<

Mora li se za svaki dan ramazana zasebno donijeti nijet ili je dovoljno da se donese jedan nijet na početku ramazana?

Pitanje: Kad je riječ o ramazanskom postu, mora li obveznik za svaki dan zasebno donijeti nijet ili je dovoljno da donese jedan nijet na početku ramazana?

Odgovor: Dovoljno je da obveznik na početku ramazana donese nijet da će postiti cijeli taj mjesec, te ne mora za svaki dan donositi nijet, koji se inače donosi prije zore. Ali ako se dogodi da iz opravdanih razloga, kao, naprimjer, zbog putovanja, bolesti i tako dalje, prekine post mjeseca ramazana, mora donijeti novi nijet.

Šejh Muhammed b. Usejmin

Minber.ba

<