<

Najljepše arhitektonsko djelo je izgradnja mosta nade na rijeci očaja

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

– Povjerenje (sigurnost) u Allaha i Njegovu pomoć je najčišća nada, a pouzdanje u Allaha je najpotpunije djelo.

– Nada znači da spališ sve listove pesimizma u životu.

– Pesimist je budala koja vidi svjetlo pred svojim očima, ali ne vjeruje da ga vidi.

– Velike nade grade i izgrađuju ljude velikane.

– Ako optimistično gledaš na život, vidjet ćeš kako ljepota isijava iz svakog njegovog atoma.

– Nada je svjetiljka koja ne prestaje goriti u tminama života.

– Znaj da optimizam smiruje živce u najkritičnijim životnim trenucima.

– Nije važno šta se s tobom događa, nego kako ćeš postupiti i šta ćeš učiniti sa onim što ti se dogodi.

– Ne pokušavaj tragati za snom koji se nije ostvario, već pokušaj stanje trenutne slomljenosti i poraza učiniti početkom novog sna.

– Ako osjetiš da su se ljudi, koji su ti bili bliski, udaljili i otuđili od tebe, sjeti se da je Allah blizu i da je On najbolje utočište.

– Vjernik je poput palme, njeni listovi ne opadaju ma kako jak vjetar bio.

– Pouzdaj se u Allaha i ne očajavaj. I sjeti se da je nada dobra stvar, a dobre stvari nikada ne umiru.

– Sve što je teško, nakon pouzdanja u Allaha, postaje lahko.

– Najljepše arhitektonsko djelo na svijetu je izgradnja mosta nade na rijeci očaja.

<