi često umišljaju da sve znaju, te zbog te umišljenosti sami sebi štetu nanose. Tako isto se umišlja da je alkohol lijek, pa ga ljudi koriste u te svrhe. Prednji hadis nam jasno i nedvosmisleno ističe da nema lijeka u onome što je zabranio Gospodar Sveznajući. Pa tako nema lijeka u alkoholu, niti svinjskom mesu i masti. Sve su to ljudske predpostavke i želje, ali vjernicima je dovoljan Allah i Njegova riječ. Ono što je On rekao mi vjerujemo i držimo se toga. Zato umjesto alkohola koji se koristi za dezinfekciju rane ili previjanje mi možemo koristiti druga, efikasnija sredstva koja nas u najmanju ruku neće dovesti pred iskušenje, a koristit će i brže i bolje od onoga što se zove alkohol, pa ma kakva imena se tu koristila. Naravno u ovo se ne ubraja medicinski alkohol, koji se tako zove zbog sličnosti i funkcije, već se misli prije svega na alkoholna pića koja opijaju i imaju dejstvo slabljenja organizma i koji umanjuje u njemu funkciju imuniteta. Poslanik je rekao i ovo: „ Allah je dao bolest i lijek i bolest učinio izlječivom, pa se liječite ali se morate liječiti hranom.“ (Ebu Davud).

Izvor: POVODI NASTANKA NEKIH HADISA

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Arnela Mujezinović

<