<

Ne omalovažavaj svoju ulogu u odbrani islama i islamskih vrijednosti

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ka’b ibn Maliku, radijallahu anhu: ”Jesi li ti onaj koji je rekao: 

Kurejšije su se digle protiv Gospodara, inatom nevjernika, 

I ratuju protiv Allaha, Poslanika Njegovog i vjernika,

A onaj ko protiv Allaha ratuje, njega siguran poraz čeka.

Ka’b je odgovorio: ”Jesam, Allahov Poslaniče.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je na to rekao: ”Allah ti je zahvalan na tvojim riječima.”

Islam ima mnoštvo svojih ”utvrda” i polja djelovanja, pa neka svako od nas pogleda ”utvrdu” koja mu je povjerena i neka je, nadarenošću koju posjeduje, čuva i brani, jer je to njegov put do Dženneta.

Ka’b bin Malik bio je nadaren za poeziju, pa je branio islam svojim stihovima, jer se u tom trenutku bitka za islam, za istinu i pravdu, a protiv zablude i laži, vodila u različitim utvrdama, pa tako i u ”utvrđenju” poezije, putem javnih (medijskih) nastupa.

Naime, Kurejšije su imale pjesnika koji se zvao Abdullah ibn Zib’ari, koji se borio protiv islama i muslimana svojom poezijom, pa mu je Ka’b ibn Malik, radijallahu anhu, odgovarao svojim stihovima. Iz spomenute predaje vidimo da je Ka’b ibn Malik samo jednim stihom stekao zadovoljstvo Uzvišenog Allaha, dželle šanuhu.

Zato radi i ne omalovažavaj svoju ulogu u odbrani islama ni jednog trenutka. Zaštiti svoje ”utvrđenje” i ne dozvoli da islam bude poražen s tvoje strane, jer je u tome tvoj spas.

Ne govori: ”Ja sam domaćica, šta ja mogu učiniti za islam?” Allah ti se smilovao, zar su junaci islama odgajani igdje drugo osim u krilima svojih čestitih majki, iskrenih vjernica i savjesnih odgajateljica?!

Ne govori:” Ja sam učitelj, šta ja mogu učiniti za islam kad je bitka protiv islama žestoka i sveobuhvatna?” Ta, zar će sutra vojnici islama, učenjaci i istinske vođe, biti iko drugi osim dječaka i djevojčica koji su danas u tvojim rukama i koje ti podučavaš i odgajaš?!

Ti ne znaš koja vrsta pomoći i podrške islamu će te odvesti u Džennet. Allah je milostivi Gospodar Koji prima dobra djela i mnogostruko ih nagrađuje makar bila i neznatna.

U nekim predajama spominje se da je neko u snu vidio poznatog arapskog filologa i leksikografa, Halila ibn Ahmeda el-Farahidija (718.-791.), i upitao ga: ”Šta je Allah učinio s tobom?”, pa mu je El-Farahidi odgovorio: ”Oprostio mi je zbog starice koju sam naučio suru El-Fatiha.” 

<