<

Mjere koje se provode za sprečavanje širenja korona virusa u BiH

Putnici koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu bit će pod strogim nadzorom. Sanitarni inspektor će im izdati rješenje o 14-dnevnoj izolaciji. Kada stigne na adresu, dužan se javiti nadležnom Domu zdravlja, koji je prethodno obaviješten o svakom putniku.

Kontrolni organi dužni su provjeravati provedbu propisanih mjera. Bit će smanjen i broj graničnih prelaza za prevoz ljudi i robe.

“Da bi obezbijedili prisustvo sanitarnih inspektora na tim graničnim prelazima 24 sata”, kazao je Zoran Tegeltija, predsjedatelj Vijeća ministara Bi.

Sanitarni inspektori već provode brojne mjere predostrožnosti, kako na graničnim prelazima, tako i na međunarodnim aerodromima.

“Na osnovu podataka iz zdravstvenog upitnika kao i očitanja termalne kamere, koja omogućava detekciju putnika s povišenom tjelesnom temperaturom, federalni sanitarni inspektori stavljaju lica pod zdravstveni nadzor u skladu s Procedurama nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, koje se primjenjuju prema svim putnicima koji dolaze s područja, Francuske, Njemačke i Španije”, pojasnio je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

U tri najveće zračne luke u Sarajevu, Banjaluci i Tuzli, svim putnicima se mjeri tjelesna temperatura, toplomjerima ili termalnim kamerama.

Premda je premijer Fadil Novalić jučer tvrdio:

“I na sarajevskom i na tuzlanskom aerodromu postoji kontrola putnika, sa termalnim kamerama.”

Kantonalna ministrica zdravstva u Tuzli tvrdi drugačije.

“Termalne kamere kao takve na tuzlanskom aerdromu ne postoje. Mi smo sad pokrenuli proceduru da nabavimo i taj dio opreme”, kazala je Dajana Čolić – ministrica zdravstva TK.

Ni na banjalučkom aerodromu, zasad, ne postoji termalna kamera.

“Nadzor nad dolaznim putnicima obavlja medicinsko osoblje Aerodroma Republike Srpske i tim Instituta za javno zdravstvo. Svim dolaznim putnicima mjeri se tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerima, te se daju instrukcije u vezi sa prevencijom i zaštitom od pojave aktuelnog virusa korona”, kazali su sa aerodroma. 

Uz entitetske, kantonalne i gradske krizne stožere, i državna razina najavila je formiranje dva. Jedan će biti zadužen za suzbijanje širenja virusa, a drugi za ublažavanje ekonomskih posljedica. Privrednici su već izašli sa zahtjevom za formiranje kompenzacijskog fonda, odgodu plaćanja direktnih i indirektnih poreza, prolongiranje otplate kredita za privrednike i radnike, te nesmetan transport roba. 

Izvor: N1

<