<

Namaz kad se nešto izgubi

“Ko nešto izgubi, ili mu nešto odbjegne neka uzme abdest i klanja ova dva rekata:

Bilježe Ibn Ebu Šejbe i Hakim, vjerodostojnim senedom, odIbn Omera, r.a., da je Poslanik, a.s, rekao:

“Ko nešto izgubi ili mu nešto odbjegne neka uzme abdest i klanja dva rekata (nafile), zatim sjedne i prouči ono što se uči na sjedenju u namazu i prije nego što preda selam, neka prouči ovu dovu:

„Allahumme ja hadije ddalali ve raadde ddalaleti erdid alejje daalletii bi izzetike ve sultanike fe inneha min ataike ve fadlike.‟”

Nakon ove doveklanjaĉ će predati selam i ako hoće prouĉiti još nešto i zamoliti Allaha onakokako se osjeća.

Ovaj namaz i dovamogu se ponavljati više puta, a lijepo bi bilo i sadaku udijeliti. Nijet zaovaj namaz je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salated-dai edaen mustakbilekibleti Allahu ekber.”Podijeli

<