Mladim ljekarima omogućeno lakše zaposlenje

anas je u Bihaću zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, u fokusu odluke vezane za zdravstvo, subvencioniranje obrtnika, privrednika i START UP projekata, te izvještaj o izvršenju Budžeta USK.

Ministri i premijer u krajiškoj vlasti danas su osvojili dvije skupštinske inicijative, onu Dijane Ćemal i Agana Bunića.
Potrebu za doktorima medicine iskazuju domovi zdravlja u Bihaću i Velikoj Kladuši, rečeno je na današnjoj sjednici Vlade USK-a. Stoga je inicijativa predjedavajućeg Skupštine Kantona 1, Agana Bunića usvojena, a zaključci bi se uskoro trebali početi provoditi. Radi se o inicijativi po kojoj bi mladi ljekari, odmah po završetku školovanja bili zaposleni u nekoj od zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. To će im omogućiti ubrzano stupanje u radni odnos, kao i odrađivanje pripravničkog staža i upisa specijalizacije.

Pored toga, u vlasti smatraju da bi ovakva odluka mogla spriječiti ljekare da odlaze izvan granica našeg kantona. Druga poslanička inicijativa, Dijane Ćemal, za koju je Ministarstvo zdravstava USK-a dalo pozitivno mišljenje, odnosi se na dopune Sporazuma između Kantonalne bolnice „dr. Irfan Ljubijankić“ i Opće bolnice Sanski Most. To konkretno znači da će pacijenti iz Sanskog Mosta i Ključa imati ista prava kao i ostali građani Kantona pri korištenju sekundarne zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici u Bihaću; građani ova dva grada će moći sami ubuduće odlučiti da li će medicinsku pomoć dobiti u sanskoj Općoj ili Kantonalnoj bolnici.

Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta za prvih pola godine. Prilikom usvajanja najvažnijeg finansijskog dokumenta, projicirani budžet je bio 224 miliona i 600 hiljada maraka. Bilo je i neplaniranih uplata, i to ona od 237 hiljada. Ostvareni prihod u Budžetu USK-a za prvih pola godine je oko 90 miliona, što u Ministarstvu finansija smatraju dobrim rezultatom, jer kako kažu, praksa je pokazala da se u drugom dijelu godine uplate u budžet se intenziviraju. U odnosu na isti period prošle godine, prihodi u ovoj su veći za 2 miliona i 100 hiljada maraka. Što se rashodovne strane tiče, ona je nešto manja od prihoda, pa razlika od otprilike 11 miliona, a ovaj suficit je iskorišten za isplatu starih dugovanja Kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, usvojena su dva programa kojim će se subvencionirati mali privrednici i obrtnici sa oko 180 hiljada maraka. Prvi je, kaže ministar Nijaz Kadirić, subvencioniranje destak START UP projekata, koji se prvi put rade u našem kantonu. Drugi, subvencioniranje deset kapitalnih projekata, predstavlja pomoć malim privrednicima koji su finansirali i ulagali u opremu potrebnu za proizvodnju. Javni poziv će biti raspisan već u srijedu u sedmičnjaku „Unsko-sanske novine Krajina“ i na web stranici Vlade USK-a.

AUTOR: A.Š.

NIjas Kadirić
Tagovi

krajina24h.com