<

“Naučite svoju djecu da je Covid19 Allahovo stvorenje”

(Poruka šejha Mustafe b. Zaida pred samu smrt, 1.4.2020. g., oboljelog od virusa korone u bolnici Setif.)

Mustafa je poznati alžirski daija iz grada E1 Eulma. Tekst poruke:

— “Naučite svoju djecu da je Covidl9 Allahovo stvorenje, koje Njemu ibadet čini i Njega slavi, a mi ne razumijemo kao on to čini. — Naučite svoju djecu da je ovaj virus Allahov vojnik, a Allahov vojnik ne dolazi da nas udalji od pravog puta, nego da nas na pravi put vrati.

— Naučite svoju djecu da ovaj virus nije došao da u naša srca unese strah, nego da im donese smiraj i podsjeti nas da smo na putu vjerovjesnika, na putu na kome piše `ne boj se, Allah je s nama’ i `… sa mnom je Allah i On će mi na pravi put ukazatr.

— Naučite svoju djecu da ovaj Allahov vojnik nije došao samo zato da nas podsjeti da trebamo prati ruke i tijelo, nego da nam pomogne da odjenemo odjeću bogobojaznosti a srca očistimo od prljavštine grijeha.

— Naučite svoju djecu da ovaj vojnik, a sa njim i smrt, kuca na kapiju zamrlih srca kako bi ih podsjetio da je vrijeme povratka Allahu blizu i da ih probudi prije same smrti.

— Naučite svoju djecu da nas je ovaj vojnik zatvorio u kuće kako bi napostili propuštene dane posta, popravili svoje namaze i čitali Kur’an koji je uveliko na polici zaboravljen.

— Naučite svoju djecu da je ovaj vojnik došao u žurbi, s viješću da se Milostivi zaželio ruku koje su zanemarile dovu i srca koja su nemama, pa je sa sobom donio bolest kako bi te ruke ponovo vidio podignute u dovama.

— I naučite svoja nemarna srca da sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru, a dova mijenja sudbinu, pa se držite puta svoga Gospodara, da bi se spasili!”

<