<

Narednih dana više naselja u Cazinu bez električne energije

Podružnica “Elektrodistribucija” Bihać obavještava kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije prema slijedećem rasporedu:

Dana 23.10.2019.godine

  • 08:30-09:00 i 14:30-15:30 sati trafo-područja: Slatina 2,3 i 5, Slatina 4 škola, Semanići, Čizmići 1 i 2 , Lojićka, Kapići 2, Robot i Poslovna zona Kapići;
  • 08:30-15:00 sati trafo-područje Slatina 1;
  • 10:00-13:00 sati za trafo-područja: Đogići, Šarići, Miskići, Abdići, Rošići, Mujakići, Gornja Lučka 1 i 2, Farma Pećigrad, Donja Lučka-Katazi, Liskovac 1, 2 i 3, Šturlićka Platnica 2 i 3, Pećigrad 1,2 i 3, Krakača 1,2 i 3, Krakača Mrcelji, Kahrići, Krakača vodovod, Hadžići Ćatići, Visibaba, Škrgići, Rošići, Mujakići, Pećigrad prepumpna stanica, Farma Pećigrad, Gornja Lučka 1 i 2, Donja Lučka Kajtezi,

Dana 24.10.2019. godine

  • 08:30-09:00 i 14:30-15:00 sati trafo-područja: Podgredina 1, 2 i 3, Sivići, Šolići, Memića Brdo 1 i 2, Krehić Vodovod, Donji Memići, Bajrići, Zmajevac i Stijena 5 – Ilijaševac,
  • 09:00-15:00 sati trafo-područja: Stijena Vodovod centar, Mehmedovići, Podgredina, Vilenjača, Vilenjača – škola, Vilenjača Vodovod, Mehulići, Vilenjača Poljane, Donji i Gornji Nuhići
  • 09:00-15:00 sati trafo-područja: Ostrožac brdo 1 i 2, Ostrožac Durići, Ostrožac Grad, Ostrožac 1, 2 Prošići 1, 2 i 3, Sedra, Srbljani Handanagići i GSM Repetitor Sedra.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

cazin net

<